Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 50

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

1. ФІЗІОЛОГІЯ ТРАВЛЕННЯ У РИБ. 5

1.1. Розвиток органів травлення. 5

1.2. Травний тракт риб. 7

1.3. Травні залози. 15

2. ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ У РІЗНИХ ВИДІВ РИБ. 18

2.1. Органи травлення круглоротих. 18

2.2. Органи травлення хрящових риб. 23

2.3. Органи травлення осетрових риб. 30

2.4. Органи травлення костистих риб. 35

ВИСНОВКИ.. 48

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 50

ВСТУП

Потреби організму в енергії, пластичному матеріалі і елементах, необхідних для формування внутрішнього середовища, задовольняє травна система. Вона складається з органів, що безпосередньо виконують травну функцію, і регуляторних органів. Органи, що виконують травну функцію, об'єднані у травну трубку з пов'язаними з нею компактними залозами, які позначають як шлунково-кишковий тракт.

У травному тракті відбуваються процеси механічного здрібнювання та ферментативного гідролізу їжі. За місцем локалізації ферментативного процесу його можна підрозділити на внутрішньоклітинне, позаклітинне мембранне і позаклітинне порожнинне. За джерелами утворення травних ферментів травлення підрозділяють на автолітичне, симбіотичне і травлення, що забезпечується ферментами, які виділяє організм (порожнинне та пристінкове).

У регуляторній частині травної системи розрізняють місцевий і центральний рівні. Місцевий рівень регуляції забезпечує ентеральна нервова система і дифузійна ендокринна система травного тракту. Центральний рівень регуляції травної системи включає низку структур центральної нервової системи, що входять до складу харчового центру.

Травний центр разом із координацією діяльності шлунково-кишкового тракту здійснює регуляцію травної поведінки. Формування цілеспрямованої травної поведінки відбувається за участі гіпоталамуса й інших відділів головного мозку. Проміжним між місцевим і центральним рівнями регуляції травної системи є гангліонарний, що включає симпатичні ганглії, які розташовані між травним трактом і центральною нервовою системою.

Функції шлунково-кишкового тракту спрямовані на досягнення кінцевого результату діяльності травної системи, яким є гідроліз харчових речовин (білків, жирів і вуглеводів) до мономерів (амінокислот, моногліцеридів і жирних кислот, моносахаридів) й транспортування їх із травного каналу у внутрішнє середовище організму. Фізико-хімічні процеси, що забезпечують зазначений результат, складають сутність травлення й всмоктування. Ці процеси реалізуються під час виконання травним трактом таких функцій:

- тимчасового збереження корму;

- секреторної, яка здійснюється секреторними клітинами травного тракту;

- моторно-евакуаторної, здійснюваної за рахунок непосмугованих м'язових клітин, розташованих у стінці шлунково-кишкового тракту;

- всмоктувальної - здійснюваної за рахунок епітелію кишечнику;

- екскреторної - здійснюваної секреторними клітинами;

- Інкреторної - здійснюваної Інкреторними клітинами травного тракту.

Крім того, травний тракт здійснює обмінні й синтетичні функції.

Об’єктом курсової роботи є травна система риб.

Предметом дослідження є наукові положення, присвячені вивченню цієї теми.

Метою курсової роботи є вивчити та дослідити анатомічні особливості травної системи та фізіологію травлення у риб.

Завдання курсової роботи:

- розглянути анатомічні особливості травної системи риб;

- ознайомитись з особливостями травлення риб з різним характером живлення;

- вивчити фізіологічні процеси травлення у риб.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Травний тракт риб

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.