Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 60

Платна робота

Ціна: 500.00грн.

Замовити роботу

Зміст

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ - ГОЛОВНИЙ ЧИННИК В ХАРЧУВАННІ  СПОРТСМЕНІВ. 8

1.1. Витрата і споживання енергії спортсменами при фізичних навантаженнях  8

РОЗДІЛ ІІ. РОЛЬ БІЛКІВ В ХАРЧУВАННІ СПОРТСМЕНІВ. 17

2.1. Роль білків в організмі 18

2.2. Потреба в білках і амінокислотах. 18

РОЗДІЛ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ СПОЖИВАННЯ ВУГЛЕВОДІВ СПОРТСМЕНАМИ В УМОВАХ ТРЕНУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗМАГАННЯХ.. 22

3.1. Типи вуглеводів і рівень метаболізму. 23

3.2. Синтез м'язового глікогену після фізичних навантажень. 24

РОЗДІЛ IV. РОЛЬ ЖИРІВ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 25

РОЗДІЛ V. ВІТАМІНИ І ФІЗИЧНА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ. 32

5.1. Вплив додаткового споживання водорозчинних вітамінів на фізичну працездатність спортсменів. 35

5.2. Вплив додаткового споживання жиророзчинних вітамінів на фізичну працездатність спортсменів. 39

РОЗДІЛ VI.  МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ В ХАРЧУВАННІ СПОРТСМЕНІВ. 42

6.1. Загальна характеристика мінеральних речовин. 42

РОЗДІЛ VII. ЗАЛІЗО І ФІЗИЧНА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ. 46

7.1. Поширеність залізодефіциту серед спортсменів. 46

7.2. Вплив залізодефіциту на фізичну працездатність. 49

РОЗДІЛ VIII. ХАРЧУВАННЯ СПОРТСМЕНІВ ПЕРЕД ЗМАГАННЯМИ.. 51

ВИСНОВКИ.. 57

ЛІТЕРАТУРА.. 59

ВСТУП

Сучасна система підготовки спортсмена характеризується виключно високими тренувальними і змаганнями навантаженнями. Сумарний річний об'єм роботи в різних видах спорту досяг 1300—1500 годин, в окремі дні проводиться 2—3 тренувальні заняття із загальними тимчасовими витратами до 6—8 годин. Виключно великі і навантаження змагань. Наприклад, в спортивних іграх кількість ігор змагань досягла 70—85 за рік. Більше 100 разів стартують плавці, 150 — велосипедисти-трековики.

Цілком природно, що такі високі навантаження є щонайпотужнішим чинником мобілізації функціональних резервів організму спортсменів, стимуляції інтенсивних адаптаційних процесів, підвищення витривалості, сили, швидкісних якостей і, природно, зростання спортивних результатів. З другого боку, ці ж навантаження, стимулюючи інтенсивне витрачання енергетичних ресурсів, мінеральних речовин і вітамінів в організмі спортсмена, можуть привести не тільки до зниження працездатності, уповільненню відновних і адаптаційних реакцій, але і до серйозних порушень здоров'я.

Тому вдосконалення системи підготовки спортсменів вищої кваліфікації останніми роками йде по двох тісно взаємозв'язаним напрямам. Перше з них припускає оптимізацію вживання тренувальних і змагань навантажень, вибір оптимальних тренувальних засобів, раціональна побудова різних структурних утворень процесу підготовки — тренувальних занять, мікроциклів, періодів, етапів, макроциклів. Другий напрям — створення умов, при яких величезний об'єм виконуваної роботи міг би

привести до таких адаптаційних перебудов організму спортсмена, які гарантували б йому досягнення щонайвищих спортивних результатів. Ці умови забезпечуються самими різними шляхами: вживанням широкого круга засобів педагогічного, медико-біологічного і психологічного характеру, стимулюючих працездатність спортсменів і відновні реакції; плануванням підготовки в різних кліматичних і географічних умовах (в першу чергу, в умовах середньо гір’я і високогір'я), барокамерах і т.д. Разом з тим одним з чинників, що визначають підвищення ефективності системи підготовки в цьому напрямі, поза сумнівом є раціональне харчування спортсменів.

Природно, що проблема харчування спортсменів не "може бути зведена до простого заповнення енергії, що затрачує під час тренувальної і змагання діяльності. Це добре розуміли фахівці, що займаються розробкою проблеми харчування спортсменів вже багато років. Наприклад, в книгах В. С. Фарфеля і А.І.Лівшица (Харчування спортсмена, 1950), Н.Н.Яковльова (Харчування спортсменів в дні змагань, 1954; Харчування спортсменів, 1957), Р. В. Чаговца (Харчування спортсменів, 1959) достатньо всесторонньо відображені основні положення раціонального харчування спортсменів, розглянуті особливості харчування залежно від специфіки видів спорту, спрямованості тренувального процесу і т.п.

Особливо інтенсивно проблема харчування спортсменів стала розроблятися в 70-х — початку 80-х років, що було багато в чому обумовлене загостренням конкуренції на міжнародній спортивній арені, різким збільшенням тренувальних і змагань навантажень в різних видах спорту. Розвитку досліджень в цій області багато в чому сприяло проведення Ігор Олімпіади 1980 р. в Москві, на підготовці до яких були сконцентровані значні засоби і наукові сили. Проблема харчування зайняла основне місце в діяльності Ленінградського науково-дослідного інституту фізичної культури. Великий внесок в розробку цієї проблеми внесли провідні фахівці Інституту медико-біологічних проблем Мінохоронздоров'я країни, основна діяльність яких була пов'язана з медико-біологічним забезпеченням космічних польотів. Не залишилися в стороні від цієї проблеми і українські учені — Науково-дослідного інституту гігієни харчування, кафедри фармакології Київського медичного університету, проблемної науково-дослідної лабораторії Українського державного університету фізичного виховання і спорту.

Результати цих досліджень знайшли віддзеркалення в матеріалах ряду науково-практичних конференцій, друкарських роботах. Наприклад, в 1989 р. вишли відразу дві книги по проблемі харчування в спорті — "Харчування спортсменів" (автори В. А. Рогозкин, А. І. Пшендін, H. H. Шишина, Москва, "Фізкультура і спорт") і "Харчування юних спортсменів" (під редакцією Л. А. Мостовою, Київ, "Здоров'я").

На жаль, в 80-х роках роботи вітчизняних фахівців по проблемі харчування спортсменів значною мірою були згорнуті або проводилися на рівні, далеко не повною мірою відповідаючому сучасним вимогам і можливостям. Зв'язано це було, в першу чергу, з недостатнім матеріально-технічним забезпеченням такого роду робіт, віддоб.ністю сучасної високоточної апаратури, низьким рівнем харчової промисловості і ін. Пріоритетні позиції вітчизняних учених в цій області, які вони по праву займали в 50—70-х роках в світовій спортивній науці, були багато в чому втрачені.

У той же час інтенсивний розвиток олімпійського і професійного спорту, особливо легкої атлетики, футболу, велосипедного спорту, підвищення інтересу до спорту найбільших фірм — виробників продуктів харчування, прагнення федерацій зробити підготовку спортсменів більш ефективної, уберегти спортсменів від виснаження в процесі змагань стимулювали останніми роками широкомасштабні дослідження проблеми харчування в найбільших наукових лабораторіях багатьох країн світу.

Важливу роль в цій роботі зіграли Міжнародний центр спортивного харчування (ОМАХА, США), керований доктором А. Гренджін, і інші науково-дослідні центри. Не менше великий вплив фірми марс Інкорпорейтід, що значною мірою стимулювала науковий пошук і доведення одержаних результатів до широкого круга фахівців в області спорту.

Ці дослідження дозволили перекласти на принципово новий рівень знання в різних напрямах проблеми харчування спортсменів — вживання речовин, сприяючих відновленню запасів енергії і що підвищують стійкість організму до стресу, препаратів пластичної дії, що забезпечують процес регенерації зношуються в процесі тренувальної і змагання діяльності структур, вітамінів, мікроелементів, речовин, стимулюючих кровотворення і т.д. З'явилися принципово нові дані про роль і використовування білків, жирів і вуглеводів, особливостях харчування спортсменів різного віку і підлоги, можливостях вегетаріанської дієти в живленні спортсменів. Торкнулося і багато приватних питань харчування спортсменів — особливості харчування перед змаганнями і в процесі змагань, харчування під час дальніх перельотів і т.п. Велику увагу надане особливостям харчування спортсменів, що спеціалізуються в різних видах спорту і, в першу чергу, у велосипедному, футболі, плаванні, бігових дисциплінах легкої атлетики. Велике значення для спортивної практики мали різноманітні матеріали, що свідчать про те, що продукти харчування при відповідній методиці їх вживання можуть надавати заспокійливе або збудливе дію на організм спортсмена, служать могутнім стимулятором працездатності. Результати цих досліджень були обговорені і схвалені на крупних міжнародних конференціях по проблемах харчування спортсменів — конференції, присвяченої різним аспектам проблем харчування спортсменів, організованої в 1991 р. в Лозанні фірмою марс Інкорпорейтід; конференції, присвяченої харчуванню футболістів, проведеної в 1994 р. в Цюріху Міжнародною федерацією футболу (ФІФА); Міжнародної конференції по проблемах харчування в легкій атлетиці, організованій в 1995 р. в Монако Міжнародною федерацією легкої атлетики (ІААФ).

Результати цих досліджень склали зміст цієї книги. Немає необхідності говорити про те, наскільки важлива і корисна вся ця інформація для спортсменів, тренерів і лікарів України. Її творче використовування здатне значною мірою підвищити якість підготовки спортсменів, сприяти зростанню їх спортивної майстерності, уберегти від перенапруження функціональних систем.

Саме тому Український державний університет фізичного виховання і спорту, Національний олімпійський комітет України і видавництво "Олімпійська література" знайшли можливість для видання книги, що відображає сучасні знання в області харчування спортсменів, в якій дані численні практичні рекомендації тренерам, лікарям, спортсменам.

Закрити

Раціональне харчування спортсменів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.