Роль ядра у зміні генетичної функції в ході диференціації. Зовнішній та внутрішній механізми проліферації клітин

ЗМІСТ

1. Клітина – найменша одиниця живого

2. Клітинне ядро, його будова

3. Диференціація клітин

КЛІТИНА – НАЙМЕНША ОДИНИЦЯ ЖИВОГО

Роздуми про клітину як найменшу самостійну живу одиницю було відомо із праць Т. Шванна. Р. Віхров (1859 р.) також вважав, що кожна клітина несе в собі повну характеристику життя: «Клітина є останній морфологічний елемент всіх живих тіл і ми не маємо права шукати справжньої життєдіяльності в її».

Сучасна наука повністю підтвердила положення про те, що клітина – це найменша одиниця живого, без якої нема життя.

Повністю зберегла своє значення теорія Ф. Енгельса: «Життя – це спосіб існування білкових тіл, й цей спосіб існування складається з постійно само відновленням хімічних частин цих тіл.» Дійсно, всі прояви життя зв’язані з участю агентів біологічної специфічністю з білками. Білки – функціональні молекули, користуються складною організацією і строгою функціональною специфічністю. Тепер вже добре відомо, що ця функціональна специфічність білків оприділяється нуклеїновими кислотами, які несуть у собі інформацію про будову тих чи інших білків. Нові дані про будову, хімічному складі і функціях клітин, розширивши уявлення про особливості біологічної форми матерії, поставили задачу подальшого опре ділення життя. Живому властивий ряд ознак: здатність до репродукції, використання і трансформація енергії, метаболізм, адаптація зміна. І таку сукупність цих ознак вперше можна знайти тільки на клітинному рівні.

У тварин, крім окремих клітин, зустрічаються так звані симпласти і синцитії. Симпласти – це великі утворення з багатьма кількостями ядер, не розділені на клітинні території. Прикладами симпластів можуть бути м’язові волокна хребетних, зовнішній шар трофобласта, плацента та інші. Якщо прослідкувати за розвитком таких «неклітинних » форм, то легко впевнитись в тому, що вони виникають вторинно за рахунок злиття окремих клітин або у результаті ділення одних ядер без розділення цитоплазми, без цитотомії.

Синципії (соклетія) характеризуються тим, що після ділення клітин дочірні залишаються зв’язаними одна з одною за допомогою тонких цитоплазматичних перетинок. Такі синципії можна спостерігати при розвитку сперматогонів у деяких тварин. Часто вони зустрічаються у тканинах вищих рослин, де клітини можуть бути зв’язаними за допомогою плазмодесм.

Розмноження клітин шляхом ділення однієї клітини. Т. Шванн писав однаковість принципу розвитку клітин як у тварин, так і у рослин формування Р. Вірховим «різна клітина від клітини» можна вважати біологічним законом. Розмноження клітин, прокаріотичних і еукаріотичних, проходить тільки шляхом поділу материнської клітини, якому передує утворення її генетичного матеріалу (репродукція ДНК). У еукаріотичних клітин повноцінним є спосіб ділення мітоз чи мейоз. При цьому утворюється спеціальний апарат клітинного поділу, клітинне веретено, за допомогою якого рівномірно і точно по двох дочірніх клітинах розподіляються хромосоми, до цього збільшившись удвічі у числі. Цей тип поділу спостерігається у всіх еукаріотичих як рослинних, так і тваринних клітин.

Друга форма клітинного поділу, амітоз або простий поділ, може зустрічатись у ряду патологічних випадків. Сучасна наука відсторонює другі шляхи утворення клітин і збільшення їх числа.

Клітини як частини цілісного організму

Кожне проявлення роботи цілісного організму, нехай це реакція на подразнення або рух, імунні реакції і багато іншого, здійснюється спеціальними клітинами. Клітина являється одиницею функціонування у багатоклітинному організмі. Але клітини об’єднані у функціональні системи , у тканини і органи, які знаходяться у зв’язку один з одним .

Багатоклітинні організми являють собою складні ансамблі клітин, об’єднані в одне ціле, інтегровані системи тканин і органів, підчинені і зв’язані міжклітинними, гуморальними, нервовими формами регуляцій. Спеціалізація частин багатоклітинного єдиного організму, розділення його функцій, дає йому великі можливості пристосування для зберігання виду, для розмноження окремих індивідуумів.

Клітина представляє собою складну систему біополімерів, відділену від зовнішнього середовища плазматичною мембраною (цитолемою, плазмалемою) і складається з ядра і цитоплазми, в якій розташовуються органели і включення.

Французький вчений, лауреат Нобелівської премії А. Львов, беручи за основу дослідження сучасної цитології, писав: «Дивлячись живий світ на клітинному рівні, ми знаходимо його одиниці: одиниця будови – кожна клітина містить ядро, що знаходиться в цитоплазмі; одиниця складу – головні макромолекули у всіх живих речовинах складаються з одних і тих же малих молекул; одиниця функції – обмін речи, в основному відбувається в різних клітинах. Для перебудови великого різноманіття живих систем природа використовує певне число блоків». Разом з тим різні клітини мають і специфічні структури. Це пов’язано із виконанням ними спеціальних функцій.

Розміри клітин людини варіюють від кількох мікрометрів (наприклад, малі лімфоцити – біля 7) до 200 мкм (яйцеклітина). Форма клітин різноманітна. Вони можуть бути шароподібними, веретеноподібними, плоскими, пірамідними, зірчастими і т. д.

Основними функціональними структурами клітин є поверхневий комплекс, цитоплазма і ядро.

Поверхневий комплекс включає у себе глікокалікс, плазма лему і шар цитоплазми. Не важко бачити, що різкого поділу поверхневого комплексу і цитоплазми немає.

У цитоплазмі виділяють гіалоплазму (матрикс, цитозоль), органели і включення.

Основними структурними компонентами ядра є каріолема, нуклеоплазма і хромосоми, петлі деяких хромосом можуть переплітатися, у цій області утворює ядерце. Часто до структурних елементів ядра відносять хроматин. Але хроматин – це речовина хромосом.

Плазмалема, каріолема і частина органел утворені біологічними мембранами.

Мал. 1. Основні структури живої клітини

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 20

Безкоштовна робота

Закрити

Роль ядра у зміні генетичної функції в ході диференціації. Зовнішній та внутрішній механізми проліферації клітин

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.