ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. РОЛЬ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ В РОЗВИТКУ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Поняття і призначення техніко-економічного обґрунтування

1.2. Типова структура і порядок розробки техніко-економічного обґрунтування

1.3. Особливості розробки техніко-економічного обґрунтування для підприємства

1.4. Головні проблеми розробки техніко-економічного обґрунтування в Україні

1.5. Зміст, класифікація і етапи розвитку підприємств з іноземним капіталом

1.6. Техніко-економічне обґрунтування як етап створення спільного підприємництва

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Основні принципи і послідовність аналізу фінансового стану підприємства

2.2. Аналіз майнового стану підприємства

2.3. Аналіз платоспроможності (ліквідності)

2.4. Аналіз виробничо-господарської діяльності

2.5. Аналіз фінансової стійкості підприємства

2.6. Аналіз показників прибутковості

2.7. Оцінка ділової активності

РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ НА СТАДІЇ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ

3.1. Бізнес-проект діяльності агентства "Інтелект-візаж"

3.1.1. Резюме

3.1.2. Сутність проекту

3.1.3. План маркетингу

3.1.4. Перелік ризиків

3.1.5. Перспективний фінансовий аналіз господарської діяльності агентства "Інтелект-візаж"

3.2. Оптимізація організаційної структури управління агентством "Інтелект-візаж"

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Для того, щоб встановити і закріпити права і обов'язки сторін СП, деталізовано описати цілі партнерів і методи їх досягнення, необхідно укласти договір як заключний етап дискусій і переговорів. Договір являє собою один з аспектів, що стосуються правового забезпечення, створення і подальшого функціонування спільного підприємства в ринковій економіці.

Самі переговори з партнером з інших країн повинні вестися з урахуванням різних правових, культурних систем, особливостей менталітету партнера.

Першочергове значення належить питанню управління спільним підприємством. Тут на перший план виходить проблема підбору персоналу. Спільні підприємства східноєвропейських країн і Китаю на відміну від західноєвропейських країн мають, як правило, достатню кількість співробітників, яких було б залучити до процесу виробництва і збуту продукції. Проте, як відмічається фахівцями, вони повинні спочатку пройти навчання, підвищити свою кваліфікацію в країнах Західної Європи (якщо це країна-партнер) або безпосередньо на місці своєї роботи за допомогою висококваліфікованих фахівців відповідної області. Мова йде насамперед пре передачу знань не в області виробничо-технічного ноу-хау, а в сфері рекламування і збуту продукції. При підборі персоналу для СП пропонується передати ініціативу цільовій країні, де засновується СП, а критерії відбору кадрів можуть бути розроблені обома сторонами спільно.

Структуру управління СП можна представити так (рис. 1.4.).

Рис. 1.4. Типова структура управління спільними підприємствами

Вона не істотно відрізняється від структури управління інших підприємств подібної організаційно-правової форми (AT, TOB).

Особливе значення для стійкого функціонування СП має вибір моделі управління спільним підприємством. В економічній літературі виділяються чотири основні моделі управління:

1. Модель автономії. Мається на увазі, що обидва материнських підприємства, що створюють СП, вирішують загальностратегічні питання з політики ведення справ і процесу підприємництва спільно, а рішення на рівні оперативного управління приймаються менеджерами СП. Найкраще ця модель реалізовується, якщо на пости менеджерів призначаються фахівці, які не вимагає великих витрат часу на дискусії щодо прийняттю рішень і зменшує небезпеку виникнення конфліктів. Недоліком є втрата прямих можливостей надання допомоги з боку материнських підприємств.

2. Модель партнерська. Загальностратегічні питання вирішуються обома партнерами СП. Оперативне управління переходить в руки одного з них - того, який здійснює управління СП як дочірнього підприємства. Оскільки в цьому випадку відбувається прямий вплив одного з партнерів, тут потрібні значні витрати на координаційні заходи. Для цієї моделі характерним є також те, що основні функції СП перебирає на себе один з партнерів.

3. Модель розділення функцій. Ця модель також передбачає, що принципові питання вирішуються обома сторонами, а в сфері оперативного управління функції діляться між партнерами. Це можливо, наприклад, при розділенні комерційних і технічних функції тощо. Перевага цієї моделі в тому, що певні функції може взяти на себе та сторона, яка найбільш компетентна у відповідних питаннях. Як недолік можна назвати підвищену потребу узгодження дій і наявність небезпеки виникнення конфліктів між партнерами.

4. Модель повного консенсусу. Всі питання як загальностратегічні, так і з окремих видів діяльності (оперативне управління) повинні вирішуватися на основі консенсусу за участю обох партнерів. Як перевагу даної моделі, називають широкий потенціал обопільної співпраці, тут висока імовірність виникнення тривалих і конфліктних процесів з прийняття управлінських рішень.

У СП роль провідних менеджерів доцільно передавати фахівцям приймаючої сторони - тієї, де розташовується спільне підприємство, оскільки вони володіють більш повними відомостями і знаннями ситуації на ринку, конкуренції, взаємовідносини з постачальниками і розуміють місцевий менталітет. Координатором можна запросити іноземного фахівця або співробітника, який поділиться досвідом в комерційній або технологічній сфері.

Таким чином, розробка організаційного забезпечення утворення і функціонування СП є одним з найважливіших елементів при його створенні, що відповідає нарівні з економіко-правовими становищами за зміцнення його стабільності і формування високого рівня конкурентоспроможності в межах галузі і ринку загалом. Особливо значущими факторами, що впливають на досягнення успіху основи СП, є такі:

-ретельний вибір потенційного партнера;

-підбір в проектну групу досвідчених, навчених співробітників;

-реальне уявлення про необхідну кількість інвестицій;

-міцна підтримка партнера СП;

-привабливість СП для партнера;

-орієнтування продукції на ринок і на можливості партнера;

-управління спільним підприємством шляхом локального менеджменту;

-надання партнеру по СП місця для застосування власного досвіду;

-хороші контакти з громадськістю і владою в цільовій країні;

-високий рівень прагматизму, готовність до компромісу, терпіння;

-планування.

Облік і впровадження даних факторів допоможе розв’язанню багатьох проблем і усуне недоліки в процесі становлення і розвитку спільного підприємства. Вдалий проект створення СП може стати початковим пунктом для розвитку нових коопераційних зв'язків в інших сферах.

Таким чином, спільне підприємство можна розглядати як одну з форм міжнародної кооперації фірм, в тому числі як типового представника міжнародної кооперації виробництва, а також як форму прямих іноземних Інвестицій. Якщо країни-учасниці спільних підприємств перебувають на різних стадіях економічного розвитку - країни з розвиненою ринковою економікою і трансформаційним типом економіки, то тим чіткіше різняться їх мотиви і цілі. Однак лише при взаємному доповненні один одного можливе позитивне рішення стосовно створення спільного підприємства.

Аспекти підготовки проекту створенню СП, етапи пошуку партнера є одним з механізмів, ретельне продумання якого має вирішальне значення в розвитку спільних підприємств. Ці процеси тісно пов'язані з вибором форми організації і управління підприємством. У правовому значенні в державах з розвиненою ринковою економікою спільні підприємства можуть бути втілені в будь-якій організаційно-правовій формі нарівні з вітчизняними фірмами, без яких-небудь обмежень.

Загалом можемо зробити висновки: СП вирізняє вищий рівень продуктивності праці, фондовіддачі, ефективності експорту, культури виробництва і надання послуг, заробітної плати в порівнянні з більшістю українських підприємств. Створення численних СП в сфері інформатизації, підготовки кадрів, консультаційних послуг полегшує умови функціонування як іноземного, так і вітчизняного капіталу.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 118

Безкоштовна робота

Закрити

Аналіз господарської діяльності підприємства, на прикладі агентства Інтелект-візаж

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.