Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 42

Платна робота

Ціна: 250.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ  2

Розділ 1 Теоретичні основи обліку розрахунків з податку на доходи фізичних осіб

1.1 Теоретичні основи податкового обліку податку на доходи фізичних осіб 4

1.2 Огляд та аналіз нормативно-правової бази та спеціальної літератури  7

1.3 Організаційно-економічна характеристика ТзОВ «Західметал» 12

Розділ 2 Організація обліку розрахунків з податку на доходи фізичних осіб в Тзов "Західметал"

2.1 Характеристика облікової політики підприємства 15

2.2  Алгоритм розрахунку податку на доходи фізичних осіб 18

2.3 Синтетичний і аналітичній облік на підприємстві  21

2.4 Відображення податку на доходи фізичних осіб у звітах підприємства 24

Розділ 3 Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з податку на доходи фізичних осіб 34

Висновки і пропозиції 37

Список використаних джерел 39

Вступ

В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами й організаціями, працівниками підприємства й окремими особами, тому зростає потреба всіх рівнів управління у своєчасній і достовірній інформації, що забезпечує прийняття обґрунтованих рішень. У цьому зв'язку зростає роль бухгалтерського обліку.

Опанування знаннями бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності з метою виявлення слабких місць у роботі підприємства і знаходження шляхів подальшого покращення їх роботи є головною метою керівника підприємства, менеджера, економіста, бухгалтера.

Чітка побудова бухгалтерського обліку і аналізу на підприємстві підвищує роль його як основного засобу контролю за держанням режиму економії і комерційного успіху даного підприємства.

В даній курсовій роботі розглянуто тему фінансового обліку розрахунків з податку на доходи фізичних осіб на прикладі Товариства з обмеженою відповідальністю «Західметал».

Облік зобовязань підприємства, хоча й опосередковано, також впливає на формування фінансових результатів. Адже несвоєчасні розрахунки спричинюють недовіру до підприємства, що зумовлює необовязкове ставлення постачальників щодо дотримання термінів поставки сировини й матеріалів і, як наслідок невиконання зобовязань перед партнерами, отже, виникнення збитків, які були б неможливими, якщо б їх не спровокував недостатній контроль за своєчасністю розрахунків. Таким чином, облік розрахунків має бути чітко контрольований. Цим і пояснюється актуальність даної роботи.

Метою курсової роботи є ознайомлення з організаційно-економічною характеристикою ТзОВ «Західметал», здійснити аналіз нормативної бази, яка регламентує питання обліку розрахунків податку на доходи фізичних осіб.

Основним завданнями написання курсової роботи є:

вивчення правового регулювання бухгалтерського обліку в Україні; навести основні вимоги щодо організації фінансового обліку податку на доходи фізичних осіб на підприємствах України.

Об’єктом дослідження є діяльність підприємства ТзОВ «Західметал».

Предметом дослідження є методологічні аспекти організації і ведення бухгалтерського обліку зобовязань.

Тему обліку, аналізу та аудиту розрахункових операцій з податку на доходи фізичних осіб на підприємствах України вивчають багато авторів, а особливо: Левицька С.О, Лазаришина І.Д., Поліщук В.Л., Мних Є.В. Кравченко Г.О.Барабаш Н.С., Ізмайлова К.В., Лахтіонова Л.А. та багато інших як закордонних так і українських авторів науковців.

Під час написання даної курсової роботи було виконано декілька розділів, які пов’язані між собою і несуть в собі інформацію про операції з податку на доходи фізичних осіб.

У першому розділі відображено теоретичні основи податкового обліку податку на доходи фізичних осіб, проведено огляд та аналіз нормативно-правової бази та спеціальної літератури, також розкрито економіко-організаційну характеристику підприємства та його основні техніко-економічні показники.

У другому розділі розкрито облікову політику ТзОВ «Західметал»,наведено особливості первинного, аналітичного та синтетичного обліку розрахунків з податку на доходи фізичних осіб, підготовка основних форм звітності.

Третій розділ розкриває проблеми обліку та шляхи їх подолання та вдосконалення.

Закрити

Облік ПДФО

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.