Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 71

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Список скорочень. 5 

Вступ. 6

Розді І. Загальна характеристика радіонуклідів і їх походження. 8

1.1. Природні радіонукліди.. 13

1.2. Штучні радіонукліди.. 15

1.3. Остеотропні радіонукліди.. 16

1.4. Вибіркові радіонукліди, які діють на різні системи людського організму. 20

1.5. Радіонукліди які рівномірно розподіляються по всьому організмі людини.. 23

Розділ ІІ. Аналіз літературних дани про вплив радіонуклідів нарізні системи організму людини. 27

2.1. Способи надходження радіонуклідів в організм людини.. 27

2.2. Стохастичні ефекти ураження людини.. 32

2.3. Детерміністичні ефекти ураження людини.. 38

Розділ ІІІ. Результати власних досліджень. 46

3.1. Методи і методикидосліджень. 46

3.2. Аналіз результатів досліджень продуктів харчування забруднених радіаційними речовинами.. 53

Розділ IV. Охорона праці 58

4.1. Особливості охорони праці жінок та неповнолітніх. 58

4.2. Профілактика уражень радіонуклідами травної системи організму людини.. 64

Висновки. 68

Список використаної літератури. 71

Вступ

Радіація відіграє величезну роль у розвитку цивілізації на даному історичному етапі. Завдяки явищу радіоактивності був зроблений істотний прорив в області медицини й у різних галузях промисловості, включаючи енергетику. Але одночасно з цим стали все більше виявлятися негативні сторони властивостей радіоактивних елементів: з'ясувалося, що вплив радіаційного випромінювання на організм може мати трагічні наслідки. Подібний факт не міг пройти повз увагу громадськості. І чим більше ставало відомо про дію радіації на людський організм і навколишнє середовище, тим суперечливіше ставали думки про те, наскільки велику роль повинна грати радіація в різних сферах людської діяльності.

Внаслідок Чорнобильської катастрофи сильного радіонуклідного забруднення зазнала майже половина території Рівненської області. Площа ураженої території займає 11,2 тис.км² або 56% від всієї території області. До зон радіоактивного забруднення віднесено 339 населених пунктів, у Березнівському, Володимирецькому, Дубровицькому, Зарічненському, Рокитніському та Сарненському районах. [1]

Специфічні природні умови регіону – високу кислотнiсть та малий вмiст мiкроелементiв в грунті, наявність великої кількості лісів, боліт і торфовищ, висока зволоженість території сприяють посиленій міграції радіонуклідів з грунту в рослини та далі по трофічних ланцюгах до людини. Забруднення відбулось в конденсаційній формі, яка була розчинною і легко засвоювалась рослинністю. Як наслідок, навіть через 27 роки з моменту аварії, незважаючи на прийняття цілого ряду Законів України: “Про правовий режим територій, що зазанали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”; “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”; “Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки”, а також проведені реабілітаційні заходи, до тепер спостерігаються високі рівні забруднення грунтів і продуктів харчування. Фактично в жодному населеному пункті не відновлено доаварійні умови проживання населення за радіаційним чинником. Тому вивчення впливу радіонуклідів на організм людини й досі є актуальним.

Мета роботи: вивчення впливу радіонуклідів на організм людини.

Мета реалізується шляхом вирішення наступних завдань:

- Збір інформації, щодо походження та класифікації радіонуклідів.

- Характеристика радіонуклідів за видами їхнього розподілу в організмі людини.

- Аналіз шляхів надходження радіонуклідіів до організму людини.

- Визначення заходів по запобіганню впливу радіонуклідів на організм людини.

Об’єкт дослідження: вплив радіонуклідів на організм людини.

Предмет дослідження: радіонукліди, шляхи надходження в організм людини.

В ході виконанні роботи використовувалися наступні методи дослідження: статистичні, радіологічні, аналітичні, теоретичні, лабораторні.

Практичне значення: Робота має інформативно прикладне значення. Результати дослідження будуть використані для інформування населення Рівненської області про негативний вплив радіонуклідів та про способи їх надходженнядо оргнізму людини. За результатами будуть запропоновані заходи по запобіганню негативного впливу радіонуклідів на організм людини.

Закрити

Вплив радіонуклідів на організм людини

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.