Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 28

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Організація  управління власним капіталом КБ. 5

1.1. Зміст і порядок формування власного капіталу банку. 5

1.2. Загальна методика аналізу власного капіталу КБ. 11

1.3. Методи оцінювання достатності  банківського капіталу. 13

Розділ ІІ. Аналіз банківського капіталу на прикладі Полтавської філії – ЗАТ КБ “Приватбанк”. 15

2.1. Загальна характеристика банківської установи – об’єкту дослідження. 15

2.2. Інформаційне забезпечення аналізу власного капіталу. 18

Розділ ІІІ. Удосконалення управління власним капіталом. 25

3.1. Удосконалення управління власним капіталом. 25

Висновки. 27

Перелік використаної літератури. 29

Вступ

Роль банківської системи в економічному житті України важко переоцінити. НБУ неухильно забезпечує стабільність національної грошової одиниці відповідно до розроблених Радою НБУ основних засад грошово-кредитної політики, провадить грошово-кредитну політику що сприяє економічному й соціальному розвитку країни та забезпечує її економічну незалежність.

Запроваджувані в Україні ринкові відносини спонукають до пошуку нових і нових підходів до вдосконалення функціонування усієї банківської системи й Національного банку зокрема. Реформування банківської системи полягає в тому, щоб банківська сфера не лише повністю відповідала зростаючим економічним і соціальним запитам держави та суспільства, а йшла на крок попереду, стимулювала економіку до подальшого піднесення, нарощування темпів виробництва.

Основи діяльності будь-якої банківської установи є наявні фінансові ресурси, основними джерелами яких є власні кошти. Власний капітал банку відіграє важливу роль як від початку функціонування банківської установи, так і в процесі його подальшої діяльності. Це проявляється в його функціях: оперативні, захисні, регулюючі.

Розвиток банківської справи в Україні впливає також на фор­мування банківського законодавства держави. Швидкий розви­ток банківської системи вимагає постійного удосконалення та розширення чинного законодавства та нормативно-методологічної бази Національного банку.

Актуальність курсової роботи є дослідження стану формування та управління власними капіталом на прикладі конкретної банківської установи та розробка програми взаємопов’язаних заходів щодо удосконалення управління ними.

Основними завданнями щодо розкриття даної теми є:

1. визначення основних економічних категорій пов’язаних з формуванням та використанням власного капіталу банку;

2. дослідження порядку формування окремих складових власного капіталу банку;

3. дослідження методики аналізу власного капіталу;

4. дослідження методів та особливостей управління власним капіталом банку;

5. проведення структурно-динамічного аналізу зобов’язань та капіталу банку;

6. проведення коефіцієнтного аналізу банківського капіталу;

7. розробка заходів з удосконалення управління власним капіталом банку.

Об’єктом дослідження є філія – Полтавське обласне управління ЗАТ «КБ Приватбанк». Закрите акціонерне товариство «Приватбанк» при здійсненні банківської діяльності керується чинним законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами НБУ, а також внутрішніми нормативними активами: статутом банку, положенням про Правління банку, положенням про Спостережну Раду банку, іншими внутрішніми документами, що регламентують здійснення банківських операцій.

Закрити

Дослідження стану формування та управління власними капіталом на прикладі Полтавської філії – ЗАТ КБ “Приватбанк”

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.