План

1. Поняття валютного ринку. Передумови створення сучасних валютних ринків та їх особливості

2. Поняття та класифікація валютних операцій

3. Котирування валют та його види. Валютна позиція банку та її різновиди

4. Інструменти валютного ринку

5. Спот-ринок та його звичаї

6. Строковий валютний ринок

7. Форвардні валютні ринки

8. Ф’ючерсні валютні операції

9. Валютні опціони

10. Арбітражні валютні операції

Література

Звичаї спот-ринку:

здійснення платежів протягом двох робочих банківськихднів без нарахування процентної ставки на суму поставленої вартості;

операції здійснюються переважно на базі комп’ютерної торгівлі з підтвердженням електронними повідомленнями (авізо) протягом наступного робочого дня;

існування твердих валютних курсів: якщо дилер великого банку цікавиться котируванням іншого банку, повідомлені йому валютні курси є обов’язковими для виконання операції з купівлі-продажу валюти.

Ці звичаї не зафіксовано в спеціальних міжнародних конвенціях, але їх точно дотримуються всі учасники цього ринку.

На рис. 9, наведеному нижче, показані основні моменти валютних операцій.

Рис. 9. Основні моменти валютної операції

На валютному ринку маркет-мейкери пропонують двосторонні котирування бід і аск (офер) конкретних валют. Котирування являє собою ціну купівлі і продажу валюти протибазової валюти, звичайно американського долара. Наприклад, долар/єна = 131,700 – 131,780. Валюта, яку котирують проти базової валюти, називаєтьсязустрічною.

Для того щоб котирування сприймалися однозначно, учасники ринку дотримуються певних правил:

1.Вказують, яка валюта єбазовою.

2.Курс, за яким клієнткупує зустрічну валюту (тобто продає базову валюту), вказується в лівій частині котирування, а курс, за якимпродає зустрічну валюту (тобто купує базову валюту), -

3.у правій частині котирування.

У прикладі, наведеному вище, клієнт може купити японські єни за американські долари за курсом 131,700 єни за 1 дол. і продати їх за курсом 131,780 єни за 1 дол. Спред курсів бід/офер завжди сприятливий для маркет-мейкера і є основним джерелом їх доходу.

Показуючи спред бід/офер, маркет-мейкер вказує курс, за яким він готовийкупитибазову валюту, ліворуч, а курс, за яким він готовийпродати базову валюту, - праворуч.

Як уже зазначалося, зі більшістю угод спот постачання здійснюється через два робочі дні з моменту укладення угоди. Дата постачання валют називається датою валютування. Наприклад, для угоди, укладеної в понеділок, датою валютування буде середа.

Дата укладення угоди Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця
Дата валютування Середа Четвер П’ятниця Понеділок Вівторок

Якщо в якій-небудь із країн, що мають здійснити валютні операції, на наступні два дні припадає вихідний, то дата валютування пересувається на один день. У нашому прикладі - на четвер.На ринку спот котируються курси (купівлі) «бід» і «офер», або «аск» (продажу), за якими маркет-мейкер купує і продає базову валюту.

У табл. 8 узагальнено показано, що означають котирування бід і офер на прикладі валютної пари долар/євро.

Таблиця.8

ВИДИ КОТИРУВАНЬ

Котирування:

USD/EUR

Маркет-мейкер пропонує Маркет-мейкер може
Бід Купити USD, продати EUR Продати USD, купити EUR
Офер Продати USD, купити EUR Купити USD, продати EUR

Маркет-мейкер купує за нижчою ціною, а продає за вищою.

Для позначення валютних пар, як у разі прямого, так і зворотного котирування, використовуються звичайні коди з літер валют, однак деякі валютні пари також мають свої назви:

GBP/USD - кабель (Cable);

USD/CHF - долар-свисі (Dollar US-Swissi);

USD/EUR - долар-євро (Dollar US-EUR).


6. Строковий валютний ринок

Строкова валютна операція - це операція, пов’язана з поставкою валюти на строк більше ніж три дні з дня її укладення.

На валютному ринку строкових операцій розрізняють:

ринок форвардних угод;

ринок угод «своп»;

ринок ф’ючерсних контрактів;

ринок опціонів.

Серед учасників строкового валютного ринку слід розрізняти хеджекерів, спекулянтів (позиційних та скалперів), арбітражерів і трейдерів. Хеджекери здійснюють конверсійні операції, намагаючись закрити свої відкриті валютні позиції. Спекулянти свідомо беруть на себе валютний ризик, підтримуючи відкриту позицію для отримання прибутку від непрохеджованої валютної позиції. Позиційні спекулянти підтримують відкриті позиції протягом тривалого періоду - до кількох місяців. Скалпери грають на зміні курсів протягом однієї торгової сесії, систематично закриваючи позиції в кінці кожного робочого дня. Арбітражери здійснюють купівлю іноземної валюти на одному валютному ринку з одночасним продажем її на іншому валютному ринку. Вони відкривають протилежні позиції щодо однієї валюти на різні (однакові) строки на одному чи кількох взаємозв’язаних ринках, змен­шуюючи величину валютно-курсового ризику. Трейдери купують валюту за дорученням та за рахунок клієнта в торговому залі біржі за комісійну винагороду.

Оскільки строковий валютний ринок є похідним від валютного ринку спот, зазначені фінансові інструменти називають ще похідними інструментами, або деривативами.


7. Форвардні валютні ринки

Другим за місцем, але не за значенням, у структурі валютного ринку є форвардний ринок. Форвардний ринок - це ринок, де котируються форвардні курси й укладаються угоди (контракти). Форвардна угода є угодою між банком та іншою стороною (банк, клієнт тощо) обміняти одну валюту на іншу у визначений день у майбутньому за курсом, зафіксованим під час укладення угоди. Дата розрахунків має назву «дата постачання», а курс, за яким відбудеться обмін, - «форвардний».

У міжбанківському форексному бізнесі форвардний ринок існує з усіх основних валют з котируваннями терміном до одного року. Типовими котируваннями є один, три, шість, дев’ять місяців та один рік. Для форвардного ринку характерна залежність: чим довші терміни, тим менша ліквідність. Однак для основних валют цілком імовірним є укладення угоди на термін до п’яти років [14, с. 190].

Поняття форвардного контракту тісно пов’язане з поточними процентними ставками на валюти, які є предметом угоди і спот-курсом між цими валютами. Розглянемо спрощений приклад: маємо спот-курс 1 дол. = 1,6500 євро. Долар США тут базова валюта, євро - котирувана. Тримісячні процентні ставки на ці валюти відповідно дорівнюють: долар - 4 % річних, євро - 6 %. Отже, марка коштує більше, ніж долар, тому, якщо розмістити еквівалентні спот-курсу суми євро та доларів у банківський депозит на три місяці відповідно під 6 % та 4 %, по закінченні строку депозиту ми отримаємо суму євро, більшу за суму доларів, за умови збереження спот-курсу. Перевіримо це твердження:

1.За 1 млн дол. США під 4 % на три місяці отримаємо процентів 10 000 дол.

2.За 1,65 млн євро під 6 % на три місяці отримаємо процентів 24 750 євро.

Конвертуємо: євро в долар за курсом 1,65 і отримаємо 15 000 євро.

Як бачимо з прикладу, сума отриманих процентів від депозиту в євро на 5 тис. дол. вища від процентів за депозитом у доларах за той самий проміжок часу.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 33

Безкоштовна робота

Закрити

Валютні ринки та валютні операції

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.