Вивчення кількісного та якісного складу твердокрилих озера Біле Володимирецького району

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 66

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 4

РОЗДІЛ I. ЕКОЛОГО-ФАУНІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛОДИМЕРЕЦЬКОГО РАЙОНУ.. 6

1.1 Огляд літературних джерел. 6

1.2 Фізико - географічна характеристика Володимирецького району. 7

РОЗДІЛ II. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТВЕРДОКРИЛИХ.. 11

2.1 Морфологічний опис ряду. 11

2.2 Систематичні ознаки жуків. 23

2.3 Методика збору та обліку. 26

РОЗДІЛ ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. 29

3.1 Дослідження кількісного складу твердокрилих. 29

3.2. Якісний аналіз твердокрилих. 35

РОЗДІЛ IV. ОХОРОНА ПРАЦІ 42

4.1. Регіональна система управління та нагляду за станом охорони праці на Володимиреччині 42

4.2 Вимоги безпеки праці при проведенні біологічних лабораторних досліджень. 46

ВИСНОВКИ.. 56

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.. 57

ДОДАТКИ.. 59

ВСТУП

Біле озеро це водойма – карстового походження, знаходиться у Володимирецькому районі Рівненської області, в басейні річки Стир (притока р. Прип'ять). Розташоване поблизу села Більська Воля.

Біле озеро має площу 453 га. Це друге за величиною в Рівненській області після о.Нобель (470га). Воно складається з двох лійкоподібних улоговин карстової природи глибиною 22 і 26 м.Однією з найбільш численних груп серед компонентів біогеоценозів є Твердокрилі (Coleoptera), які в певній мірі слугують індикатором ступеня дії антропогенного навантаження на біогеоценози.

Твердокрилі є одним з найчисельніших рядів не лише серед комах, але і тварин загалом. У світовій фауні налічується близько 300 тис. жуків, із них у фауні України – близько 15 тис. Біологія жуків надзвичайно різноманітна, тому багато аспектів їхньої життєдіяльності вивчені недостатньо. За способом живлення є фітофаги, сапрофаги, хижаки; паразитизм зустрічається рідко. Разом з тим, дослідження способу життя твердокрилих є важливим завданням теоретичної і прикладної ентомології. Особливо це стосується окремих малодосліджених угруповань твердокрилих.

Жуки поширені майже по усьому світу і зустрічаються в найрізноманітніших місцеперебуваннях, у тому числі під каменями і колодами, у лісовій підстилці, у гравії по берегах рік і в прісних водоймах. Личинки багатьох жуків живуть у деревині або під корою дерев, а в деяких видів - у залишках тварин, що розкладаються. Представники декількох родин утворюють симбіоз з мурахами.

Практично будь-який органічний матеріал може служити їжею для тієї або іншої групи Твердокрилих. Багато жуків харчуються рослинами (фітофаги), деякі полюють на комах, равликів або інших дрібних безхребетних. Ряд видів годується мертвими або тканинами, що розкладаються, рослинного або тваринного походження.

Жуки мають корисне значення: поїдають рештки тварин і рослин – жук-гробарик, жук-гнойовик; жук-красотіл знищує гусінь; сонечко винищує попелиць, а також шкідливе значення - колорадський жук, буряковий довгоносик, жуки-короїди, горохова зернівка, жук-хлібне точило, жуки-шкіроїди, жук-кузька... наносять шкоду рослинам.

Тема роботи:«Вивчення якісного та кількісного складу твердокрилих Білого озера Володимирецького району»

Метою даного дослідження є вивчення кількісного та якісного складу твердокрилих озера Біле Володимирецького району.

Об`єктом дослідження є представники ряду твердокрилих озера Біле Володимирецького району.

Предметом дослідження є якісний і кількісний склад твердокрилих озера Біле.

Наукова новизна полягає у тому, що встановлено кількісний і якісний склад твердокрилих озера Біле Володимирецького району.

Для здійснення мети були поставлені наступні завдання:

1. Провести аналіз літературних джерел.

2. Дати фізико – географічну характеристику Володимирецького району.

3. Дати морфологічний та систематичний опис твердокрилих озера Біле.

4. Дослідити кількісний та якісний склад твердокрилих.

5. Провести аналіз та систематичну обробку отриманих даних.

Для вирішення поставлених завдань були використані такі методи досліджень:

1. Теоретичний аналіз літератури.

2. Методика збору твердокрилих.

3. Облік твердокрилих.

4. Визначення кількісного і якісного складу твердокрилих.

Закрити

Вивчення кількісного та якісного складу твердокрилих озера Біле Володимирецького району

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.