План

1. В чому сутність некласичної філософії

2. Основні проблеми екзистенціальної філософії та герменевтики.

3. Розкрийте характерні риси структуралізму та герменевтики.

4. Проблеми знання і мови у філософії 20 ст.

5. Проблеми людини у філософській антропології та персоналізмі.

1. В чому сутність некласичної філософії

Із середини ХІХ ст. все чіткіше стала позначатися нагальна вимога розвитку нових, некласичних типів філософствування. Якщо німецька філософіяХVII-ХIХ ст. стала вершиною класики, то марксистська філософія виступила проміжним і що з'єднує ланкою між класикою і "новими підходами до сущого. Підтримуючи ідею класики про розвиток філософії як науки, марксизм відкинув її претензію роль "науки наук". Творча (новаторська) сторона в марксистської і ленінської філософії головна.

Найрозвинутіші висновки XX в., задумані як некласичні й у певною мірою які є такими, все-таки зберігали зв'язку з класичної думкою. І це природно, оскільки філософія органічно пов'язані з історією у філософській думці. Найавторитетнішими "класиками" філософії XX в. стали А. Бергсон, 3. Фрейд, Б. Рассел,, До. Ясперс, М. Хайдеггер, Ж. - П. Сартр та інших.

У полеміці з філософської класикою формується риси, які визначають сутність некласичної філософії.

1. Некласична філософія цурається традиційної метафізики, від пошуків універсалій. Вона хоче підкреслити неповторність, багатогранність різних сторін буття, окремих його фрагментів, цим розширюючи спектр філософської тематики. У цьому різні філософські напрями дотримуються різних вихідних принципів. 2. Для некласичної філософії характерний підхід: світ образу і знання про неї внутрішньо пов'язані між собою, універсальні методи пізнання відсутні. Якщо відповідність між реальністю (світом) і знаннями (разом із логікою) і є, воно можна знайти насамперед у системою вартостей, інтересів, користі тощо. 3. Некласична філософія оцінює могутність розуму виваженіше, виявляє кордону пізнання, звертає увагу довнерациональние форми розуміння буття, часто песимістично оцінює результати розвитку науки. 4. Некласична філософія, маючи намір висловити цілісність людського буття, аналізує також ірраціональні моменти. 5. Прагнення багатостороннього, із різних позицій, осмисленню проблем нерідко призводить представників некласичної філософії до еклектиці - механічному змішання протилежних вихідних принципів у своїх філософських систем. 6. У некласичної філософії змінюється стиль викладу проблем: змінюють монологів мислителів, готових результатів діяльності свідомості приходять невизначеність, "внутрішній діалог свідомості", де свідомість аналізує своїх внутрішніх структури та процеси, які ведуть до визначених результатам (певним ідеям та концепціям).

Антикласичні орієнтації XIX і XX ст. постійно протистоять то дедалі слабші, то все частіші ідейні руху, створені задля захист та розвитку традицій філософської класики. Під гаслами "Назад до Канту" і "Назад до Гегеля" народилися неокантіанство (Р. Когена, П.Наторн, Еге.Кассирер, У.Виндельбанд, Р.Риккерт та інших.) інеогегельянство (Р.Кронер, Р.Лассон, Б.Кроче, Дж.Джентиле, Ф. Бредлі, Дж.Ройс, Ж. Валь та інших.). Прагнення зберегти класичні коріння філософії проголосила також впливове протягом релігійної філософії, що виник з 1970-х років ХІХ ст. і який отримав назва неотомізму. Звісно,философи-традиционалисти займалися як захистом класики, але використовували роботу над філософським спадщиною розробки нових некласичних ідей висновків.

Після цього її розвитку некласична філософія перетворилися на філософський постмодернізм як конкретне прояв поєднання некласичної філософії і окремих елементів постмодернізму виступили різні напрями в сучасній зарубіжній філософії.


2. Основні проблеми екзистенціальної філософії та герменевтики.

Однією з провідних течій суспільної думки XX ст. є екзистенціальна філософія, що на перший план висунула ідею абсолютної унікальності людського буття, зосередившись навколо проблеми людини та її місця в світі, проблеми духовної витримки людини, яка потрапила в потік подій і втратила контроль. Однією із складових частин цієї течії став екзистенціалізм.

Джерела екзистенціалізму у вченні Сьорена K'єpкeгopa (1813—1855), який першим сформулював поняття "екзистенція", — "внутрішнє" буття, що поступово переходить у зовнішнє.

Самим глибинним знанням про природу людини екзистенціалізм визнає усвідомленість нею власної смертності й недосконалості. В центрі уваги екзистенціалістів були питання провини та відповідальності, рішення та вибору, ставлення людини до смерті тощо, а проблеми науки, релігії, моралі, мистецтва цікавили їх лише настільки, наскільки вони стосувались названих питань. Основними проблемами екзистенціалізму стали: констатація мінливості світу, страх перед майбутнім, проблема людини як унікальної істото ти та її позиція, проблема свободи, проблема відчуженості, проблема поведінки людини.

Філософська герменевтика - напрям у філософії, що досліджує теорію і практику тлумачення, інтерпретації, розуміння Герменевтика розглядається як течія сучасної філософії, основними представниками є: Гадамер, Апель, Рікьор та ін. Філософська герменевтика значною мірою є продуктом ХХ ст.

В основі герменевтики лежить спроба розвязати гносеологічну проблему через древні перекази, в яких розмежовується певна система знань, якими людина ще не володіє.

Основним питанням філософської герменевтики стає питання про те, як влаштоване, упорядковане те суще, буття якого полягає в розумінні. Звідси випливають три основні моменти, які дають змогу зрозуміти герменевтику як філософську течію:1) герменевтика перетворюється із методології розуміння на її онтологію;2) спостерігається відмова від феноменального підходу до свідомості як самодостатньої і безпередумовної; 3)принцип рефлексії обмежується принципом інтерпретації.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 9

Безкоштовна робота

Закрити

Філософія 13

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.