Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 71

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Економічна характеристика зобов'язань підприємства. 6

Розділ 2. Визнання, класифікація та оцінка зобов'язань. 11

Розділ 3. Первинний облік зобов'язань. 26

Розділ 4. Аналітичний і синтетичний облік зобов'язань. 32

4.1. Облік довгострокових зобов'язань. 32

4.1.1. Облік довгострокових кредитів банків. 32

4.1.2. Облік відстрочених податкових зобов'язань. 34

4.1.3. Облік інших довгострокових зобов'язань. 36

4.2. Облік поточних зобов'язань. 37

4.2.1. Облік короткострокових кредитів банків. 37

4.2.2. Облік зобов'язань за товари, роботи, послуги. 40

4.2.3. Облік векселів виданих. 44

4.2.4. Облік поточних зобов'язань за розрахунками. 46

4.2.5. Облік інших поточних зобов'язань. 59

4.3. Облік забезпечень. 60

Розділ 5. Формування показників балансу про зобов'язання. 62

Висновки. 69

Список використаної літератури. 71

Вступ

У процесі своєї діяльності підприємство вступає у господарські відносини із постачальниками, працівниками, покупцями та іншими юридичними і фізичними особами. Ці відносини забезпечують нормальне функціонування підприємства. Внаслідок здійснення підприємством господарських операцій, пов'язаних з отриманням кредитів, а також товарів і послуг з відстроченням платежу на підприємстві виникають зобов'язання. Сучасне погашення даних зобов'язань показує чи дане підприємство є платоспроможним, чи здатне воно виконувати свої зобов'язання перед кредиторами.

У процесі здійснення своєї діяльності кожне підприємство обов'язково стикається з виникненням зобов'язань, саме тому актуальним є питання у правильності визнання, оцінки, класифікації і аналізу цих зобов'язань на підприємстві.

Висвітленню проблеми пов'язаної з обліком зобов'язань приділяється значна увага. Насамперед це Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інформація мережі Інтернет, роботи науковців, аудиторів, фінансистів.

При написанні даної курсової роботи основним за мету ставиться систематизувати, розширити, закріпити теоретичні знання та практичні навички ведення бухгалтерського обліку; розвинення навичок самостійної роботи, а також перевірити вміння застосувати отримані знання для оцінки постановки обліку на підприємстві і розробки пропозицій щодо його вдосконалення.

В даній курсовій роботі основним об'єктом дослідження виступає - Товариство з обмеженою відповідальністю мале підприємство „Олісма" створене групою засновників і діє згідно Закону України „Про господарські товариства в Україні", Закону УРСР „Про підприємства в Україні", Постанови РМ УРСР №278 від 22.09.90р. „ Про заходи щодо створення та розвитку малих підприємств", діючих нормативних актів, угоди укладеної між учасниками малого підприємства та Статуту МП ТзОВ „Олісма" від 25.12.91р.

Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: 13977624. Підприємство знаходиться за адресою: 33018, Україна, м. Рівне, вул. Д.Галицького, 16. Мале підприємство здійснює свою діяльність в галузях: виробництва;

надання послуг;

наукових досліджень.

Основною метою діяльності МП ТзОВ „Олісма" є:

задоволення потреб населення та народного господарства в товарах широкого вжитку та послугах;

сприяння на комерційній основі розвитку ринкової інфраструктури, зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічних зв'язків;

розробка та впровадження нової техніки та технології, надання допомоги у створенні інформаційного сервісу;

здійснення благочинної діяльності.

Предметом діяльності малого підприємства є:

переробка відходів виробництва і вторинної сировини;

виготовлення меблів та комплектуючих деталей до меблів;

виготовлення столярних і будівельних виробів та деталей;

розробка, виготовлення нових зразків товарів народного вжитку, виробничо-технічного призначення;

розробка, купівля та продаж патентів, ліцензій, „ноу-хау".

Мале підприємство може здійснювати на договірній основі операції по експорту продукції (товарів, послуг, робіт). Зовнішньоекономічну діяльність веде в установленому порядку в межах мети та предмету діяльності підприємства. Зовнішньоекономічна діяльність відбувається на основі валютної самоокупності та самофінансування. Підприємство реалізує продукцію та послуги по угодах з підприємствами, організаціями, біржами, місцевими органами влади та ін.

Керівником підприємства є директор, якому безпосередньо підпорядковуються заступник по виробництву, юрисконсульт, адміністратор проектів, секретар керівника та головний бухгалтер.

Заступник по виробництву відповідає за організацію основного, допоміжного та обслуговуючого виробничих процесів; контролює діяльність виробничого відділу маркетингу. Йому підпорядковуються відділ маркетингу і відділ матеріально-технічного постачання.

Головний бухгалтер відповідає за безперервне, суцільне строго документальне відображення господарської діяльності підприємства. Головному бухгалтеру підпорядковується бухгалтерія, яка під керівництвом головного бухгалтера здійснює бухгалтерський облік результатів діяльності підприємства, веде статистичну звітність і подає її в установленому обсязі органам державної статистики.

Посаду юрисконсульта обіймає особа, яка має вищу юридичну освіту, займається трактуванням контрактів, договорів з вітчизняними і іноземними постачальниками, кредиторами та фізичними особами з юридичної точки зору. Слідкує за змінами в законодавстві та повідомляє вище керівництво, здійснює юридичний захист у випадку притягнення до відповідальності.

Адміністратор проектів слідкує за виконанням стандартів ISO (чи відповідає продукція міжнародним стандартам).

Основним недоліком на МП ТзОВ «Олісма» є відсутність «Наказу про облікову політику» - документ, що містить сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності. Цей документ полегшує роботу підприємств, оскільки кожне підприємство має свої особливості обліку, які зазначені саме у даному Наказі.

При виконанні даної курсової роботи буде досліджено, які типи зобов'язання існують, які первинні документи використовуються при їх обліку, а також встановлені основні види наявних на МП ТзОВ «Олісма» довгострокових і короткострокових зобов'язань; методи і шляхи формування показників балансу про зобов'язання.

Закрити

Фінансовий облік зобов'язань на прикладі ТзОВ «Олісма»

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.