Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 250.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 4

Розділ 1. Організаційна характеристика та облікова політика ТзОВ «Хлібодар»  6

Розділ ІІ. Облік грошових коштів. 14

2.1. Економічний зміст кругообігу грошових коштів на рахунках в банку, значення і завдання їх обліку. 14

2.2. Форми безготівкових розрахунків. 16

2.3. Порядок відкриття, переоформлення та закриття рахунків в банку. 22

2.4. Облік грошових коштів на поточному рахунку в банку. 25

2.5. Облік грошових коштів на інших рахунках в банку. 29

Розділ ІІІ. Охорона праці на підприємстві 33

Висновки. 36

Список використаної літератури. 40

Вступ

В умовах переходу України до ринкової економіки виникають нові форми власності і форми господарської діяльності, які вимагають підготовки нового кадрового потенціалу. Сучасна економічна система, яка тільки встановлюється і поступово розвивається, вимагає такої підготовки економічних кадрів, які б досконало розуміли закономірності ринкових відносин, швидко і безпомилково орієнтувалися в господарській обстановці, своєчасно давали обґрунтовані рекомендації щодо прийняття оптимальних управлінських рішень.

Важливим елементом нової економічної системи повинен стати бухгалтерський облік, без знання якого неможливо ефективно керувати сучасними підприємствами. Тільки добре налагоджена система обліку зможе своєчасно забезпечити органи управління необхідною і достовірною інформацією для проведення якісно обґрунтованого аналізу і забезпечення надійного контролю за господарською діяльність і зміцненням фінансового стану.

Предметом бухгалтерського обліку грошових коштів є процеси документального оформлення руху коштів в касі підприємства та на рахунках в банку, господарські операції пов ҆язані з надходженням і видатками грошових коштів.

Актуальність теми даної роботи полягає в тому, що грошові кошти відіграють важливу роль в виробничо-господарській діяльності підприємства. Так, за допомогою грошових коштів підприємство в процесі своєї діяльності може закупляти сировину, основні засоби, тим самим нарощувати обсяги виробництва продукції (виконання робіт і надання послуг), що в наш час ринкової економіки дуже важливо, розраховуватись з працівниками по оплаті праці і т.д. Але для того, щоб підприємство мало можливість ефективно використовувати наявні у нього грошові кошти, потрібно правильно організувати їх облік і здійснювати контроль за витрачанням.

Метоюданої роботи є визначення організаційно-правових методів обліку та найефективніша організація обліку грошових коштів на підприємстві «Хлібодар».

Виходячи з мети, завданнями даної роботи є:

- визначення науково-теоретичної основи організації обліку грошових коштів;

- ознайомлення з організаційно-правовими аспектами функціонування господарства;

- вивчення облікової політики підприємства;

- вивчення організації обліку грошових коштів;

- доцільність впровадження комп’ютерних технологій з організації обліку грошових коштів.

- вивчення стану охорони праці облікового апарату на підприємстві.

- дати пропозиції щодо удосконалення організації обліку та контролю грошових коштів.

Об’єктомдля вивчення організації обліку грошових коштів стало товариство з обмеженою відповідальністю "Хлібодар".

Курсова робота складається з вступу, основної частини, висновку, додатків та списку використаної літератури. Основна частина складається з трьох розділів. Вступ до курсової роботи формує її сприйняття. У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначається мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження. Висновки узагальнюють досягнуті результати дослідження.

Список використаної літератури включає в себе підручники вітчизняних українських авторів, авторів зарубіжної літератури,закони та положення бухгалтерського обліку.

Закрити

Облік грошових коштів підприємства на рахунках в банку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.