Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 52

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План 

Вступ. 3

1. Організація та форми безготівкових розрахунків підприємства. 4

2. Економіко-організаційна характеристика ТОВ «Белсім-Електро». 16

3. Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю та планування аудиту. 21

3.1. Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю підприємства з врахуванням організаційних та галузевих особливостей підприємства. 21

3.2 Планування аудиторської перевірки безготівкових розрахунків підприємства  26

4.Методика аудиторської перевірки безготівкових розрахунків підприємства. 29

4.1. Мета та завдання аудиторської перевірки безготівкових розрахунків підприємства  29

4.2. Робочі документи аудитора та етапи перевірки безготівкових розрахунків ТОВ «Белсім-Електро». 33

4.3. Аудиторський висновок по результатах перевірки безготівкових розрахунків ТОВ «Белсім-Електро». 40

5. Шляхи вдосконалення аудиту безготівкових розрахунків ТОВ «Белсім-Електро»  47

Висновок. 50

Список використаної літератури. 52

Вступ

В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами й організаціями, працівниками підприємства й окремими особами, тому зростає потреба всіх рівнів управління у своєчасній і достовірній інформації, що забезпечує прийняття обґрунтованих рішень. У цьому зв'язку зростає роль обліку коштів. Кошти присутні на початковому і кінцевому етапах облікового циклу, що включає придбання товарів, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, а також їхній продаж і одержання виторгу.

У процесі господарської діяльності підприємства здійснюють розрахунки з іншими підприємствами, як у готівковій формі, так і без участі готівки, шляхом перерахування коштів з рахунку банку свого підприємства на відповідні рахунки іншого підприємства.

При здійсненні розрахунків можуть застосовуватись акредитивна, інкасова, вексельна форма розрахунків, а також форми розрахунків за розрахунковими чеками та з використанням розрахункових документів.

Актуальність обраної теми є очевидною, адже кожне підприємство рано чи пізно стикається із проблемами пов’язаними із безготівковими перерахуваннями, без поточного та інших рахунках в банках жодне підприємство не здатне успішно проводити свою діяльність.

Мета курсової роботи полягає у вивченні безготівкових розрахунків підприємства.

Завдання, які необхідно вирішити в ході даної роботи полягають у:

- визначенні економічної суті безготівкових розрахунків;

- проведенні економіко – організаційного аналізу нормативних актів, що регулюють процес обліку операцій на банківських рахунках;

- оцінки ефективності системи внутрішнього контролю операцій на рахунках в банку на основі даних підприємства ТОВ «Белсім - Електро»;

- окреслити основні шляхи удосконалення обліку безготівкових операцій на даному підприємстві.

Предметом дослідження виступають безготівкові операції підприємства та методика їх аудиту.

Об’єктом дослідження обрано ТОВ «Белсім - Електро». Це підприємство займається оптовою торгівлею електромонтажними матеріалами, електромонтажними роботами, виробництвом та монтажем електророзподільної апаратури.

В даній роботі використані матеріали фінансової звітності: форма №1 «Баланс» (додаток 4, 5, 6) та форма №2 «Звіт про фінансові результати» (додаток 7, 8, 9).

Закрити

Методика аудиту безготівкових розрахунків (на матеріалах ТОВ Белсім-Електро)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.