Зміст

Вступ

Розділ І.

1.1. Історія виникнення біотехнології

1.2. Застосування біотехнології

1.3. Переваги біотехнології

Розділ ІІ.

2.1.Біотехнологія в сільському господарстві

2.2.Біотехнологія й рослинництво

2.3.Біотехнологія й тваринництво.

2.4.Технологічна біоенергетика

Розділ ІІІ

3.1. Біотехнологія в медицині

Висновок

Література

Вступ

Із давніх часів відомі окремі біотехнологічні процеси, які використовуються в різних сферах практичної діяльності людини. До них відносяться хлібопекарство, виноробство, виготовлення кисло-молочних продуктів і т.д. Однак біологічна сутність цих процесів була з'ясована лише в XIX ст., завдяки роботам Л. Пастера. У першій половині XX ст. область біотехнології поповнилася мікробіологічним виробництвом ацетону й бутанолу, антибіотиків, органічних кислот, вітамінів, харчового білка. У наступні роки біотехнологічні розробки широко використовувалися в нашій країні для розширення «асортиментів» антибіотиків для медицини й тваринництва, ферментів, вітамінів, пестицидів.

Розвиток методів для вивчення структури білків, вивчення механізмів функціонування й регуляції активності ферментів відкрили шлях до спрямованої модифікації білків і привели до народження інженерної ензимології. Іммобілізовані ферменти, що володіють високою стабільністю, стають потужним інструментом для здійснення каталітичних реакцій у різних галузях промисловості.

Всі ці досягнення поставили біотехнологію на новий рівень, що якісно відрізняється від колишнього можливістю свідомо керувати клітинними процесами. У сучасному звучанні біотехнологія — це промислове використання біологічних процесів і агентів на основі одержання високоефективних форм мікроорганізмів, видів клітин і тканин рослин і тварин із заданими властивостями.

Біотехнологія (від грец. Bios – життя, techne – мистецтво, майстерність і logos – слово, навчання), використання живих організмів і біологічних процесів у виробництві. Біотехнологія – міждисциплінарна галузь, що виникла на межі біологічних, хімічних і технічних наук. З розвитком біології пов’язують вирішення глобальних проблем людства – ліквідацію недостачі продукції, енергії, мінеральних ресурсів, поліпшення стану охорони здоров’я і якості навколишнього середовища.

Біотехнологія - міждисциплінарна область науково-технічного прогресу, що виникла на межі біологічних, хімічних і технічних наук.

Біотехнологічний процес включає ряд етапів: підготовку об'єкта, його культивування, виділення, очищення, модифікацію й використання продуктів. Багатоетапність процесу обумовлює необхідність залучення до його здійснення різних фахівців: генетиків і молекулярних біологів, біохіміків, мікробіологів і клітинних фізіологів, інженерів-технологів, і ін.

У Комплексній програмі науково-технічного прогресу країн - членів СЕВ як першочергові завдання біотехнології визначені створення й широке народногосподарське освоєння:

- нових біологічно активних речовин і лікарських препаратів для медицини (інтерферонів, інсуліну, гормонів росту людини, моноклональних антитіл і т.д.), що дозволяють здійснити в охороні здоров'я ранню діагностику й лікування важких захворювань - серцево-судинних, злоякісних, спадкових, інфекційних, у тому числі вірусних;

- мікробіологічних засобів захисту рослин від хвороб і шкідників, бактеріальних добрив які керують ріст рослин; нових високопродуктових і стійких до несприятливих факторів зовнішнього середовища сортів і гібридів сільськогосподарських рослин, отриманих методами генетичної й клітинної інженерії;

- коштовних харчових добавок і біологічно активних речовин (харчового білка, амінокислот, ферментів, вітамінів, ветеринарних препаратів і ін.) для підвищення продуктивності тваринництва; нових методів біоінженерії для ефективної профілактики, діагностики й терапії основних хвороб сільськогосподарських тварин;

- технологій глибокої й ефективної переробки сільськогосподарських, промислових і побутових відходів, використання стічних вод і газоповітряних викидів для одержання біогазу й високоякісних добрив.


Розділ І.

1.1. Історія виникнення біотехнології

З найдавніших часів людина використовувала біотехнологічні процеси при хлібопекарстві, виготовлення кисломолочних продуктів, у виноробстві і т.п., але лише завдяки роботам Л. Пастера в середині 19 ст., що довели зв'язок процесів шумування з діяльністю мікроорганізмів, традиційна біотехнологія одержала наукову основу. У 40–50-ті роки 20 ст., коли був здійснений біосинтез пеніциліну методами ферментації, почалася ера антибіотиків, що дала поштовх розвитку мікробіологічного синтезу і створенню мікробіологічної промисловості. У 60–70-ті р. 20 ст. почала бурхливо розвиватися клітинна інженерія. Зі створенням у 1972 групою П. Берга в США першої гібридної молекули ДНК in vitro формально пов'язане народження генетичної інженерії, що відкрила шлях до свідомої зміни генетичної структури організмів таким чином, щоб ці організми могли виробляти необхідні людині продукти і здійснювати необхідні процеси. Ці два напрямки визначили образ нової біотехнології, що має мало загального з тією примітивною біотехнологією, що людина використовувала протягом тисячоріч. Показово, що в 1970-ті рр. одержав поширення і самий термін біотехнологія. З цього часу біотехнологія нерозривно пов'язана з молекулярною і клітинною біологією, молекулярною генетикою, біохімією і біоорганічною хімією. За короткий період свого розвитку (25–30 років) сучасна біотехнологія не тільки домоглася істотних успіхів, але і продемонструвала необмежені можливості використання організмів і біологічних процесів у різноманітних галузях виробництва і народного господарства.


1.2. Застосування біотехнології

Біотехнологія застосовується навколо нас у багатьох предметах щоденного вжитку — від одягу, який ми носимо, до сиру, який ми споживаємо. Протягом століть фермери, пекарі та пивовари використовували традиційні технології для зміни та модифікації рослин та продуктів харчування — пшениця може слугувати давнім прикладом, а нектарин — одним з останніх прикладів цього. Сьогодні біотехнологія використовує сучасні наукові методи, які дозволяють покращити чи модифікувати рослини, тварини, мікроорганізми з більшою точністю та передбачуваністю.

Споживачі повинні мати можливість вибору з якомога ширшого переліку безпечних продуктів. Біотехнологія може надати споживачам можливість такого вибору — не лише в сільському господарстві, але також в медицині та паливних ресурсах.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Безкоштовна робота

Закрити

Сучасні біотехнології в сільському господарстві та медицині

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.