Зміст

Вступ

Розділ І. Теоретичні основи організації вексельного обігу

1.1. Світовий досвід формування вексельного обігу

1.2. Становлення вексельного обігу в Україні

Розділ ІІ. Використання вексельної форми розрахунків в міжнародному бізнесі

2.1. Вексельна форма розрахунків у сфері міжнародного платіжного обороту

2.2. Проблеми використання вексельного фінансування в Україні

Висновок і пропозиції

Використана література

1.2. Становлення вексельного обігу в Україні

Необхідність широкомасштабного впровадження вексельного обігу в незалежній Україні особливо гостро постала після відміни адміністративної системи планування та проведення лібералізації цін. Крім того, відчувається істотна нестача кредитних ресурсів для розвитку комерційного кредиту і задоволення потреб товаровиробників у підтриманні безперервності відтворювальних процесів. До цього додамо, що Україні потрібно поборювати будь-які спроби емісії незабезпечених векселів та векселів, що видаються з метою невиробничого споживання. Такі документи відображають лише "паперову" вартість, позбавлені надійної матеріальної основи і внаслідок цього стають одним з інфляційних чинників, викликаючи необгрунтоване зростання грошової маси в обігу.

Отож Україна почала з визнання рішень Женевської конференції та відновлення законної сили Положення про переказний і простий вексель. За роки незалежності, як знаємо, було прийнято десятки законодавчих і нормативно-регулювальних документів, що мали сприяти відродженню вексельної справи і дозволили сформувати основоположні елементи Закону України "Про обіг векселів в Україні".

Але задекларований процес відновлення комерційного кредиту і вексельного обігу з багатьох причин ще не набрав необхідних масштабів. Крім того, в нашому законодавстві допущено цілий ряд відхилень від міжнародновизнаних правил і норм, що не тільки не додає авторитету Україні, а й здатне стати серйозною перешкодою на шляху інтеграції українського господарства у світовий ринок. Серед цих відхилень слід назвати такі:

 • по-перше, зайвим за міжнародними правилами є обов'язкове зазначення суми вексельного зобов'язання цифрами і літерами. Це суттєво підриває загальновизнані вимоги до форми векселя, а головне — не додає дієздатності українським векселям та не сприяє їх узгодженню з міжнародними нормами. Адже в країнах з ринковою економікою головна увага звертається на те, щоб виписане у векселі (цифри чи літери) було чітким, зрозумілим і адекватно відображало характер угоди;
 • по-друге, право підпису векселя в Україні обмежене керівником і головним бухгалтером юридичної особи. Але світовою нормою виступає дієздатність юридичної чи фізичної особи, вона і визначає право підпису. Виходячи з цього непотрібним є також скріплення підписів печаткою;
 • по-третє, неправомірним є проведення векселями примусових взаємозаліків та низки інших операцій, як-от сплати мита, податків, платежів до пенсійних фондів. Це суперечить принципу безумовності вексельних зобов'язань;
 • по-четверте, визначення права виписування векселів лише як оплату за поставлені товари, виконані роботи чи надані послуги. Із цієї загальної вимоги винятком можуть бути лише векселі Мінфіну, Національного банку України та комерційних банків;
 • по-п’яте, не передбачено випуску векселів в електронній формі;
 • по-шосте, заборона обігу іноземних векселів. Причиною цього називаються труднощі опротестування іноземних векселів у випадках неплатежу і неакцепту, тому що протест за українським законодавством потрібно здійснювати за місцем платежу.
 • До того ж вексельний обіг має задовольнити ще масштабніші потреби внутрішньогосподарського обороту. Серед них основними слід вважати такі:

  - впровадження принципів комерційного розрахунку на всіх підприємствах державного сектора означає відособлення їхніх фінансів від державного бюджету і перехід на принципи самофінансування та рівноправної взаємодії з іншими суб'єктами підприємницької діяльності. В таких умовах без забезпеченого належною нормативно-законодавчою базою вексельного обігу не можна досягти нормального розширеного відтворення в усіх товаровиробників;

  - вексельний обіг здатний суттєво зменшити потреби в готівкових і безготівкових коштах та різко прискорити оборот фондів підприємств;

  - впровадження векселів для фізичних осіб має розблокувати реалізацію складної побутової техніки, будівництво житла, налагодити систему споживацького кредиту взагалі;

  - дисконт векселів не тільки забезпечує реальні можливості для регулювання грошової маси, а й надає суспільству дієві інструменти контролю за своєчасним виконанням зобов'язань суб'єктами господарських відносин.

  Повномасштабний вексельний обіг здатний істотно обмежити діяльність тіньового сектора: адже той переважно паразитує на готівці. Продавці й виробники, отримавши вексель, легко можуть перетворити його в регульовану грошову готівку та інші платіжні засоби за товари і послуги. Покупці за допомогою векселів можуть у будь-який час отримати кредит, матеріальні цінності і послуги. Підприємства-суміжники в свою чергу дістають змогу здійснити взаєморозрахунки, не вдаючись до послуг банків, що здешевлює і прискорює розрахунки, прискорює оборот фондів підприємств і зменшує потреби у банківському кредиті.

  Потреба України у досконалому вексельному обігу багатократно посилюється відсутністю необхідних оборотних засобів у 90% товаровиробників усіх форм власності. Іншого способу, ніж вексель, для поповнення оборотних коштів підприємств нині просто немає.

  Безумовність векселя як боргового зобов'язання, суворість і швидкість примусового стягнення боргу стали основою інших видів платежу і розрахунків, у тому числі банкнот, чеків, акредитивів та ін. На основі векселя набули належного розвитку акції, облігації, депозитні сертифікати та похідні від них інструменти ринку цінних паперів. Водночас жоден із них за своїми функціями та значенням не може зрівнятися з векселем.

  Характеристика роботи

  Курсова

  Кількість сторінок: 28

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Вексельна форма розрахунків в міжнародному бізнесі

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.