Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИКИ ДОВГОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ.. 5

1.1. Суть, значення та система довгострокового кредитування. 5

1.2. Операції комерційного банку по довгостроковому кредитуванню.. 9

РОЗДІЛ ІІ  АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ ПО ДОВГОСТРОКОВОМУ КРЕДИТУВАННЮ НА ПРИКЛАДІ РАЙФФАЙЗЕН – БАНКУ АВАЛЬ. 16

2.1. Загальна характеристика банку Аваль відповідно до фінансового звіту 2008 року  16

2.2. Аналіз ефективності операцій по довгостроковому кредитуванню Райффайзен – банку Аваль. 22

РОЗДІЛ ІІІ  ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОВГОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 30

3.1. Існуючі проблеми довгострокового кредитування в Україні 30

3.2. Перспективи України на шляху інтеграції у світове економічне співтовариство  31

ВИСНОВКИ.. 34

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.. 37

ВСТУП

Актуальність теми дослідження полягає у тому, що в останні, роки виходячи з ряду пережитих економічних криз, комерційні банки, які існують на території України здійснюють в основному короткострокове кредитування та розрахунково – касове обслуговування підприємств у той час, як економіка об’єктивно потребує збільшення «норм» довгострокового кредитування. Значний знос капітальних засобів, технологічна відсталість виробничого комплексу потребують інвестування (капітальних вкладів). Починаючи з 1995 року (враховуючи той факт, що цей процес затягнувся до 2009 року), відбувалось постійне скорочення виробничих фондів підприємств (від чого страждали в основному соціальна і економічна сфери), а інвестиції, що їх могли представляти вкладники не мали змоги покривати збитків від комерційної та виробничої діяльність (тим більш у кризовий період 2009 року). Тому такий варіант представлення фінансування підприємств «за свій рахунок» був відкинутий на користь, спочатку короткострокових, а потім і довгострокових кредитів. Банківська система як регулятор грошового обігу в країні здатна створити передумови для розвитку інвестиційних процесів через механізм кредитування у направленні створення ресурсного потенціалу довгострокового кредитування. Необхідність подолання інвестиційних проблем (що існували ще з часів проголошення незалежності України) потребувала реформування та реорганізації усього механізму довгострокового кредитування (це змінило політику НБУ та комерційних банків у цілому).Стало зрозумілим те, що банківська система України (2009 рік) потребує деякої переорганізації відносно системи довгострокового кредитування: від зміни підходу в оцінці забезпеченості боржників до використання удосконалених методів прогнозування усіх видів ризику. Відразу ж перед комерційними банками постає питання про створення такої політики та організації довгострокового кредитування, що змогли б забезпечити повернення боргів та прибутковість кредитних операцій в умовах, що змінюються (при нестабільній економічній ситуації). Це й робить актуальним досліджувану тему, оскільки саме від ефективності проведення довгострокової кредитної політики (операцій по довгостроковому кредитуванню) залежить насамперед прибуток комерційного банку та його стабільне положення на ринку банківських послуг.

Мета та завдання курсової роботи. Метою дослідження являється аналіз теоретико – методологічного апарату організації довгострокового кредитування в комерційному банку (як приклад для дослідження та аналізу пропоную взяти Райффайзен – банк Аваль України), розробка та тлумачення рекомендацій по його вдосконаленню.

Для виконання цієї цілі були поставлені наступні завдання:

- визначити суть, види довгострокових кредитів (чи можливо буде використовувати їх класифікацію для зменшення ризиків?);

- дослідити організаційний процес довгострокового кредитування в комерційному банку;

- аналітичним шляхом визначити ефективність операцій по довгостроковому кредитуванню на прикладі одного комерційного банку (Райффайзен – банку Аваль) і визначити та спрогнозувати подальші шляхи розвитку довгострокової кредитної політики;

- розробити рекомендації щодо покращення довгострокової кредитної політики банку (Райффайзен – банк Аваль);

- визначити перспективи довгострокових кредитів в майбутньому.

Об’єктом теми дослідження є діяльність комерційних банків у системі довгострокового кредитування в Україні,та її перспективи.

Предметом теми є економічні та організаційні основи довгострокового кредитування в комерційних банках України.

В розробці теми було використано наступні джерела: законодавчі акти України, архівні матеріали та фінансові звіти комерційного банку Аваль, а також праці таких вчених (та авторів) – Самодурової Н.В., Шенаєва Е.В., Ірніязова Б.С. та ін.

Закрити

Діяльність комерційних банків у системі довгострокового кредитування в Україні, та її перспективи

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.