План

1. Кодекс законів про працю України. Основні положення.

2. Електролітичний та фізичний вплив електричного струму на організм людини.

3. Ушкодження, травми, їх класифікація за природою виникнення та за наслідками для людини.

4. Біологічний та термічний вплив струму на організм людини.

5. Чому покликаний навчити курс «Основи охорони праці»?

6. Правила та послідовність реєстрації інструктування працівників стосовно питань охорони праці та виробничого середовища.

7. Основні напрямки роботи та особливості створення служби охорони праці підприємства.

8. Функції та обов’язки комісії з питань охорони праці.

9. Уповноважені трудових колективів з питань ОП

1. Кодекс законів про працю України. Основні положення.

Трактує вимоги до трудової діяльності громадян України і регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці і поліпшенню її якості. Спрямований на охорону трудових прав працюючих.


2. Електролітичний та фізичний вплив електричного струму на організм людини.

Електролітична дія струму проявляється в розкладі органічної речовини (її електролізі), в тому числі і крові, що призводить до зміни їх фізико-хімічних і біохімічних властивостей. Останнє, в свою чергу, призводить до порушення біохімічних процесів у тканинах і органах, які є основою забезпечення життєдіяльності організму.

Біологічна дія струму проявляється у подразненні і збуренні живих тканин організму, в тому числі і на клітинному рівні. При цьому порушуються внутрішні біоелектричні процеси, що протікають в організмі, який нормально функціонує, і пов'язані з його життєвими функціями.

Збурення, спричинене подразнюючою дією струму, може проявлятися у вигляді мимовільного непередбачуваного скорочення м'язів. Разом із цим, збурююча дія струму на тканини може бути і не прямою, а рефлекторною — через центральну нервову систему. Механізм такої дії полягає в тому, що збурення рецепторів (периферійних органів центральної нервової системи) під дією електричного струму передається центральній нервовій системі, яка опрацьовує цю інформацію і видає команди щодо нормалізації процесів життєдіяльності у відповідних тканинах і органах. При перевантаженні інформацією (збуреннях клітин і рецепторів) центральна нервова система може видавати недоцільну, неадекватну інформації виконавчу команду.

Останнє може призвести до серйозних порушень діяльності життєво важливих органів, у тому числі серця та легенів, навіть коли ці органи не знаходяться на шляху проходження струму.

Крім зазначеного, протікання струму через організм негативно впливає на поле біопотенціалів в організмі. Зовнішній струм, взаємодіючи з біострумами, може порушити нормальний характер дії біострумів на тканини і органи людини, подавити біоструми і тим самим спричиняти специфічні розлади в організмі.


3. Ушкодження, травми, їх класифікація за природою виникнення та за наслідками для людини.

Виробничі травми розподіляють за такими класифікаційними ознаками:

за видом травмуючого агента – механічні, термічні, хімічні, променеві, електричні, комбіновані та ін.;

за виробничими матеріальними причинами (носіями) – рухомі частини обладнання, готова продукція, відходи та ін.;

за локалізацією травм – травми очей, голови, рук, ніг, тулуба тощо;

за ступенем тяжкості пошкоджень – легкі травми, тяжкі травми, смертельні травми;

за технологічними операціями – вантажно-розвантажувальні роботи,

перевезення вантажів та ін. 

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 9

Безкоштовна робота

Закрити

Охорона праці 20

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.