Відображення даних про виробничі запаси в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 55

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

1. Визначення та оцінка виробничих запасів. 5

2. Документування виробничих запасів. 17

3. Облікове відображення операцій з обліку виробничих запасів на рахунках бухгалтерського обліку. 30

4. Відображення інформації про виробничі запаси в регістрах та фінансовій звітності 46

Висновки. 53

Список використаної літератури. 55

Вступ

Актуальність дослідження. Для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємствами всіх форм власності та галузей економіки використовують виробничі запаси, які є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства. Вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності. Виробничі запаси є складовою частиною групи матеріальних ресурсів, які формують економічні (виробничі) ресурси.

Основним завданням підприємств є найбільш повне забезпечення виробничими запасами для майбутнього виробництва продукції. Темпи росту обсягу виробництва продукції, покращення її якості безпосередньо впливають на обсяг витрат і прибуток підприємства. Тому дуже важливо приділяти велику увагу обліку виробничих запасів, їх зберіганню, реалізації та фінансових результатів на підприємстві, так як це основний ланцюжок кожного виробничого підприємства.

Різноманіття форм власності в період ринкової економіки, розширення прав підприємств у керуванні економікою, галузеві особливості виробництва вимагають альтернативних, а часом і різноманітних підходів при рішенні конкретних питань методики й техніки ведення обліку виробничих запасів.

Облік виробничих запасів здійснюється за такими напрямками: кількісний і вартісний облік; облік заготівлі та придбання матеріалів та розрахунків з постачальниками; наявності та руху на складах; використання у процесі виробництва; продажу, реалізації матеріальних цінностей і розрахунків з покупцями.

У зв'язку з дослідженням цих питань стає чітко обумовленою актуальність теми дослідження.

Об’єктом дослідження курсової роботи – система обліку операцій з виробничими запасами.

Предметом дослідження є методологічні аспекти обліку виробничих запасів.

Мета курсової роботи - дослідження обліку виробничих запасів на підприємствах і визначення шляхів його удосконалення.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:

- здійснити огляд літературних джерел та нормативно-правових документів, що регламентують облік виробничих запасів;

- розкрити теоретичні основи обліку виробничих запасів;

- розглянути особливості обліку виробничих запасів на підприємстві та порядок їх оцінки;

- розглянути первинний облік виробничих запасів;

- розробити шляхи вдосконалення обліку виробничих запасів на підприємстві.

При написанні роботи були використані закони та нормативно-правові акти, які регламентують правила зберігання та використання виробничих запасів на підприємстві, а також взаємовідносини між постачальником запасів та їх споживачем.

Теоретичні засади бухгалтерського обліку виробничих запасів на підприємствах складають Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, національні стандарти бухгалтерського обліку, а також інструкції та положення з окремих питань бухгалтерського обліку відповідних міністерств і відомств. А також була використана різноманітна література, з якої була взята інформація про аналітичний і синтетичний облік виробничих запасів, їх порядок і методи оцінки та первинний і складський облік.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, основної частини, висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Закрити

Відображення даних про виробничі запаси в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.