Організація обліку, аналізу і аудиту запасів на прикладі ДП СЛАП Володимирецький держспецлісгосп

ЗМІСТ
Вступ
1. Економічна характеристика запасів, їх класифікація та оцінка
2. Організація та методика обліку запасів на прикладі ДП СЛАП «Володимирецький держспецлісгосп»
2.1 Організація первинного обліку запасів
2.2 Аналітичний та синтетичний облік запасів
2.3 Інформаційне подання запасів у формах звітності
3. Аналіз запасів на прикладі ДП СЛАП «Володимирецький держспецлісгосп»
3.1 Структурно-динамічний аналіз запасів
3.2 Параметричний аналіз запасів
3.3 Факторний аналіз запасів
3.4 Прогнозний аналіз запасів
4. Аудит системи внутрішнього контролю запасів на прикладі ДП СЛАП «Володимирецький держспецлісгосп»
4.1 Загальна характеристика системи внутрішнього контролю
4.2 Методика аудиту запасів
5. Автоматизація обліку, аналізу і аудиту запасів
6. Шляхи вдосконалення обліку, аналізу і контролю запасів на прикладі ДП СЛАП «Володимирецький держспецлісгосп»
7. Організація охорони праці на прикладі ДП СЛАП «Володимирецький держспецлісгосп»
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

ВСТУП
Господарська діяльність підприємства лісового господарства, як і інші явища суспільного життя, потребує систематичного вивчення для успішного й ефективного управління нею. Найкращим способом вивчення діяльності є належна організація обліку, аналізу і аудиту, що являє собою комплексне глибоке вивчення роботи даного підприємства, його підрозділів та інших господарських формувань для об'єктивної оцінки її результатів і виявлення можливостей подальшого підвищення ефективності господарювання.
Усі економічні рішення ґрунтуються на інформації, до якої мають доступ особи, які їх приймають. Для того, щоб ці рішення були оптимальними і приносили найбільшу користь, інформація має бути конкретною, достовірною, а також повинна точно відображати сутність економічних явищ. Потреба в конкретній та достовірній економічній інформації зумовлює необхідність ведення бухгалтерського обліку, аналізу і організації аудиту на ДП СЛАП «Володимирецький держспецлісгосп».
Крім того, важливу роль у підвищенні ефективності роботи даного підприємства відіграє раціональне використання матеріальних цінностей, які є основою виробничої діяльності і становлять майже 70% собівартості реалізованої продукції. Від достовірності і об’єктивності відображення в обліку і звітності операцій із запасами залежить правильність визначення основних показників, які характеризують результати господарської діяльності, ефективність використання ресурсів і реальний фінансовий стан досліджуваного підприємства. Тобто від достовірності, об’єктивності, правдивості та повноти відображення господарських фактів, пов’язаних із рухом запасів, залежить правдивість і неупередженість всіх суттєвих показників.
Всі вищеназвані факти свідчать про актуальність даної теми на сьогоднішній день.
Мета дипломної роботи полягає у дослідженні організації обліку, аналізу і аудиту запасів на прикладі ДП СЛАП «Володимирецький держспецлісгосп».
Для досягнення поставленої мети під час виконання дипломної роботи потрібно вирішити такі завдання:
- закріпити і розширити набуті теоретичні знання, пов’язані з організацією і методикою обліку, аналізу і аудиту запасів на прикладі ДП СЛАП «Володимирецький держспецлісгосп»;
- вивчити організацію і методику обліку запасів на прикладі досліджуваного підприємства;
- провести аналіз зміни і дати оцінку ефективності використання запасів підприємства лісового господарства;
- описати методику здійснення аудиторської перевірки запасів на прикладі ДП СЛАП «Володимирецький держспецлісгосп»;
- дати оцінку автоматизації обліку, аналізу і аудиту запасів на даному підприємстві;
- охарактеризувати стан охорони праці та пропозиції щодо його покращення на досліджуваному підприємстві;
- вказати шляхи вдосконалення обліку, аналізу і контролю запасів на ДП СЛАП «Володимирецький держспецлісгосп».
Державне підприємство «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Володимирецький держспецлісгосп» засноване на державній власності та підпорядковане Міністерству аграрної політики України - Органу управління майном.
Підприємство є державним комерційним підприємством, набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації і здійснює свою діяльність, керуючись чинним законодавством України.
Дане підприємство створене з метою:
- організації комплексного ведення лісового господарства, включаючи питання охорони, захисту, раціонального використання лісових ресурсів і відтворення лісів в держлісфонді та організації захисного лісорозведення на території району;
- охорони, відтворення та раціонального використання державного мисливського фонду на закріплених за ним мисливських угіддях;
- дотримання встановленого режиму на заповідних територіях, що перебувають у його віданні.
Згідно довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЕДРПОУ) основним видом діяльності за КВЕД є надання послуг, пов’язаних з лісовим господарством, а також лісопильне і стругальне виробництво.
Підприємство має право займатися будь-якими іншими видами діяльності, що не суперечать основним напрямкам та не заборонені законодавством України.
Серед основних напрямків діяльності підприємства можна виділити:
1. Проведення заходів по відновленню лісів, підвищенню їх продуктивності; здійснення заходів по заміні малоцінних низькопродуктивних насаджень на високопродуктивні, заліснення деградованих і малопродуктивних земель, які не використовуються в сільському господарстві.
2. Збереження та покращення стану захисних лісонасаджень зелених зон навколо міст і промислових центрів, ведення в них лісового господарства у відповідності з їх цільовим призначенням, створення ґрунтозахисних, водоохоронних та інших захисних лісонасаджень.
3. Охорона лісів і захисних лісонасаджень від незаконних порубів, пошкоджень, самовільного сінокосіння, випасання худоби в заборонених місцях та інших лісопорушень.
4. Охорона лісів і захисних лісонасаджень від пожеж, здійснення протипожежних заходів, захист лісів від хвороб та шкідників.
5. Проведення матеріальної та грошової оцінки лісосік; ведення рубок
з додержанням діючих настанов і правил.
6. Здійснення спеціального використання лісових ресурсів.
7. Облік і організація лісових користувань.
8. Заготівля та переробка деревини від рубок пов'язаних з веденням лісового господарства, рубок головного користування та інших рубок.
9. Відтворення, збереження, заготівля та реалізація сировини.
10. Популяризація серед населення значення збереження і раціонального використання лісів і захисних лісонасаджень; залучення громадськості до справи лісорозведення та охорони лісу.
11. Реалізація деревини фізичним та юридичним особам.
Підприємство має право займатись будь-якими іншими видами діяльності, що не суперечать основним напрямкам діяльності підприємства та не заборонені законодавством України.
Вихідними даними для виконання дипломної роботи є робочі документи, до складу яких входять річна фінансова звітність підприємства, первинні документи операцій із запасами, регістри аналітичного і синтетичного обліку запасів, організаційно-розпорядчі документи, наказ про облікову політику, акти інвентаризацій запасів, витяг з головної книги та інші документи обліку.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 120

Безкоштовна робота

Закрити

Організація обліку, аналізу і аудиту запасів на прикладі ДП СЛАП Володимирецький держспецлісгосп

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.