Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 43

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 5

1.1. Суть і структура банківської системи України 5

1.2. Правове становище Національного банку України та його місце в банківській системі 11

1.3. Поняття і види банків та їх характеристика як суб’єктів господарювання. 14

РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 17

2.1. Регулювання банківської діяльності в Україні 17

2.2. Джерела правового регулювання банківської діяльності 21

2.3. Система державного управління банківською системою України: структура та суб’єкти 23

РОЗДІЛ 3. СВІТОВИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 34

ВИСНОВКИ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43

ВСТУП

Актуальність дослідження. Банківська система України — це складова економічної системи держави, що включає в себе Національний банк України; інші банки (резиденти та нерезиденти, зареєстровані у встановленому законодавством порядку на території України); небанківські фінансові установи, виключною діяльністю яких є прийняття вкладів, розміщення кредитів або ведення рахунків клієнтів; Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; банківську інфраструктуру, а також зв'язки та взаємини між ними.

Сьогодні банківська система України — це один із найрозвинутіших елементів господарського механізму, оскільки її реформування було розпочате раніше за інші сектори економіки, що визначалося ключовою роллю банків при вирішенні завдань переходу до ринку.

Чинний Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року визначає структуру банківської системи, економічні, організаційні та правові засади створення, діяльності, реорганізації й ліквідації банків. Метою цього Закону є правове забезпечення стабільного розвитку й діяльності банків в Україні та створення належного конкурентного середовища на фінансовому ринку, забезпечення захисту законних інтересів вкладників і клієнтів банків, створення сприятливих умов для розвитку економіки України та підтримки вітчизняного товаровиробника.

Система державного управління банківською системою, її ефективність мають суттєвий вплив на ефективність функціонування економіки будь-якої держави, не є виключенням і Україна. Однак, дане питання не знайшло відповідного відображення в працях вітчизняних науковців, переважно розглядались різноманітні аспекти діяльності системи державного управління банківською системою України, її елементів, але вони не завжди мали комплексний ґрунтовний характер.

Дослідження окремих аспектів функціонування системи державного управління, регулювання банківською системою України та її суб’єктів містяться в працях таких науковців: О. Дзюблюк, В. Коваленко, О. Крухмаль, С. Лобозинська, І. Лютий, Г. Малашенко, В. Міщенко, С. Науменкова, Є. Панченко, К. Петренко, О. Прилуцький, К. Раєвський, Т. Смовженко, В. Стельмах, Л. Стрельбицька, М. Стрельбицький та інші.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають в сфері банківської діяльності, організації й функціонуванні банківської системи України.

Предметом дослідження є теоретичні й методологічні засади правового регулювання діяльності банківської системи України.

Мета дослідження полягає у тому, щоб розкрити правові засади організації й функціонування банківської системи України, а також особливості регулювання та управління нею.

Для досягнення поставленої мети слід вирішити наступні завдання:

- розкрити поняття, функції та структуру банківської системи України;

- проаналізувати правове регулювання банківської діяльності в Україні та джерела його здійснення;

- визначити структуру та суб’єкти державного управління банківською системою України;

- дослідити світовий досвід адміністративного регулювання банківської діяльності.

У процесі виконання курсової роботи були використані загальнонаукові (діалектичний, історичний, системний, аналізу та синтезу, індукції та дедукції) і спеціальні (порівняльно-правовий, метод тлумачення правових норм) методи наукового пізнання.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Банківська система України та управління нею

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.