Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 51

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

Розділ 1. Економічна характеристика фінансової звітності на прикладі ПП “Сільбуд”  5

1.1. Економіко-структурна характеристика підприємства. 5

1.2. Економічна характеристика фінансової звітності та її інформаційна база. 8

1.3. Методика складання фінансової звітності на ПП “Сільбуд”. 18

Розділ 2. Аналіз показників фінансової звітності на ПП “Сільбуд”. 24

2.1. Ретроспективний аналіз показників фінансової звітності 24

2.1.1. Аналіз фінансового стану підприємства. 24

2.1.2. Аналіз фінансових результатів підприємства. 34

2.1.3. Аналіз зобов‘язань підприємства. 40

2.2. Перспективний аналіз основних показників діяльності підприємства. 43

Розділ 3. Заходи по удосконаленню фінансової звітності на  ПП “Сільбуд”. 45

ВИСНОВКИ.. 49

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 51

ВСТУП

Сучасна ситуація в економіці України потребує розв‘язання таких кардинальних взаємопов‘язаних проблем, як перехід до ринкових форм і методів господарювання та управління.

Важлива роль в удосконаленні управління економікою підсилена орієнтацією на досягнення високих кінцевих результатів, належить бухгалтерському обліку та аналізу фінансової звітності як інформаційної основи управління, знаряддю внутрішнього контролю за станом об‘єктів управління, засобом об‘єктивної оцінки результатів. Набуває розвитку розкриття питань щодо комп‘ютеризації облікового процесу.

Завдання організації бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту господарської діяльності визначається економічною політикою держави. При цьому найважливішим є раціоналізація і постійне удосконалення процесів бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, підвищення якості інформації, автоматизація, забезпечення ефективного використання результатів інформації.

Це обумовило вибір теми курсової роботи “Методика аналізу фінансової звітності на прикладі ПП “Сільбуд”.

Об‘єктом дослідження даної роботи є Приватне підприємство “Сільбуд” за період 2006 – 2008 роки.

Фінансова звітність є важливим інструментом управління. Саме тому обрана тема є актуальною для підприємства. Без належної організації фінансової звітності не можливо оцінити ситуацію на підприємстві та його фінансовий стан, визначити проблему, підготувати та прийняти рішення, проконтролювати його виконання.

Метою даної дипломної роботи є вивчення теорії та практики аналізу фінансової звітності на прикладі ПП “Сільбуд”.

Відповідно до мети роботи було поставлено такі завдання:

- Систематизація, закріплення і розширення набутих теоретичних знань і практичних навичок з організації аналізу фінансової звітності підприємства;

- Цілеспрямоване використання практичних матеріалів, подальше вдосконалення навичок самостійного вирішення поставлених завдань і їх логічне обґрунтування;

- Виявлення специфіки організації фінансової звітності ПП “Сільбуд”;

- Проведення аналізу показників звітності з поданням висновків і пропозицій по їх удосконаленню;

- Знаходження шляхів вдосконалення обліку, аналізу і аудиту фінансової звітності.

Структура роботи. Дана робота складається зі вступу, трьох основних розділів, висновків та списку використаної літератури, що налічує 27 джерел. Загальний обсяг роботи 52 сторінки.

Закрити

Методика аналізу фінансової звітності на прикладі ПП “Сільбуд”

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.