План

1. Міжнародні організації з регулювання світової торгівлі 

2. Міжнародні кредитно-фінансові інституції та їх діяльність 

3. Основні концепції організації глобального регулювання економіки в контексті перспективних сценаріїв розвитку 

4. Конструкції корпоративних структур глобальної економіки 

5. ТНК як різновид міжнародної компанії, поняття, структура та механізм діяльності

1. Міжнародні організації з регулювання світової торгівлі

Торговельна політика і проблеми світової торгівлі є об'єктом діяльності багатьох регіональних, галузевих, глобально–універсальних інститутів, як міжурядових, так і неурядових. Усі ці інститути утворюють систему міжнародних організацій, пов'язаних з координацією і регулюванням процесів міжнародної торгівлі (рис. 4.17).

Основною в системі організацій з регулювання та сприяння розвитку міжнародної торгівлі є Світова організація торгівлі (система ГАТТ–COT), яка має тривалу історію.

Генеральна угода про тарифи і торгівлю (ГАТТ) була укладена урядами Австралійської Федерації, Королівства Бельгії, Сполучених Штатів Бразилії, Бірми, Канади, Цейлону, Республіки Чилі, Китайської Республіки, Республіки Куби, Чехословацької Республіки, Французької Республіки, Індії, Лівану, Великого Герцогства Люксембург, Королівства Нідерландів, Нової Зеландії, Королівства Норвегії, Пакистану, Південної Родезії, Сирії, Південно–Африканського Союзу, Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії та Сполучених Штатів Америки.

Пакет торговельних правил, розроблених на конференції в Женеві, став відомим під назвою Генеральна угода про тарифи і торгівлю. Вона набула чинності з 1 січня 1948 р. Згадані 23 країни стали членами–засновниками ГАТТ (офіційно сторонами–учасницями), яка організаційно почала діяти як постійна конференція держав–членів. З 1948 до 1994 pp. ГАТТ запроваджувала правила і відігравала провідну роль у світовій торгівлі, визначаючи принципи та правові норми, якими мають керуватися під час торговельних стосунків держави–учасниці.

Створення СОТ фактично стало найбільшою реформою міжнародної торгівлі за період, що минув з кінця Другої світової війни, що реалізувала у сучаснішій формі спробу створення Міжнародної організації торгівлі (МОТ) у 1948 р. Цим було завершено формування основного комплексу універсальних договорів системи ГАТТ, що дозволяє говорити про створення нового глобального правового порядку в галузі торговельних, тарифних, митних, інвестиційних та інших сфер міжнародних економічних відносин, до якого держави–члени ГАТТ прагнули протягом останніх 50 років. Фактично наново створено організаційний (інституційний) механізм реалізації комплексу угод системи ГАТТ. Тобто, з моменту створення СОТ та підписання комплексу угод і домовленостей у рамках Уругвайського раунду система ГАТТ–COT виступає у вигляді торговельно–економічної ООН, де угоди — це правова основа, а СОТ — інституційний механізм забезпечення дії цієї системи.

Згідно зі статутом ООН метою діяльності організації в економічній сфері є здійснення багатостороннього співробітництва в розв'язанні міжнародних проблем економічного характеру.

ООН - це універсальна міжнародна організація, створена для підтримання міжнародного миру, загальної безпеки та для сприяння розвитку всебічного співробітництва між державами. Статут ООН був підписаний 26 червня 1945 р. на Конференції в Сан-Франциско та набув чинності 24 жовтня 1945 р.

Цілі, принципи і структура ООН. Цілі ООН викладені у ст. 1 Статуту: 1) підтримувати міжнародний мир і безпеку та з цією метою вживати ефективні колективні заходи для запобігання або усунення загрози миру, а також придушення актів агресії чи інших порушень миру, здійснювати мирними засобами, у згоді з принципами справедливості й міжнародного права, владнання або вирішення міжнародних спорів або ситуацій, що можуть привести до порушення миру; 2) розвивати дружні стосунки між націями на основі поваги принципу рівноправності й самовизначення народів, а також вживати інші відповідні заходи для зміцнення загального миру; 3) здійснювати міжнародне співробітництво у вирішенні міжнародних проблем економічного, соціального, культурного та гуманітарного характеру та в заохоченні й розвитку поваги до прав людини й основних свобод, незважаючи на раси, статі, мови і релігії; 4) бути центром для узгодження націй у досягненні цих загальних цілей.


2. Міжнародні кредитно-фінансові інституції та їх діяльність

Міжнародні валютно-кредитні й фінансові відносини регулюються міжнародними кредитно-фінансовими організаціями, які являють собою форум для міжурядового обговорення та розробки рекомендацій щодо валютної та грошово-кредитної політики, забезпечують збір інформації та публікують статистичні дані й результати науково-дослідних робіт за актуальними проблемами.

Міжнародні фінансові інститути мають за мету об´єднання зусиль світового співтовариства з метою стабілізації міжнародних фінансів та світової економіки, здійснення міждержавного валютного й кредитно-фінансового регулювання, розробку й координацію стратегії і тактики міжнародної валютно-фінансової політики.

До провідних міжнародних фінансових організацій відносяться, насамперед, спеціалізовані інститути ООН - МВФ, група Всесвітнього банку, COT.

Міжнародний валютний фонд, МВФ створено з метою регулювання валютно-кредитних відносин держав-членів і надання їм фінансової допомоги для вирішення валютних проблем.

Фінансові ресурси МВФ складаються із власних і залучених. Власні ресурси формуються з внесків країн-членів до статутного капіталу Джерелами залучених ресурсів МВФ є кредити країн-членів та кредитні лінії від урядів і банків, які відкриваються, починаючи з 1960-х років, один раз на п´ять років..

Головна мета й обов´язок Міжнародного банку реконструкції та розвитку, МБРР, який був заснований y 1944 p., — це фінансування економічного розвитку через надання країнам-членам довгострокових позик та кредитів. Напрями діяльності МБРР окреслюються колом таких програм, як: боротьба з бідністю та економічне управління; соціальний розвиток й екологія; фінанси; розбудова приватного сектору; розвиток інфраструктури; розвиток людського потенціалу. Дії МБРР не завжди вільні від політичного забарвлення; очолює його завжди американський громадянин і, незважаючи на високопрофесійну експертизу проектів, іноді останні є неефективними, що викликає критику на адресу банку.

Міжнародна фінансова корпорація, МФК створена y 1956 p. з метою стимулювання припливу приватних інвестицій у країни, що розвиваються. Членами її є 74 країни. МФК володіє ширшим арсеналом інструментів, ніж МБРР: вона не лише надає кредити, а й купує акції компаній з метою заохочення припливу коштів приватних інвесторів. Тому МФК регулярно оновлює структуру портфеля акцій. Володіючи відносно обмеженими фінансовими ресурсами, МФК, проте, виступає потужним каталізатором інвестиційних процесів у менш розвинутих країнах.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Глобальна економіка 3

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.