План

1. Поняття валютного ринку. Передумови створення сучасних валютних ринків та їх особливості

2. Поняття та класифікація валютних операцій

3. Котирування валют та його види. Валютна позиція банку та її різновиди

4. Інструменти валютного ринку

5. Спот-ринок та його звичаї

6. Строковий валютний ринок

7. Форвардні валютні ринки

8. Ф’ючерсні валютні операції

9. Валютні опціони

10. Арбітражні валютні операції

Література

Валютний ф’ючерс - це стандартизований за обсягом, ціною та датою виконання контракт купівлі (продажу) валюти за курсом, визначеним під час укладення угоди, і розрахунками на дату в майбутньому. Валютні ф’ючерси поширені як у суто міжбанківській торгівлі (over-the-counter), так і на спеціалізованих ринках-біржах. При цьому головний обсяг світової ф’ючерсної торгівлі припадає саме на біржі, де торги ведуться «з голосу». Такі біржі спеціалізуються, як правило, на торгівлі кількома ф’ючерсними інструментами, у тому числі й валютами. Основними світовими біржами є ІМM (International Money Market) Чикаго, LIFFE (London International Futures and Options Exchange) Лондон, СВОТ (Chicago Board of Trade), ТFЕ (Toronto Futures Exchange) Торонто, СМЕ (Chicago Mercantile Exchange) Чикаго, SFE (Sydney Futures Exchange) Сідней, Lе МАТІF Париж, ТІFFЕ (Токуо International Futures Exchange) Токіо, ТSЕ (Токуо Stock) Токіо, DТВ (Deutsche Terminborse).

Згідно з біржовими умовами валютні ф’ючерси укладаються в основних валютах проти долара США. Валютні ф’ючерси мають пряме котирування (варіююча кількість доларів за одиницю іншої валюти). Основою визначення ф’ючерсної ціни є спотовий та форвардний курси. Різниця між ф’ючерсним та спотовим курсами має назву «база». У практиці міжнародних фінансових ринків форвардні та ф’ючерсні ціни практично збігаються. Невелика розбіжність між цінами може пояснюватися різницями у податкових ставках, комісійних платежах, гарантійних виплатах тощо. Тимчасові відмінності у цінах швидко усуваються за рахунок арбітражних операцій.

Окрім стандартизації котирувань, сум та дат виконання контрактів валютні ф’ючерси на відміну від форвардів мають ряд специфічних рис, повна характеристика яких наведена у табл. 4.9. Серед них: особливості проведення біржових торгів, наявність гарантійного депозиту (інша назва: первісна маржа, або Performance bond).

Таблиця 9

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Ф’ЮЧЕРСНИХ ТА ФОРВАРДНИХ ВАЛЮТНИХ КОНТРАКТІВ

Головні ознаки угоди Ф’ючерсні контракти Форвардні контракти
Місце здійснення Спеціалізована біржа Міжбанківський ринок
Суб’єкти Брокер та Розрахункова палата біржі Безпосередньо дилери банків
Сума Стандартизована кількість За домовленістю контрагентів
Котирування за угодою Єдина ринкова ціна для купівлі й продажу Пряме котирування для всіх валют Ціна покупця, ціна продав­ця Тип котирування відповід­но до валюти
Розрахунок за угодою Стандартизовані терміни розрахунків Розрахунок по закінченні строку дії угоди
Посередники Брокер, Розрахункова палата біржі Укладення угоди без посередників
Комісійні Комісійні брокеру Комісійні не сплачуються
Реалізація угоди Незначна частка від усіх укладених угод За більшістю контрактів
Спеціальний депозит Гарантійний депозит для покриття валютного ризику Відсутність будь-яких гарантійних депозитів

Головними учасниками торгів на біржі є брокери. Брокери отримують заявки від клієнтів на укладення ф’ючерсних контрактів. Контракти за умови прийнятної ціни укладаються за посередництвом Розрахункової палати біржі. Тобто продавець і покупець ф’ючерсу фактично укладають контракт не між собою,

а кожний окремо укладає контракт з біржею. З цього моменту біржа несе відповідальність за виконання угод, за їх кліринг.

Для участі в торгах потенційні покупці і продавці вносять певну суму на депозит до Розрахункової палати біржі. Зазначена сума має назву первісної маржі і призначена забезпечити виконання обов’язків особи, яка розмістила депозит та уклала угоду.

Курс спотового ринку вищий за курс, за яким укладено ф’ючерс на продаж валюти, тобто вигідніше продати на споті, а коли термін ф’ючерсу добігає кінця, то збитки, що виникають від закриття позиції, будуть стягнуті з маржинального депозиту. За необхідності до первісної суми вноситься додаток, за рахунок якого покриваються збитки. У такий спосіб Розрахункова палата захищає себе від фінансових збитків своїх клієнтів, які помилилися у своїх прогнозах і мусять закрити позиції. У разі вдалого закриття позиції за ф’ючерсним контрактом його власник отримає прибуток на свій маржинальний рахунок. Отже, у ф’ючерс­ній торгівлі використовується фінансовий ліверидж - можливість оперувати значними сумами при внесенні на депозит лише певного процента від цієї суми. Це також дозволяє підтримувати відкриту валютну позицію без реального придбання валюти, а лише сплачувати або отримувати курсову різницю внаслідок її закриття.


9. Валютні опціони

Валютні опціони, як і валютні ф’ючерси, поширені у міжбанківській торгівлі і на спеціалізованих біржах. Валютний опціон являє собою зафіксовані контрактом права (не обов’язки) купити (опціон «саll») або продати (опціон «put») певну суму певної валюти проти іншої валюти за обумовленою ціною (strike price) протягом специфічного періоду. Опціони здебільшого торгуються за всіма головними валютамина зразок ф’ючерсів. Також можлива торгівля опціонними крос-курсами. Купуючи опціон необхідно сплатити комісійні, що мають назву премії. Премії сплачуються незалежно від того, скористався покупець опціону своїм правом чи ні. При укладенні опціонного контракту одна зі сторін отримує право, тоді як інша несе відповідальність. Розрізняють чотири можливі операції:

купівля опціону на купівлю валюти;

купівля опціону на продаж валюти;

продаж опціону на купівлю валюти;

продаж опціону на продаж валюти.

Як правило, купівлю опціонів (іншими словами - «купівлю права») на купівлю або продаж валюти здійснюють компанії, що намагаються забезпечити покриття валютного ризику, а продаж опціонів («продаж права») на купівлю або продаж валюти здійснюється валютними спекулянтами.

Взагалі на вартість опціону впливають:

ціна реалізації;

поточний курс;

терміновий курс;

строк виконання;

уразливість валюти.

Вартість опціону поділяють на справжню та часову. Справжня вартість відповідає потенційному доходу, який володар опціону отримав би, здійснивши операцію на поточному ринку і на терміновому ринках. Наприклад, за поточного курсу EUR/USD =

= 1,1200 та ціні виконання 1,1300 покупець опціону «на продаж» валюти міг би купити її за курсом 1,12 та перепродати за курсом 1,13. Його прибуток становив би 0,0100 дол. США на кожному євро. Тому мінімальне значення премії опціону становитиме 0,0100 євро від суми опціону.

Приклад термінового ринку: Поточний курс EUR/USD =

= 1,1200, курс виконання опціону на продаж валюти EUR/USD =

= 1,1200, поточний курс на момент виконання опціону 1,0000. На момент виконання опціону його володар може купити валюту за поточним курсом 1,0000 та перепродати за курсом виконання 1,1200, отримавши у такий спосіб дохід 0,1200 дол. на кожному доларі. У цьому разі мінімальна вартість премії дорівнюватиме 0,1200 дол.

Справжня вартість опціону залежить від різниці між ціною виконання і строковим курсом. Наприклад, поточний курс EUR/CHF = 1,3500; шестимісячний форвардний курс EUR/CHF =

= 1,50; ціна виконання шестимісячного опціону EUR/CHF = 1,40. Згідно з цими даними справжня вартість опціонів буде такою: для американського опціону на купівлю - 0,1000 (1,5000 –

– 1,4000); для американського на продаж - 0,0500 (1,4000 –

– 1,3500); для європейського опціону на купівлю - 0,1000 (1,5000 – 1,4000); для європейського опціону на продаж - 0,0000, оскільки шестимісячний форвардний курс більший, ніж ціна виконання.

Часова вартість є другою складовою вартості опціону, що пов’язана з вартістю особливих переваг від володіння опціоном. Здебільшого вона залежить від двох параметрів:

1) уразливості валюти: чим уразливіша валюта, тим вигідніше мати опціон, що захищає від коливань курсу;

2) терміну виконання опціону: чим більший строк виконання опціону, тим більше шансів у його володаря реалізувати опціон, тому премія опціону збільшиться. Вважається, що премія для валюти з незначними коливаннями збільшується на 50 %, якщо строк виконання зростає вдвічі.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 33

Безкоштовна робота

Закрити

Валютні ринки та валютні операції

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.