План

Загальна характеристика класу Комахи (Insecta)

Загальна характеристика представників класу безхребетних

Література 

Загальна характеристика класу Комахи (Insecta)

Кома́хи (Insecta) — клас тваринтипу членистоногих. Відомо близько 1 мільйона видів комах.

Тіло (довж 0.2 мм;— 33 см) з хітинізованим покривами, поділяється наголовний і черевний відділи, кожний з яких складається з окремих сегментів, сегменти голови злиті. На голові розміщені пара членистих вусиків (антени), ротові придатки, органи зору; на грудях— кінцівки: 3 пари членистих ніг і 1-2 пари крил; на кінці черевця— статеві і хвостові придатки (церки), іноді жало. Органи виділення головним чином мальпігієві судини.Кровоносна система незамкнена, функцію серця виконує спинна судина, функцію крові— гемолімфа. Органи дихання;— трахеї (у водних зябро-трахеї), що відкриваються назовні дихальцями. Чуттів органи (зору— фасеткові очі та прості вічка, слуху — тимпанальний апарат, дотику— чуттєві волоски, нюху— ямки, волоски, рівноваги — хордотональний апарат та ін.) досягають великої різноманітності, в основі їх будови лежать т.зв. сенсили, розкидані по різних частинах тіла поодиноко або зібрані у великі скупчення. Більшість видів К. фітофаги, є всеїдні (таргани), хижаки, що поїдають ін. комах, молюсків, червів тощо, копрофаги (гнойовики),кровисисні (комарі, воші, блохи).

Майже всі К. роздільностатеві. Розвиток з перетворенням (метаморфоз), яке буває повним (коли личинка, що різко відрізняється від дорослої особини, перетворюється на лялечку, з якої виходить доросла комаха), або неповним (личинка, що вийшла з яйця, має вигляд, близький до імаго). Відомо бл. 1.5млн. видів поширених від Антарктиди до 84° нп. широти. Більшість К. наземні форми, багато видів живе в землі, деякі в прісних водах, окремі — вморях. y— близько 25 тис.

Класифікація досить складна,існує кілька різних систематик. За однією з них К. поділяються на два підкласи: ектогнатних, або прихованощелепних(Ectognatha). Ектогнатні об'єднують три ряди: безвусикові, ногохвости, двохвістки. Ектогнатних ділять на первиннобезкрилих з 1 рядом — щетинкохвости та крилатих, куди належать переважна більшість К. з неповним перетворенням: одноденки, бабки, терміти, таргани, богомоли, веснянки, прямокрилі, сіноїди, пухоїди, воші, рівнокрилі, клопи та ін. і К. з неповним перетворенням: жуки, сітчастокрилі, верблюдки, метелики, перетинчастокрилі, блохи, двокрилі та ін. Зі ін. систематикою К. поділяють на 2 підкласи: нижчі або первиннобезкрилі (Apterygota), та вищі К., або крилаті (Pterygota). Більшість К. приносять користь як запилювачі рослин; деякі види виробляють речовини (мед, віск, шовк, природні фарби), які використовуються людиною як харчові продукти та сировина для промисловості. Багато К. — шкідники сільського та лісового господарств, окремі— переносники збудників хвороб і паразитів людини, тварин аборослин або самі є паразитами. Наука, що вивчає К., наз. ентомологією.

Клас Комахи включає понад 1 млн видів.

Зовнішня будова

Тіло комах розділене на три відділи: голову, груди та черевце. Голова утворюється з шести сегментів, що повністю зливаються у дорослої комахи. Перший і третій сегменти не мають придатків, другий несе пару вусиків{антен); на четвертому, п'ятому та шостому сегментах розвиваються парні частини ротового апарату — верхні щелепи (мандибули), нижні щелепи (максили) і нижня губа. Вусики за будовою і розміром дуже варіюють і є важливою систематичною ознакою. Вони можуть мати ниткоподібну, пластинчасту, булавоподібну та інші форми. Розвиток і форма щелеп і нижньої губи залежать від характеру живлення. Виділяють такі основні типи ротового апарату:*

1. гризучий (таргани, жуки, мурахи, личинки метеликів);

2. гризучо-лижучий (бджоли, джмелі);

3. колючо-сисний — нижня губа утворює довгий хоботок, а щелепи перетворюються на колючі щетини (комарі, попелиці);

4. сисний — хоботок розвивається з нижніх щелеп, а верхні повністю редукуються (метелики);

5. лижучий — утворений нижньою губою (мухи).

У багатьох дорослих комах, які не живляться ротові органи взагалі не розвинені (одноденки).

Комахи здатні рухати головою. Рухи ці в більшості випадків обмежені однією площиною (вертикальною або горизонтальною), і лише богомоли можуть повертати голову в декількох площинах.

Груди складаються з трьох сегментів, які несуть три пари членистихкінцівок. Залежно від способу пересування комахи кінцівки за будовою можуть бути:

1. ходильні або бігальні (паличники, багато жуків);

2. стприбальні (саранові, коники, блохи);

3. риючі (вовчки, жуки-карапузи);

4. хапальні (богомоли);

5. плавальні (жуки-плавунці).

У більшості комах до другого і третього сегментів грудей прикріплюються органи польоту — крила. Вони утворюються як вирости покривного епітеліюі зміцнюються жилками. У примітивніших видів передні та задні крила однакові за будовою і функцією, яку вони виконують (бабки). У мух і комаріврозвивається лише передня пара крил, у віялохвостих — задня. Нерідко передні крила виконують захисну функцію, перетворюючись на надкрилля(клопи, жуки). Багато видів комах повторно втратили крила (блохи, воші), що пов'язано з особливостями їхньої життєдіяльності. Крила приводяться в рух літальними м'язами, що займають значний обсяг грудного відділу.

Черевце комах утворене різною кількістю сегментів (не більше дванадцяти). Воно майже завжди позбавлене кінцівок.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Загальна характеристика класу комахи та безхребетні

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.