Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 34

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ. 3

1. Загальна характеристика витрат обігу. 5

2. Склад та структура витрат обігу. 17

3. Фактори що впливають на обсяг та рівень витрат обігу. 25

4. Аналіз основних показників витрат обігу, та їх оцінка. 28

5. Стратегія управління витратами обігу на підприємстві 31

Висновки. 33

Список використаної літератури. 35 

Вступ

Витрати обігу є одним з найважливіших якісних показників діяльності підприємств та організацій торгівлі і являють собою всі витрати живої та уречевленої праці, які пов’язані з обігом товарів і виражені у грошово-вартісній формі. Тобто, витрати обігу являють собою витрати матеріальних і грошових засобів, необхідних для здійснення всіх процесів по доведенню продукції видавництв від виробництва до споживання.

Всі витрати обігу можна поділити на такі основні групи витрат:

Витрати, пов’язані з використанням живої праці в організаціях і підприємствах;

Витрати, пов’язані з використанням уречевленої праці: будівель, приміщень, тари та інших матеріально-речових елементів;

Планомірне відшкодування в межах встановлених норм різних товарних витрат, які виникають з об’єктивних причин в процесі транспортування, зберігання і реалізації товарів;

Оплата послуг інших галузей народного господарства, які обслуговують процес обігу товарів;

Витрати на податки та збори, сплата відсотків за кредит та інші.

За своєю економічною природою витрати торгівлі не є однорідними, оскільки неоднорідним є сам процес обігу товарів. В зв’язку з цим всі витрати обігу можна поділити на витрати по продовженню процесу виробництва в сферу обігу та витрати по зміні форм вартості товару.

Продовження виробництва продукції в сферу обігу пов’язано з витратами на транспортування, зберігання, пакування, комплектування товарного запасу та інші елементи процесу. Всі ці елементи являють собою продовження виробництва в сфері обігу і виступають додатковими виробничими витратами у сфері обігу товарів. Додатковими вони виступають по відношенню до витрат по виробництву продукції і являють собою виробничі витрати торгівлі. Ці витрати не пов’язані з утворенням споживчої вартості продукції, а тільки забезпечують її рух та зберігання до моменту реалізації.

Чисті витрати обігу характеризують витрати, пов’язані з реалізацією товару, зміною форм його вартості - товарної та грошову. До них відносять: оплата праці, амортизація частини основних фондів, які обслуговують даний процес; вартість чеків, звітних бланків, рекламних засобів, всіх видів вартісного обліку та звітності. Всі ці витрати не створюють нової вартості та відшкодовуються за рахунок чистого прибутку, який створюється як в сфері матеріального виробництва ( видавництва, поліграфія), так і в сфері обігу (торгівля).

За своїм змістом окремі елементи витрат обігу в торгівлі відрізняються між собою за певними економічними ознаками. Їх розподіл за цими ознаками називається класифікацією. Класифікація витрат обігу має велике теоретичне і практичне значення для управління, планування, обліку, дослідження закономірностей розвитку витрат.

Задачами аналізу витрат обігу є:

Вивчення виконання кошторису витрат обігу за певний період і розробка заходів на майбутнє;

Вивчення основних факторів, що впливають на загальний рівень витрат обігу, а також на окремі статті витрат;

Виявлення резервів економії ресурсів в сфері товарного обігу, виявлення витрат і розробка заходів направлених на їх ліквідацію.

Саме ці моменти будуть розглянуті в курсовій роботі.

Закрити

Витрати обігу на підприємстві

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.