1. Центральна, симпатична і периферична нервові системи. Сенсорні, асоціативні і моторні нейрони.

Центральна нервова система має метамерну будову, загальний план як в інших членистоногих і кільчастих червів.

Основу ЦНС складає серія парних нервових вузлів, або гангліїв, сполучених міжсегментними повздовжніми тяжами, або коннективами, а в сегменті – короткими поперечними комісурами. Кожний сегмент тіла має по одному парному ганглію, від якого відходять нерви, які в сукупності утворюють периферичну нервову систему. Кожний сегмент обслуговує свій ганглій і своєю системою нервів, отже, кожний ганглій іннервує тільки органи свого сегменту.

Вся система гангліїв у комах поділена на два відділа – головний і черевний. Головний відділ складається з крупного надглоткового вузла, розташованого над кишечником, і менш розвиненого підглоткового вузла. Вони сполучені між собою тяжами, які опоясують передній відділ кишечника і утворюють навкологлоткове кільце. Черевний відділ складається з серії гангліїв, які розташовані під кишечником і утворюють навкологлоткове кільце. Черевний відділ складається з серії гангліїв, які розташовані під кишечником і в сукупносиі утворюють черевний нервовий ланцюжок.

Головний мозок у вигляді надглоткового вузла складається з трьох гангліїв, які злились між собою - протоцеребрума, дейтоцеребрума і тритоцеребрума. З них передній відділ, або протоцеребрум, розвинений сильніше інших; Вони вважаються вищим асоціативним і координуючим центром нервової системи, складаються зі скупчення асоціативних нейронів, і розвинуті в комах зі складною поведінкою (у робочих особин бджіл, мурашок, ніж у їх самців і самок). З протцеребрумом пов’язана пара дуже крупних і складно побудованих зорових долей, які іннервують складні очі. Дейтоцеребрум – середній відділ головного мозку, іннервує вусики, по походженню відповідає ганглію антенального сегменту. Тритоцеребрум – задній відділ головного мозку.У комах він набув вторинної функції – іннервація верхньої губи; пов’язаний з симпатичною нервовою системою, бо від нього починається її зворотній нерв.

Підглотковий вузол іннервує ротові органи і передній відділ кишечника; виник в результаті злиття трьох гангліїв щелепного відділу голови – гнатоцефалона.

Черевний нервовий ланцюг складається, у більш примітивних комах (прямокрилі, тарганові і інші), з трьох грудних і вісьми черевних гангліїв.

Периферична нервова система утворена з нервів, які відходять від гангліїв центральної і симпатичної нервової систем. За допомогою нервів центральна і симпатична нервова системи пов’язані з різними органами.

До периферичної нервової системи відносять розкидані по тілу чутливі нейрони, часто з вільними нервовими закінченнями.

Симпатична нервова система, або вісцеральна, регулює роботу внутрішніх органів і м’язевої системи комах.

Анатомічно поділяється на три відділи: рото-шлунковий, черевний і хвостовий.


2. Органи чуттів. Будова і функції.

Органи чуття комах — найскладніші й найрізноманітніші, що пов'язане із загальним високим рівнем організації та складною поведінкою комах, яка вимагає точної інформації про навколишній світ. Комахи здатні сприймати різноманітні подразнення й мають такі рецептори: механорецептори (сприймають дотик, вібрацію та звукові хвилі); терморецептори (реагують на зміну температури); гігрорецептори (реагують на вологу); хеморецептори (сприймають хімічні стимули); фоторецептори (сприймають світлові подраз-

нення). Є ще пропріоцептори, які сигналізують нервовій системі про положення, деформацію та зміщення окремих ділянок тіла.

Механічне чуття представлене механорецепторами, які сприймають механічні впливи, часто представлені однією клітиною. Сюди відносяться тактильні рецептори, також чутливі структури, які сприймають стряхування, положення тіла, рівновагу і інше. Тактильні рецептори розкидані по всьому тілу у вигляді простих сенсил з сенсорним, тобто чутливим, волоском, які відрізняються від попередніх відсутністю чутливого волоска і занурені у шкіру.

Слух розвинений не всіх комах. У прямокрилих (саранові, коники, цвіркуни), співочих цикад, деяких клопів і ряду лускокрилих слухові рецептори представлені тимпанальними органами. Добре розвинені у комах, які видають звук у виглдяі стрікотання або співу (прямокрилі, співочі цикади).

Хімічне чуття – функція – для сприйняття хімізму середовища, запаху і смаку, представлене хеморецепторами. Вловити відмінності між нюховими і смаковими рецепторами важко, доцільно говорити про ці органи як про органи хімічного чуття вцілому. Фізіологічна відмінність в тому, що нюх сприймає і аналізує газоподібне середовище з низькою концентрацією речовини, а смак – рідке середовище з високою її концентрацією.

Смак відіграє більш специфічну роль, ніж нюх, так як служить лише для розпізнавання їжі. Встановлено, що комахи розрізняють чотири основних смаки - солодкий, гіркий, кислий і солоний.

Гігротермічне чуття. воно контролює водний баланс і температурний режим тіла. Відповідні рецептори вивчені недостатньо, але встановлено, що відчутття вологості локалізовано у деяких комах на голові і в придатках - вусиках і щупальцях, відчуття тепла - на вусиках, лапках та інших органах.

Зір.Органи зору мають складну будову і представлені двоякого роду очима: складними й простими. Складні, або фасеточні очі, в числі двох, розташовані з боків голови, нерідко дуже сильно розвинені, можуть займати значну частину голови. Кожне фасеточне око складається з багатьох зорових одиниць - сенсил, які називаються оматидіями; число їх у складному оці може досягати багатьох сотень і навіть тисяч.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 9

Безкоштовна робота

Закрити

Ентомологія 5

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.