План

1. Економічне значення поліпшення умов та охорони праці на виробництві.

2. Здоровий спосіб життя та його вплив на професійну діяльність людини.

3. Організація виробничих процесів і робочих місць підприємств, установ та організацій.

4. Вимоги охорони праці до організації підприємств, установ, організацій, утримання територій і приміщень.

5. Вимоги до забезпечення працівників спецодягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

6. Дайте визначення охорони праці. Які основні мета та завдання курсу.

7. Основні положення ЗУ «Про охорону праці»

8. Принципи державної політики в галузі охорони праці.

9. Основні положення ЗУ « Про загально обов’язкове державне соціальне страхування….»

1. Економічне значення поліпшення умов та охорони праці на виробництві.

Здійснення заходів з поліпшення умов і охорони праці чинить стимулюючий вплив як на економічні, так і на соціальні результати виробництва.

До позитивних економічних результатів впливу умов праці на людину слід віднести підвищення продуктивності праці, раціональне використання основних виробничих фондів. Сприятливі умови забезпечують піднесення продуктивності праці за рахунок як інтенсивних змін (скорочення витрат робочого часу на виробництво одиниці продукції), так і екстенсивних (збільшення ефективності використання робочого часу завдяки зниженню цілоденних втрат за тимчасовою непрацездатністю та виробничим травматизмом).

Зростання продуктивності праці супроводжується також досягненням високої якості виробленої продукції або послуг, а скорочення витрат робочого часу сприяє зменшенню собівартості продукції.

Збільшення ефективного фонду робочого часу може бути досягнуто за рахунок скорочення тимчасової непрацездатності працівників унаслідок хвороб та виробничого травматизму. Поліпшення умов і впровадження заходів по забезпеченню безпеки праці скорочують плинність кадрів.

Слід зазначити, що позитивні економічні результати тісно пов’язані як з особистими факторами (дієздатність, працездатність), так і з соціальними наслідками. Зростання продуктивності праці пов’язано зі скороченням цілоденних витрат робочого часу, зумовлених тимчасовою непрацездатністю, підвищенням використання робочого часу і продовженням періоду активної трудової діяльності.

Несприятливі умови призводять до зворотних результатів: різних форм та ступенів втомлюваності працівників, функціонального напруження організму. До негативних економічних результатів належать недоодержання додаткового продукту, затримка з уведенням нових фондів, непродуктивне споживання робочої сили, зниження продуктивності праці.

Крім того, слід звернути увагу на соціальні результати впливу умов праці на працівників. До позитивних соціальних результатів можна віднести: ступінь сприятливого впливу трудового процесу на здоров’я людини та розвиток її особистості, стан здоров’я, ставлення до праці, соціальну активність; максимальне задоволення однією з найвагоміших потреб людини — потребою в сприятливих умовах праці і безпосередньо пов’язаною з цим потребою у змістовній, творчій, високопродуктивній праці; зміцнення здоров’я.

Негативний соціальний результат включає зниження творчої активності, заінтересованості в праці, погіршення трудової дисципліни, зростання плинності кадрів унаслідок несприятливих умов праці.


2. Здоровий спосіб життя та його вплив на професійну діяльність людини.

Здоров'я людини грунтується на основі генетичних факторів, способу життя та екологічних умов. Однак певною мірою воно залежить також від свідомого ставлення людини до себе та оточуючого середовища. Слід пам'ятати, що здоров'я залежить від багатьох факторів які об'єднуються в одне інтегральне поняття — здоровий спосіб життя.

До основних складових здорового способу життя належать:

1. Спосіб життя. Має велике значення для здоров'я людини і складається з чотирьох категорій:

 • економічної (рівень життя),
 • СОЦІОЛОГІЧНОЇ (ЯКІСТЬ ЖИТТЯ),
 • соціально-психологічної (стиль життя),
 • соціально-економічної (устрій життя)
 • 2. Рівень культури. Культура з цієї точки зору — це самосвідоме ставлення до самого себе. Однак люди дуже часто нехтують своїм здоров'ям, ведуть неправильний спосіб життя, не дотримуються режиму переїдають, курять.

  3. Здоров'я в ієрархії потреб. Не завжди в житті людини здоров'я займає перше місце порівняно з речами та іншими матеріальними благами. У результаті це призводить до шкоди не лише своєму здоров'ю, а й здоров'ю майбутніх поколінь. Отже, здоров'я повинно займати перше місце в ієрархії потреб людини.

  4. Мотивування. На превеликий жаль, ціну здоров'я більшість людей усвідомлює лише тоді, коли воно значно втрачено. Тільки тоді виникає прагнення вилікувати захворювання, стати здоровим.

  5. Зворотні зв'язки — нерозумне і довге випробовування стійкості свого організму нездоровим способом життя (алкоголь, нікотин). Тільки через певний час спрацьовують зворотні зв'язки людини, коли вона кидає шкідливі звички, проте це вже часто запізно.

  6. Установа на довге здорове життя. У повсякденному житті а вміло мобілізувати резерви свого організму на подолання негараздів життєвого характеру, на зменшення ризику захворювань, що сприяє довголіттю

  7. Навчання здоровому способу життя. Джерелом навичок з цього питання є передусім приклад батьків, допомагає також і санітарна освіта

  8. Психічний стан. Сучасна людина зустрічається з багатьма факторами ризику, що негативно впливають на стан й нервової та серцево-судинної систем, знижує опірність організму. При цьому виникає стресова реакція організму.

  Праця - це основа режиму здорового життя людини. Існує хибна думка про шкідливу дію праці, яка нібито призводи до «зношування» організму, надмірної витрати сил і ресурсів, старіння. Систематичний, посильний і добре організований трудовий процес позитивно впливає на нервову систему, серце і судини. Неробство призводить до млявості мускулатури, порушення обміну речовин, ожиріння і передчасної втрати життєвого тонусу. Потрібно правильно і вміло розподіляти сили під час виконання роботи, як фізичної, так і розумової.

  Важливий правильний вибір професії відповідно до індивідуальних здібностей і схильностей людини. Виконання роботи краще починати з самого складного. Це тренує і зміцнює волю. Не дозволяйте собі відкладати важкі справи з ранку на вечір, з вечора на ранок, з сьогодні на завтра і взагалі в довгий ящик.

  З точки зору індивіда та суспільства в цілому необхідно, щоб майбутня професія людини відповідала стану її здоров'я. В протилежному випадку обрана робота може викликати захворювання або ж загострення того, що вже мається, чи навіть втрату працездатності.

  Здоров'я і трудова діяльність людини взаємопов'язані, вони обумовлюють один одного. Помірні фізичні навантаження часто-густо стають засобом відновлення працездатності після перенесеного захворювання. Чимало професій висувають підвищені вимоги перш за все до зору, гостроти слуху, а також до вестибулярної функції. Значна кількість професій пов'язана з перебуванням в умовах підвищеної чи пониженої температури повітря, шуму, вібрації. Ці умови висувають підвищені вимоги до функціонального стану центральної нервової системи, апарату кровообігу. Існує багато професій, які вимагають застосування ручного та статичного напруження, вимушеного робочого стану. Такі роботи обумовлюють підвищені вимоги до функціонального стану опорно-рухового апарату. Таким чином, потрібно обирати професію, що максимально відповідає стану здоров'я. Необхідно враховувати вимоги, які висуває до організму майбутня професія, власний стан здоров'я і можливий вплив (позитивний чи негативний) на нього виробничих факторів. Трудова діяльність повинна не тільки не поглиблювати ті відхилення у стані здоров'я, що вже є, а й сприяти їх коригуванню.


  3. Організація виробничих процесів і робочих місць підприємств, установ та організацій.

  Організація робочого місця — це система заходів щодо його спеціалізації, оснащення необхідними засобами і предметами праці, їхнього розміщення на робочому місці, його зовнішнього оформлення і створення належних умов праці. Конкретний зміст цих заходів визначається характером і спеціалізацією робочого місця, його видом і значенням у виробничому процесі.

  Основними напрямами в організації робочих місць вважають:

  — ефективне розміщення устаткування, оснащення, предметів праці;

  — раціональну спеціалізацію;

  — освітлення робочої площі;

  — обслуговування;

  — умови безпечної й високопродуктивної праці

  Крім того, важливе значення має безпека розміщення й оснащення робочого місця.

  Залежно від спеціалізації робочого місця здійснюється його відповідне елементне оснащення.

  Комплексне оснащення робочого місця є необхідною передумовою ефективної організації процесу праці. Однак не менш важливим е раціональне просторове розміщення засобів оснащення на робочому місці так, щоб забезпечити зручність їх обслуговування, вільний доступ до механізмів, економію рухів і пересувань працівника, зручну робочу позу, гарний огляд робочої зони, безпеку праці, економію виробничої площі, зручний взаємозв'язок із суміжними робочими місцями, з підлеглими і керівниками. Забезпечення цих умов досягається в процесі планування робочих місць.

  Характеристика роботи

  Контрольна

  Кількість сторінок: 12

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Охорона праці 19

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.