План

1. Обов’язкові компоненти структури бактеріальної клітини

2. Біополімери в складі бактеріальної клітини. Функції біополімерів

3. Історія відкриття та вивчення біологічних властивостей вірусів

Література

1. Обов’язкові компоненти структури бактеріальної клітини

Бактерії (грец. bacteria — паличка) — це в основному одноклітинні організми, що не мають хлорофілу. Величину бактерій вимі­рюють у мікрометрах (мкм), вона дуже варіює. Більшість патогенних бактерій мають розміри 0,2 — 10 мкм. Серед сапрофітів трапляються, велетенські бактерії, що досягають 55 — 125 мкм.

За формою бактерії поділяють на кулясті, або коки, паличкопо­дібні (бактерії, бацили і клостридії), звивисті (вібріони, спірили, спірохети) і ниткоподібні (хламідобактерії).

За своєю структурою бактерії (прокаріоти) істотно відрізняються від клітин рослин і тварин (еукаріоти).

Прокаріоти — гаплоїдні організми, які звичайно містять один геном, не мають мітохондрій і комплексу Гольджі, їм не вла­стивий амебоподібний рух. Складаються з нуклеоїду, цитоплазми з різними включеннями, оболонки та інших структур

Нуклеоїд прокаріотів складається із замкнутих у кільце подвій­них ниток ДНК, не відмежований від цитоплазми якоюсь мембраною і не зв'язаний з основним протеїном бактеріальної клітини.

Нуклеоїд бактерій має дифузний характер, локалізований у цен­тральній частині цитоплазми клітини, перебуває в контакті з цито­плазматичною мембраною, мезосомами і полісомами. На різ­них етапах розвитку бактеріальної клітини ДНК нуклеоїду може бути у вигляді ниток, тяжів, вузликуватої або тонкої сітки чи гру­бих скупчень.

У клітинах бактерій у фазі спокою є один нуклеоїд, у фазі, що передує поділові, — два, у логарифмічній — чотири і більше.

У клітин, що активно ростуть, бактеріальний нуклеоїд має такий самий коефіцієнт заломлення світла, як і цитоплазма. Співвідношен­ня геномної речовини і цитоплазми коливається в межах 1:2 — 1:10.

У цитоплазмі бактерій є вакуолі, що складаються з різних розчи­нених у воді речовин і оточені мембраною (тонопласт) ліпопротеїдного походження. Кількість вакуоль коливається в межах 6 — 10, а в період активного росту збільшується до 20. Одні дослідники роз­глядають їх як ділянки, де відкладаються шкідливі продукти метабо­лізму (екзотоксини), інші відводять їм функцію додаткових фермен­тів дихання. Можливо, виникнення вакуолів можна пояснити над­мірною кількістю води.

У цитоплазмі мікобактерій, стрептококів, протею, актиноміцетів, клостридій та інших мікроорганізмів є рапідосоми, або мікротрубочки. У мікобактерій вони виконують функцію пересування ковзанням по густому субстрату. Мікротрубочки бактерій за структурою і роз­мірами схожі на мікротрубочки найпростіших, рослин і тварин.

Оболонка бактерій складається з цитоплазматичної мембрани, клітинної стінки і капсульного шару. що перетворюється у деяких видів у справжню капсулу.

Цитоплазматична мембрана прилягає до внутрішньої поверхні клітинної стінки бактерії. Товщина мембрани 5 — 7,5 нм. Вона являє собою складне утворення з трьох шарів; ліпідного, протеїнового і полісахаридного. До складу цитоплазматичної мембра­ни входять білки, фосфоліпіди, ліпопротеїн, невелика кількість вуглеводів та інших сполук. Цитоплазматична мембрана виконує функцію роздільної перегородки, через неї за допомогою ферментів (пермеаз) невпинно здійснюється активний транспорт різних речо­вин, потрібних для життєдіяльності бактерій. У цитоплазматичній мембрані локалізовані високочутливі рецептори, за допомогою яких бактерії розпізнають і обробляють сигнали, що надходять із навко­лишнього середовища, диференціюють поживні речовини та різні антибактеріальні сполуки. На поверхні цитоплазматичної мембрани € активні ферментні системи, що беруть участь у синтезі білка, ток­синів, ферментів, нуклеїнових кислот та інших речовин, а також в окислювальному фосфорилюванні.

У цитоплазматичній мембрані відбуваються сотні різноманітних і взаємопов'язаних реакцій. У перепонках лізосом є дихальні фер­менти, які транспортують електрони. При вдавлюванні (інвагінації) у бік цитоплазми цитоплазматична мембрана утворює мезосоми які відіграють певну роль у формуванні клітинних стінок і поділові. З цитоплазматичною мембраною пов'язані такі властивості бактеріальної клітини, як осмотичний тиск, непроникність для багатьох речовин, бар'єрна функція між клітиною і зов­нішнім середовищем.

Клітинна стінка бактерій товщиною 10 — 35 нм має шарувату бу­дову. Основним матеріалом клітинної стінки бактерій е глікопептидний шар — пептидоглікан (муреїн), зв'язаний з ліпопротеїдами, фосфоліпідами і ліпополісахаридами.

Клітинна стінка є в бактерій, актиноміцетів, ціанобактерій, ри­кетсій; її немає у спірохет, міксобактерій і мікоплазм. Завдяки на­явності щільної клітинної стінки бактерії можуть зберігати певну форму. Вона захищає бактерії від шкідливого впливу факторів навко­лишнього середовища, бере участь у рості й поділі клітини. Клітинну стінку можна відокремити від цитоплазматичної мембрани і мати її в чистому вигляді.

Капсульний шар (капсула). Під впливом різних факторів сере­довища деякі мікроорганізми можуть відкладати на поверхні свого тіла навколо клітинної стінки товстий слизовий шар, що дістав назву капсульного (капсули). Він складається з полісахаридів, глікозаміногліканів (мукополісахаридів) або поліпептидів.

Залежно від особливостей мікроорганізмів та складу поживного середовища хімічний склад капсул може бути різним. У деяких штамів стрептококів вони складаються з полімерів глюкози і фруктози, у S. pneumoniae — із суміші полімерів глюкози, галактози і глюкуронової кислоти, у В. anthracis – із поліглутамінової кислоти. У зв’язку з високим вмістом води капсула слабко забарвлюється барвником.

У різних видів бактерій є ворсинки. Вони покри­вають тіло клітини. Кількість ворсинок в однієї особини досягає 100 — 400, довжина їх 0,3 — 1 мкм, ширина — 0,01 мкм.

Ворсинки поділяються на типи. Ворсинки 1-го (загального) типу е в багатьох видів бактерій, здатних до адгезії. За допомогою адгезинів (структурні утвори на поверхні клітин бактерій) бактерії при­кріплюються до клітин тварин і людини.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Мікробіологія 1

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.