Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 65

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні основи використання банківських кредитів. 5

1.1. Довгострокові та короткострокові банківські кредити. 5

1.2. Практика залучення банківських кредитів. 6

1.3. Кредитоспроможність підприємства. 12

1.4. Кредитне забезпечення. 24

1.5. Кредит в іноземній валюті 33

Розділ 2. Банківський кредит у діяльності суб’єкта господарювання на прикладі ТзОВ „Контакт”. 37

2.1. Загальна характеристика ТзОВ “Контакт” та його кредитоспроможності 37

2.2.Техніко-економічне обґрунтування використання кредитних коштів (на прикладі ТзОВ “Контакт” м. Черкаси) 42

2.3.  Аналіз використання кредитних коштів. 49

2.4 Оцінка фінансових ризиків при використанні залучених коштів. 52

Розділ 3. Шляхи покращення фінансово майнового стану підприємства з урахуванням факторів кредитної політики. 58

Висновки. 63

Список використаної літератури. 65

Вступ

Основною проблемою підприємництва для нашого економічного середовища є відсутність оборотних коштів при наявності у значної кількості підприємців потенційно прибуткових проектів. На початку 90 років для вирішення проблеми неплатежів більшість підприємців звернулося до бартеру як форми розрахунків. Однак бартер не тільки не вирішив проблеми відсутності оборотних коштів, а навіть поглибив її - в країні всі розраховувались товаром за товар і гроші майже не використовувались, через це знайти кошти для розвитку виробництва не було можливості.

В такій ситуації, коли в країні всі гроші зосередились в основному в банківській системі, єдиним шляхом вирішення проблеми оборотних коштів стало банківське кредитування.

Однак в умовах шаленої інфляції, яка панувала до останнього часу в країні, більшість банків утримувались від кредитування і заробляли основну частину прибутку на валютних операціях. І навіть якщо банки видавали кредити, то вартість користування кредитом була занадто високою і давала можливість підприємцям використовувати кредитні ресурси тільки для спекулятивних операцій.

Треба зазначити, що останнім часом тенденція на стабілізацію в економіці, яка виражається в першу чергу в зниженні темпів інфляції, відкрила шлях до розширення сфери використання кредитних ресурсів.

Ця тенденція була помічена провідними фінансово-кредитними установами Європи та світу, які виявили бажання направити свої ресурси для кредитування найбільш перспективних підприємств та проектів сфери малого бізнесу.

В цих умовах, основна задача керівників підприємств України - переконати банки України, які вповноважені розміщувати кредитні ресурси західних інвесторів, що саме їх проект є ефективним, прибутковим, важливим для економіки в цілому, і дозволить повернути залучені кредитні ресурси своєчасно та у повному обсязі.

Тому, в даній роботі будуть розглянуті та проаналізовані проблеми кредитування суб’єктів господарювання, які є причиною неефективного використання кредитних ресурсів та їх несвоєчасного повернення.

Проаналізувавши теоретичну літературу та публікації в періодичних виданнях, ми вирішили викласти тему “Банківський кредит у діяльності суб’єкта господарювання“.

Метою роботи є теоретичне обґрунтування та практичне використання банківського кредиту у діяльності суб’єкта господарювання.

Предметом дослідження є висвітлення особливостей використання банківського кредиту у діяльності підприємства.

Об’єкт дослідження – банківський кредит.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаної літератури.

В першому розділі висвітлюються основні теоретичні положення кредитування підприємств, принципи на яких здійснюється банківське кредитування, методи визначення потреби в кредитних ресурсах підприємства та можливості своєчасного їх повернення.

В другому розділі, на прикладі практичної ситуації залучення кредитних ресурсів ТзОВ “ Контакт” буде проведено аналіз проблем які виникають при використанні цих ресурсів та причин, що їх породжують.

В третьому розділі на основі теоретичних та практичних навичок будуть запропоновані шляхи вирішення проблем, які були висвітлені в другому розділі.

Закрити

Банківський кредит у діяльності суб’єкта господарювання на прикладі ТзОВ „Контакт”

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.