Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 67

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Історія становлення та розвитку Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського  5

Розділ ІІ. Напрямки інформаційної діяльності НБУВ. 10

2.1. Забезпечення інформаційних потреб користувачів через систему каталогів та картотек. 10

2.2. Створення бібліографічних посібників як напрямок ін формаційної діяльності. 16

2.3. Формування баз даних. 23

2.4. Видання фахової періодики та спеціальної літератури. 32

Розділ ІІІ. Організація інформаційної діяльності НБУВ. 37

3.1. Служба інформаційного-аналітичного забезпечення (СІАЗ) органів державної влади. 37

3.2. Відділ інформаційного обслуговування НБУВ. 52

Висновки. 59

Список використаної літератури. 63

Список скорочень. 68

Вступ

Актуальність теми дослідження

Інформаційна революція останніх десятиліть перетворила світ у єдиний інформаційний простір. Виробництво і використання інформації стало життєво необхідним для сучасного суспільства. Сьогодні Україна володіє досить потужними інформаційними ресурсами, значна частина яких зосереджена в Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського. Із здобуттям державної незалежності – почалось формування нової системи соціальних документальних комунікацій та визначеної згаданою системою інформаційної інфраструктури країни.

Визначна роль НБУВ в інформаційній системі України зумовила організацію її діяльності, як національного бібліотечно – бібліографічного, інформаційно – комунікативного, науково – дослідного і соціогуманітарного центру. Це визначило стратегічні пріоритети на кумуляцію світового інформаційного потоку, збереження власних унікальних історико – культурних фондів, забезпечення доступності своїх ресурсів для суспільства в цілому і кожного громадянина держави зокрема. Тому важливою проблемою є аналіз інформаційної діяльності НБУВ та її місця в інформаційній структурі держави. Це й обумовлює актуальність теми.

Розробленість теми.

Вже з перших років свого функціонування НБУВ не полишає поля зору науковців. Результати подібних досліджень оприлюднені в численних статтях у фаховій періодиці та наукових збірниках зокрема, інформаційна діяльність НБУВ багатоаспектно розкрита в роботах Столярова Ю. Н., Слободяника М., Онищенка О. С., Корнієнко А. П., Добко Т. В., Булаха Т., Сенченко М. І., Костенко Л., Хоменко С., Архіпової І. та інші.

Досить грунтовно проблематика інформаційної діяльності НБУВ освітлена в монографії М. Слободяника “Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій”.

Мета дипломної роботи - визначення особливостей і тенденцій розвитку провідних напрямків інформаційної діяльності НБУВ та місця НБУВ в інформаційній структурі України.

Завдання дипломної роботи:

1) дослідити напрямки інформаційної діяльності;

2) охарактеризувати видавничу діяльність НБУВ;

3) проаналізувати формування її баз даних та довідково – пошукового апарату;

4) розглянути організацію інформаційної діяльності НБУВ на прикладі її відділів.

Об’єкт дослідження:

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як інформаційна установа.

Предмет дослідження - місце НБУВ в інформаційній структурі держави.

База дослідження - Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

Методи дослідження - вивчення літератури, аналіз, синтез і узагальнення матеріалу.

Практичне значення роботи – узагальнення досвіду інформаційної діяльності НБУВ.

Основна мета та поставлені завдання визначили структуру роботи, яка складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків.

Закрити

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як інформаційна установа

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.