Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Платна робота

Ціна: 250.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ.

1. Загальна характеристика досліджуваної території.

1.1. Загальна характеристика Українського Полісся.

1.2. Характеристика природних умов фізико-географічних особливостей Волинського Полісся.

2. Загальна характеристика родини Тимелієвих (Thymelaeaceae).

2.1. Вовчі ягоди пахучі (Daphne cneurum L.) як представник родини Тимілієві(Thymelaeaceae).

2.2. Поширення і сучасний стан Вовчих ягід пахучих (Daphne cneurum L.) на Україні.

3. Еколого-фітоценотична характеристика місцезростань Вовчих ягід пахучих (Daphne cneurum L.).

3.1 Кліматичні умови місцезростань Вовчих ягід пахучих (Daphne cneurum L.).

4. Охорона Вовчих ягід пахучих (Daphne cneurum L.).

Висновки.

Література.

Додатки.

Вступ

З появою на Землі людей почався вплив їхньої діяльності на кругообіг речовин та енергетичний обмін у біосфері. На відміну від інших організмів людина - це особливий біологічний вид, який впливає на природу не лише своїми процесами обміну речовин у живій природі, тобто біологічним обміном речовин, а й трудовою діяльністю. Вплив її пов’язаний не тільки з ростом народонаселення, а й її технічною оснащенністю та вмінням організовувати працю.

Особливо найбільше втручання людини в природу почалося в середині ХХ ст. після закінчення другої світової війни, яка стимулювала різкий стрибок у розвитку науки і техніки. Це період активного розвитку локальних і регіональних екологічних криз, протистояння природи та людського суспільства, хижацької експлуатації всіх природних ресурсів.

Він характеризується розвитком глобальної екологічної кризи, нарощування гонки озброєнь всіма розвиненими країнами світу. Це стадія широкої хімізації, виробництва пластиків.

Людина своєю діяльністю на планеті все більше впливає на природу, на жаль переважно негативно.

Це зумовлено руйнівною силою технічного прогресу, що призводить до надмірної експлуатації природних ресурсів і забруднення навколишнього середовища. Людство вже освоїло 56% суші. Нещадне знищення дикої флори призводить до катастрофічного знищення генофонду рослин. У світовому масштабі площа еродованих земель становить 600 – 700 млн га, з них майже половина орних. Щорічно планета втрачає мільйони гектарів лісу. Тільки за останні 60 років на планеті зникло 76 видів тварин і кілька сот видів рослин. Якщо не покращиться екологічний стан, то до 2050 року з обліку зникне 60 тис. видів рослин.

Людство шукає вихід з такої екологічної ситуації. Удосконалюються технології виробництва, будуються високоефективні очисні споруди, конструюються нові системи машин, передбачається й ряд інших заходів. Значну роль відіграє Червона кнга всесвітнього і регіонального масштабу, в яку заносять види рослин і тварин, що підлягають охороні. Розширюється мережа заказників, заповідників та ін.

Але докорінні зміни ландшафтів та інтенсивний промисел негативно позначились на рослинних ресурсах , не тільки в нашій країні, а й по всій планеті . Деякі рослини повністю зникли з Землі, інші стали рідкісними і опинились на грані вимирання, кількість третіх значно скоротилась.

Довгий час охорона природи розглядалась як практична проблема, як комплекс практичних заходів. Проте в сучасних умовах, коли розв’язання практичних завданнь охорони природи вимагає спеціальних, дуже широких і глибоких дослідженнь, не можна задовольнитися таким розумінням проблеми. Нині відбувається інтенсивний процес формування комплексної науки, яка не дістала ще загальновизнаної назви і яку ми поки що називаємо “охорона природи.”

Зародження цієї науки сягає ще в ХІХ століття. Важливий внесок в її розвиток внесли англійські вчені Георг Марш, Чарльз Дарвін, російські вчені В.В.Докучаєв, О.Є.Ферсман, та інші. Особливе місце належить академіку В.І.Вернадському, вчення якого про біосферу увійшло в основу науки про охорону природи.

Сьогодні людство усвідомлює, що екологічна проблема стає найважливішою, бо небезпека загрожує існуванню самої цивілізації. До виникнення такої ситуації призвело те, що ми не завжди узгоджуємо свої дії з екологічними законами.

Відновлення і збереження навколишнього середовища стає одним з найважливіших завдань на тривалий період і розвязати його можна тільки об’єднавши зусилля всіх країн світу.

Рослини, належать до природних ресурсів, які можть поновлюватись і це дає змогу оберігати і відновлювати чисельність.

Тому Міжнародним Союзом Охорони Природи було засновано і розроблена Червона Книга. ЇЇ було видано в 1966 році і 1974 році, внесено 248 видів ссавців, 287 видів птахів, 119 видів плазунів, 36 видів земноводних. На кінець 1979 року в міжнародній Червоній Книзі налічуалось 687 видів хребетних тварин.

Вирішення природоохоронних проблем слід розпочинати з раннього дитячого віку. Особливо широко природоохоронна освіта і виховання повинні бути розгорнуті в школах, профтехучилищах та інших навчальних закладах.

Виховання дбайливого ставлення до природи диктується не тільки тим, щоб виховувати у людини естетичні почуття до прекрасного.

Тут особливе місце повинні займати її охорона і раціональне використання природних ресурсів. У питаннях охорони природи повинні переплітатися економічні та виховні завдання.

Актуальність проблеми: Вивчення сучасного стану малопоширених видів рослин України і розробка наукових основ їх охорони.

Мета і завдання: Мета цієї роботи – вивчення і відтворення малопоширених видів рослин із радіаційно забруднених територій. Для досягнення поставленої мети потрібно було вирішити наступні завдання:

- провести географічний аналіз видів;

- виявити еколого – ценотичні закономірності місцезростання малопоширених видів і виявити їх фітоценотипи ;

- вивчити сучасний стан популяції , тенденції їх змінення під впливом антропогенних факторів;

- розробити рекомендації по покращенню заходів охорони малопоширених видів рослин.

Теоритичне значення роботи: Необхідність розробки завдань охорони рослинного світу, зокрема окремих видів рослин як елементів структури біоценозів, виникає зростаючою дією анторопогенної дії і зв’язаних з ним інших факторів що визивають зменшення ареалу і навіть зникнення деяких видів рослин. Для збереження всього генофонду флори країни потрібно детальне виявлення, вивчення і охорона нових місцезнаходжень малопоширених видів рослин, розробка запитань їх індивідуальної охорони.

В Рівненській області вже взято під охорону ряд територій, на яких зустрічаються малопоширені види, однак запитання їх індивідуального захисту ще невирішені.

Закрити

Рослинність Полісся

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.