Зміст

Вступ

Розділ І. Теоретичні основи організації вексельного обігу

1.1. Світовий досвід формування вексельного обігу

1.2. Становлення вексельного обігу в Україні

Розділ ІІ. Використання вексельної форми розрахунків в міжнародному бізнесі

2.1. Вексельна форма розрахунків у сфері міжнародного платіжного обороту

2.2. Проблеми використання вексельного фінансування в Україні

Висновок і пропозиції

Використана література

Певні положення Закону про обіг векселів суперечать Уніфікованому закону та принципам вексельного права в цілому. Одним з найбільш глобальних відступів від міжнародних норм є порушення принципу безумовності вексельного зобов’язання в Законі про обіг векселів, який є його обов’язковою ознакою і полягає в тому, що вексель не може містити в своєму тексті будь-яких умов, що обмежують чи можуть обмежити платіж. Включення до векселя застережень типу «Платіть за товар...», «Платіть після надходження грошей на рахунок.» призводить до втрати векселем сили вексельного права й перетворення його на звичайну боргову розписку з відповідними наслідками (втрата властивості перебувати в обігу, спрощений судовий розгляд при стягненні боргу тощо). За статтями 1 і 75 Уніфікованого закону, вексель є безумовною пропозицією чи обіцянкою. Виходячи з цього, досить проблематичним слід вважати виконання положення ст. 4 Закону про обіг векселів у частині встановлення в ній вимоги про те, що векселі можуть видаватися тільки для оплати поставленої продукції, виконаних робіт і наданих послуг.

А якщо вексель видано без наявності заборгованості, то з точки зору Уніфікованого закону, вексель є безумовним зобов’язанням сплатити кошти, тому суд мав би стягнути з векселедавця вказану у векселі суму, а питання переходу товару, погашення боргів не мають стосуватися векселя. Це пояснюється тим, що згідно зі статями 16 та 20 додатку ІІ до Женевської конвенції № 358 правовідносини, на основі яких було видано вексель, залишаються поза сферою застосування Уніфікованого закону. Саме в цьому полягає сила векселя, адже він як грошова купюра може щодня змінювати свого власника. Однак той, хто тримає його в руках, має бути певним, що за вексель він одержить ту суму грошей, яку в ньому вказано. Що ж до ст. 4 Закону про обіг векселів, то вона зводить нанівець всю вексельну силу.

За формою та способом використання векселі поділяють на прості (соло-вексель) і переказні-тратта.

У міжнародних розрахунках, як правило, застосовують переказні векселі (тратти) - стандартизований документ, що містить безумовний наказ кредитора (трасанта) позичальнику (трасату) виплатити у визначений строк певну суму коштів пред’явнику векселя. За британської системи вексельного права переказний вексель (bill of exchange) розглядається як розпорядження, яке вимагає від імпортера, або банку, який представляє імпортера, заплатити визначену суму валюти експортеру.

Отже у вексельній операції приймає участь:

 • трасант (векселедавець) - особа, яка виставляє вексель (тратту) з наказом здійснити платіж;
 • банк-ремітент - банк, якому доручається інкасування тратти;
 • трасат (боржник) - особа на ім’я якої виписано переказний вексель і яка повинна заплатити за вексель;
 • ремітент (векселедержатель, бенефеціар) - особа, на користь якої видано вексель і яка одержує гроші за вексель;
 • інкасуючий банк, що пред’являє векселі імпортеру для оплати.
 • Основну відповідальність за оплату векселя несе трасат, який через акцепт векселя підтверджує свої зобов’язання щодо його оплати. Разом з ним несуть солідарну відповідальність (крім особливих випадків) й інші учасники угоди - векселедавець і особи, які в процесі обігу векселя дістали право користування ним за допомогою передавального напису.

  Загальна схема розрахунків за векселем наступна. Трасант розплачується векселем з одержувачем грошей (бенефіціаром). Останній виставляє вексель платникові (трасату) для акцепту. Акцептуючи вексель, трасат визнає його законним і підтверджує свої зобов’язання щодо сплати за векселем. У разі неоплати векселя трасатом цей вексель буде пред’явлений векселедавцю.

  Бувають випадки, коли векселедавець одночасно є і одержувачем грошей за векселем. В такому разі текст векселя наступний: «Заплатіть мені або за моїм наказом...».

  У міжнародному торговельному контракті використання тратти може передбачатися, а в деяких випадках, і визначатися як обов’язкова умова акредитивної та інкасової форми розрахунків. В інкасовому дорученні і заяві на відкриття акредитива необхідно вказати, що товарні документи будуть передані для імпортера лише за умови оплати чи акцепту виставленої тратти.

  Вексель може бути виписаний у будь-якій валюті, проте, здебільшого, він виписується у валюті країни платежу. Разом з тим, вексельне законодавство кожної країни містить спеціальні пункти відносно валюти векселя.

  При експортних поставках у кредит, експортер виписує і виставляє тратту на імпортера. Тратта може виписуватися у вигляді векселя на пред’явника або строкової тратти. Щоб краще зрозуміти, як використовується переказний вексель у міжнародних розрахунках

  розглянемо гіпотетичну операцію між американським імпортером та англійським експортером (рис. 1).

  Якщо вексель виписаний на пред’явника, то американський банк виплачує визначену суму валюти, а потім (у визначений строк за векселем) отримає кошти від імпортера. Якщо вексель представляє строкову тратту, то банк ставить на ній печатку з надписом «акцептована», підписує і відсилає її назад у банк експортера. Замість платежу відбувається акцепт тратти. Банк імпортера може зробити й іншим чином - придбати тратту з врахуванням дисконту. Отже, якщо банк імпортера платить банку експортера за строковою траттою, то таким чином, він перетворює тратту в банківський акцепт. У даному випадку американський банк може тримати тратту у себе до моменту, коли наступить строк платежу, або продати банківський акцепт на грошовому ринку.

  Рис. 1. Використання векселя в міжнародних розрахунках

  Характеристика роботи

  Курсова

  Кількість сторінок: 28

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Вексельна форма розрахунків в міжнародному бізнесі

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.