Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 53

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

1. Стратегії дихання. 6

1.1. Гліколіз. 8

1.2. Цикл трикарбонових кислот. 12

1.3. Дихальний ланцюг. 15

2. Розвиток уявлень про природу механізмів і шляхів окисно-відновних перетворень у клітині 20

3. Дихання та бродіння. 24

3.1. Субстрати дихання. Дихальний коефіцієнт. 25

3.2. Каталітичні системи дихання. 26

4. Альтернативні шляхи дихання. 31

4.1. Пентозофосфатний цикл. 31

4.2. Гліоксилатний цикл. 33

4.3. Інші шляхи катаболізму жирних кисло. 35

5. Ендогенні механізми регуляції дихання. 36

6. Екологія дихання. 38

7. Дихання – центральний ланцюг обміну речовин. 41

Висновки. 44

Література. 46

ДОДАТКИ.. 47

Вступ

Велика різноманітність типів обміну речовин у рослинних організмів різного систематичного положення, віку, фізіологічного стану та у різних умовах навколишнього середовища зумовлена чисельністю реакцій процесу дихання.

Дихання – один з показників життєдіяльності кожної живої істоти. Створювані зеленою рослиною в процесі фотосинтезу асиміляти в основній своїй масі належать до неспецифічних запасних речовин.

Тому використання їх іншими організмами та синтез на їхній основі специфічних для того або іншого виду сполук можливі лише після цілого ряду складних біохімічних перетворень.

Дихання – це такий біохімічний процес, при якому в живих органах рослинного організму окислюються та розкладаються органічні сполуки за участю кисню з виділенням енергії. Наслідком цього є різноманітні проміжні продукти, часто аналогічні тим, що створюються в процесі фотосинтезу. Утворені проміжні продукти мають велике значення, бо вони – джерело утворення тих речовин, які потрібні для нормальної функціональної діяльності організму. Внаслідок дихання виникає взаємозв’язок в організмі між розкладанням та синтезом основних біохімічних сполук, які беруть участь в процесі обміну. Газообмін тканин з навколишнім середовищем в акті дихання протилежній фотосинтезу: при диханні відбувається поглинання кисню та виділення вуглекислого газу. Проникнути в хімічну та енергетичну суть дихання – це значить більш глибоко зрозуміти обмін речовин.

Згідно з теорією В.І.Палладіна, дихання здійснюється з допомогою особливих дихальних хромогенів, здатних до зворотних окислювально-відновних перетворень. При окисленні хромогени перетворюються на пігменти, які відновлюючись, знову перетворюються на хромогени; тобто дихальні хромогени в живій клітині виконують роль акцепторів кисню, тоді як дихальні пігменти – акцепторів водню.

Обов’язковим учасником дихання за В.І.Палладіним є вода, що виконує роль донора водню для відновлення пігменту в хромоген. В цьому процесі відновлення пігменту бере участь і водень окислюваного субстрату. Вільний кисень використовується для регенерації акцепторів водню.

Основні положення теорії біологічного окислення наступні:

– обов’язковим учасником дихання є вода;

– вода, поряд із субстратом, який окислюється, виконує роль донора водню;

– в процесі дихання беруть участь специфічні активатори водню, які віднімають водень від субстрату;

– перші етапи дихання є анаеробними і не вимагають присутності молекулярного кисню;

– молекулярний кисень необхідний на завершальному етапі дихання для регенерації акцепторів водню з утворенням води.

Теоретичні висновки С.П. Костичева про єдність процесів бродіння та дихання підтверджені дослідженням багатьох вчених.

Процес бродіння більш давній тип дисиміляції, ніж дихання. В енергетичному відношенні він менш вигідний, тому що для одержання тієї самої кількості енергії при бродінні витрачається значно більше субстрату, ніж при диханні. Адже при диханні органічна речовина повністю перетворюється на Н2О та СО2 і при цьому виділяється значна кількість енергії. В той же час при бродінні органічна речовина не розкладається до кінця, тому накопичуються різні багаті на енергію продукти (спирти, молочна кислота та ін.). Доступ кисню забезпечує рослині значно менші витрати енергетичного матеріалу. Таке неоднакове відношення до використання енергетичного матеріалу виникло в процесі еволюції і є одним з найважливіших пристосувань до умов життя.

Така дія кисню, при якій спостерігається зменшення витрат вуглеводів на аеробне дихання і яка пригнічує анаеробне дихання та утворення продуктів анаеробного обміну, має назву ефект Пастера. Незважаючи на те, що всі вищі рослини належать до групи аеробних організмів, для них все ж властиве і анаеробне дихання.

Закрити

Дихання і бродіння як центральні ланки метаболізму в клітинах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.