ЗМІСТ

ВСТУП

1. АНАЛІЗ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ

1.1. Основні виробничі фонди підприємства та їх економіко-соціальне значення
1.2. Механізм впливу використання основних виробничих фондів на ефективність виробництва

2. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП ДП «ЛЬВІВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» ОСНОВНИМИ ВИРОБНИЧИМИ ФОНДАМИ
2.1. Загальна характеристика підприємства та основні техніко-економічні показники діяльності Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
2.2. Аналіз основних виробничих фондів у складі загальної суми господарських засобів підприємства
2.3. Аналіз динаміки і структури основних виробничих фондів Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
2.4. Аналіз ефективності використання основних засобів на Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
2.5. Факторний аналіз фондовіддачі на Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
2.6. Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства

3. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ, ЗАХОДИ З ВПРВАДЖЕННЯ У ВИРОБНИЦТВО
3.1. Визначення проблем Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
3.2. Шляхи поліпшення використання основних виробничих фондів
3.3. Економічне обґрунтування модернізації обладнання на Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
3.4. Альтернативні варіанти дій Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат» щодо вирішення проблеми збільшення витрат на електроенергію

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Оскільки на сучасному етапі свого функціонування Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»знаходиться на стадії розширення своєї діяльності, проводиться модернізація підприємства, то основною проблемою для підприємства є пошук фінансових ресурсів для їх подальшого інвестування у своє виробництво.

Тому підприємство активно використовує фінансовий ринок, беручи короткострокові банківські кредити і видаючи векселі. Загалом, можна сказати, що фінансове положення Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат» є дуже залежним від кредиторів, і є дуже нестійким оскільки позиковий капітал Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат» займає дуже велику частку, що може призвести до згубних наслідків у майбутньому, а також підвищує ймовірність настання банкрутства підприємства.

Таблиця 2.1- Основні економічні показники діяльності Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат» за 2012-2015 роки

2.2. Аналіз основних виробничих фондів у складі загальної суми господарських засобів підприємства

Майно підприємства є одним з найважливіших факторів будь-якого виробництва, їх склад і ефективність використання прямо впливає на кінцевий результат господарської діяльності. Фінансовий стан підприємства і його стабільність значною мірою залежать від того, яке майно є в розпорядженні підприємства , в які активи вкладено капітал і який дохід вони йому приносять.

Оцінка майнового стану Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат». Доцільно буде дослідити і оцінити майновий стан підприємства. Представимо це в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2.- Оцінка основних виробничих фондів Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»

Отже, дана таблиця дає узагальнену вартісну оцінку активів, що рахуються на балансі підприємства. Це облікова оцінка, що не співпадає із сумарною ринковою оцінкою активів підприємства. З таблиці видно, що значення цього показника постійно зростає, так наприклад у 2012 році цей показник становив 1651 тис. грн., а у 2015 році зріз до 3121 тис. грн., це свідчить про нарощування майнового потенціалу підприємства.Також ми бачимо, що частка необоротних активів в активах підприємства перевищує частку основних засобів в активах підприємства, що простежується по всім рокам.

З таблиці видно, що частка оборотних активів, перевищує частку необоротних активів. Якщо частка необоротних активів складає більше 40%, говорять про «важку» структуру активів (це свідчить про значні накладні витрати і високу чутливість до зміни виручки), менше 40% - «легкої». Збільшення валюти балансу в цілому характеризується позитивно, особливо, якщо вона зросла за рахунок збільшення власного капіталу. Негативно розцінюється значне збільшення зобов'язань підприємства.


2.3. Аналіз динаміки і структури основних виробничих фондів Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»

Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку.

Основні засоби — це частина засобів виробництва, які беруть участь у процесі виробництва за період більше 1 року, зберігаючи при цьому матеріальну форму і властивості, а також переносять свою вартість на готову продукцію частинами у вигляді амортизаційних відрахувань[25, c.98].

Аналіз ефективності використання основних засобів. Особливий вплив на стратегію виробництва Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат» чинять основні фонди, а саме їх наявність, стан, рух та ефективність використання. Динаміка стану основних фондів Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат» показано в таблиці 2.8.

Співвідношення окремих груп основних засобів (ОЗ) становить їх структуру. Проаналізуємо структуру ОЗ наКостопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат» в таблиці 2.3

З таблиці видно, що найбільшу питому вагу займають б удинки, споруди та передавальні пристрої і становлять 48,51% у 2012 році і 34,95% у 2015 році і вище по всім рокам порівняно з іншими ОЗ, крім 2015 року. Спостерігається чітка динаміка до зростання по всім показникам, якщо в 2012році вартість машин і обладнання становила 224 тис. грн.., то у 2015 році вони становили 230 тис. грн. Друге місце у складі ОЗ займають транспортні засоби. Тут спостерігається велика тенденція до зростання по всім рокам, так у 2012 році вони становили 31,58%, а у 2015 році вже становили 50% зі структури всіх ОЗ.Найменшу частку у складі ОЗ займають інстументи, прилади, інвентар (меблі).

Поліпшення структури основних виробничих фондів, насамперед підвищення частки активної їх частини, сприяє зростанню виробництва, зниженню собівартості продукції, збільшенню грошових нагромаджень підприємства.

Таблиця 2.3. - Структура основних за собівКостопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат» за 2012-2015рр.”

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 59

Безкоштовна робота

Закрити

Аналіз забезпеченості підприємства основними виробничими фондами

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.