Індивідуалізація фізкультурно-оздоровчих занять школярів-підлітків

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 74

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ    3

Розділ 1. Теоретичне обґрунтування індивідуальності фізичного та психологічного розвитку підлітків    6
1.1. Біохімічна індивідуальність і властивості нервової системи    6
1.2. Школяр як індивід і особистість. Загальні закономірності вікового розвитку школярів    20
1.3. Характеристика фізичного розвитку підлітків    32

Розділ 2. Методичні основи індивідуалізації фізкультурно-оздоровчих занять    39
2.1. Необхідність диференційованого підходу в процесі фізичного виховання школярів підлітків    39
2.2. Вибір фізичних вправ у програмуванні оздоровчого тренування. Способи визначення раціональних обсягів рухової активності та нормування фізичного навантаження    48
2.3. Фізіологічні критерії диференціації навчально-виховного процесу у фізичному вихованні школярів 10-17 років    54

Розділ 3. Емпіричне дослідження необхідності і передумов індивідуалізації фізкультурно-оздоровчих занять школярів-підлітків    63
3.1. Організаційні аспекти дослідження диференційованого підходу у коловому тренуванні старшокласників    63
3.2. Аналіз результатів дослідження    66

Висновки    69

Список використаних джерел    72

Вступ

Актуальність теми дослідження. Нові дослідження науковців поповнили дані про стан здоров'я, фізичним розвиток та малорухливий спосіб життя більшої частини дітей. Актуальні ці проблеми особливо в освітніх закладах, які працюють за розширеними та поглибленими програмами і навчання в яких пов'язано з оптимізацією розумової діяльності.

Встановлено, що особливості нових типів навчальних закладів мають вплив на зменшення обсягу рухової активності учнів та збільшення часу розумової діяльності, що позначається на фізичному стані школярів. Розумова праця сама по собі ставить підвищені вимоги до функціонального стану багатьох систем організму, а на фоні гіпокінезії та гіподинамії вона має надзвичайно негативний прояв. При цьому науковцями в першу чергу спостерігались зрушення вищої нервової діяльності. Відзначалися порушення між збуджувальними та гальмівними процесами, підвищення вегетативної реактивності, дисоціації (розходження) між першою та другою сигнальними системами. Істотно змінюється насичення крові киснем, її фізико-хімічний склад та інші гемодинамічні показники. Усі зміни у складі крові мають неврогенний характер.

Розумова діяльність не супроводжується вираженим м'язовим напруженням і не ставить до серцево-судинної системи таких підвищених вимог, як фізичне навантаження. Тому зрушення гемодинамічних показників, які при цьому спостерігаються, пояснюються впливами на вегетативні центри змін функціонального стану кори головного мозку. Сила, рухливість нервових процесів, ступінь їх інертності, наявність фазових станів призводять до порушень нервової регуляції діяльності серця та змін тонусу судин.

Єдиної думки про вплив розумової праці на показники центральної гемодинаміки в науковців немає. Деякі дослідники вказують на підвищення показників частоти серцевих скорочень (ЧСС), артеріального тиску (AT), ударного та хвилинного об'єму крові. Інші, навпаки, спостерігали зниження цих показників, а М.В.Антропова реєструвала майже у рівній кількості випадки зниження, підвищення та відсутність таких змін. Однак ряд авторів (Р.А.Калюжна. 1973; С.Б.Тихвинський та ін. 1991) спостерігали гіпертензивну дію розумового навантаження у поєднанні з гіпокінезією.

Дослідженнями встановлено, що в учнів 10-11 років, які навчаються у гімназіях і в яких спостерігалось більш значне перевантаження навчальною діяльністю та більший дефіцит рухової активності, показники центральної гемодинаміки часто вищі або близькі до критичних меж вікової норми.

Фізичне виховання поряд із навчанням і вдосконаленням рухів та розвитком фізичних якостей покликане розв'язувати надзвичайно важливе завдання оздоровлення. У навчально-виховний сфері (дошкільних виховних закладах, середніх загальноосвітніх, професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладах) фізкультурно-оздоровча робота здійснюється в поєднанні з фізичним вихованням дітей та молоді з урахуванням стану здоров'я, віку, статі, рівня фізичного розвитку.

Таким чином, тема оздоровлення дітей шляхом застосування засобів фізичної культури і спорту є дуже актуальною в наш час, коли стиль життя більшості сімей не можна віднести до активного в плані фізичних навантажень.

В цьому ракурсі особливого значення набуває індивідуалізація фізичних навантажень шляхом підбору фізичних вправ на основі визначення індивідуальних особливостей організму дитини, оскільки такий підхід дає можливість дозувати навантаження і покращити показники оздоровчого впливу на організм.

Мета дослідження. Метою дослідження дипломної роботи є теоретичне і емпіричне обґрунтування фізико-педагогічних передумов індивідуалізації фізкультурно-оздоровчих занять школярів-підлітків.

Об’єктом дослідження дипломної роботи є проблема фізкультурно-оздоровчих занять школярів-підлітків.

Предметом дослідження є фізико-педагогічні передумови індивідуалізації фізкультурно-оздоровчих занять школярів-підлітків.

Наукова новизна дослідження. Дипломна робота заповнює сферою свого дослідження той вакуум, що залишився поза увагою спеціалістів, і який панує у фокусі про­б­лем, що пов’язані з питанням фізико-педагогічних передумов індивідуалізації фізкультурно-оздоровчих занять школярів-підлітків.

Дипломна робота (практичне значення) може бути використана у навчально-виховній роботі вчителя фізичної культури, а також студентами факультетів фізичного виховання чи фізичної реабілітації університетів та інститутів при вивченні відповідних дисциплін.

Методологічною основою роботи є принцип об’єктивізму. Присутнє намагання уникати односторонніх, поверхово аргументованих оцінок і способом уникнення цих упередженостей є використання таких методів дослідження як аналітичний, порівняльний, описовий, статистичний.

Дипломна робота виконувалась у складі держбюджетних тем.

Закрити

Індивідуалізація фізкультурно-оздоровчих занять школярів-підлітків

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.