Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 25

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ 3

Розділ I. Науково-теоретичні засади дослідження морально-етичної проблеми 7

1.1. Суть і зміст понять «мораль» та «етика» 7

1.2. Морально-етичні проблеми в українській літературознавчій науці 9

1.3. Постать Марії Матіос – унікальне явище в сучасній українській літературі 11

Розділ II. Морально-етичні проблеми крізь призму життя героїв роману Марії Матіос «Солодка Даруся» 14

2.1. Передумови Дарусиних страждань: історія й особистість 14

2.2. Ставлення Дарусі до природи як її невід’ємної частини 16

2.3. Стосунки Івана Цвичка й Дарусі 17

Висновки 23

Використана література 25

Вступ

Сучасна українська література, незважаючи на свою сформованість, стильову манеру, оригінальність мовно-стилістичних засобів, які вирізняють її з-поміж інших періодів, залишається об’єктом численних дискусій, викликаючи потребу усебічного свого вивчення, незаангажованого суб’єктивізмом. Проте на сьогодні з приводу будь-якого питання, пов’язаного із розвитком сучасної літератури, не існує єдності дослідників, кожен, хто звертається до її вивчення, подає свою точку зору, що часто радикально протилежна думкам попередників. Письменники презентують нові мистецькі ідеї, образи, стильові манери, осмислюють духовні реалії нашого буття, позбувшись віджилих уявлень і форм. Тому мова сучасної української літератури різновимірна: це й висока, патетична, поетизована (наприклад, прозаїки Анатолій Дімаров, Валерій Шевчук, Роман Іваничук та інші; поети Ліна Костенко, Ірина Жиленко), і низька (аж до нецензурної, наприклад, Юрій Андрухович, Юрій Винничук), і суржик (твори молодих авторів Софії Андрухович, Любка Дереша, Ірени Карпи, Тані Малярчук, Світлани Поваляєвої, Світлани Пиркало, Наталки Сняданко тощо). Свідоме використання таких мовних елементів свідчить про спроби авторів звільнити літературну мову від будь-яких обов'язків. Письменники пишуть твори як своєрідну філософсько-мовну структуру, коли саме завдяки мові розкривається зміст. Тому, розвиваючись у нових умовах художнього експерименту, українська література кінця ХХ – початку ХХІ ст. набирає потужних обертів і поповнюється талановитими сучасними прозаїками, поетами й драматургами.

«Та можна виокремити низку постатей, імен, які увійшли в український літературний процес наприкінці сімдесятих, у вісімдесятих роках, утвердилися в ньому, а, відтак, визначили обличчя новітньої української прози (Юрій Андрухович, Юрій Винничук, Володимир Діброва, Анатолій Дністровий, Сергій Жадан, Богдан Жолдак, Оксана Забужко, Юрій Іздрик, Василь Кожелянко, Марія Матіос, В’ячеслав Медвідь, Галина Пагутяк...)» [14, 3]. Серед цього ряду хочемо звернути увагу на постать Марії Матіос, адже її проза є своєрідним та оригінальним явищем сучасної української літератури, вона – авторка більше десяти книг, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка за роман «Солодка Даруся», який з особливою силою збурив українську спільноту та став культовим для українського читача. Тому саме його ми обрали як об’єкт дослідження морально-етичних проблем, на яких акцентувала увагу письменниця, коли писала про Буковину й Галичину в 30-70-х роках минулого століття. Марія Матіос у згаданомутворі не просто намагалисянайоб'єктивніше, найправдивішеперечитатиісторичне минулеукраїнського народу, а йспробувалаосмислитийогопід кутом зору не лишесоціальних та національних, а й філософських, загальнолюдських, сміливоспроектувати порушувані там проблеми на сучасне, дати їм власну оцінку. Авторкапрагнула у своєму романі «Солодка Даруся»психологічнонайвірогіднішепередатиісторію людської душі на певному відрізкурозвиткуукраїнської нації через призму морально-етичних проблем.Тому актуальність творує очевидною, вона – у вічному розумінні понять добра та зла, любові й ненависті, щирості й заздрості, морального обов’язку перед тими, хто потребує захисту.

Окремі грані творчої еволюції письменниці подано у відгуках І. Андрусяка, Є. Барана, А. Богуславської, Я. Голобородька, Т. Дзюби, А. Дімарова, Д. Дроздовського, П. Осадчука, Д. Павличка, І. Римарука, Р. Семківа, В. Соболь, Т. Тебешевської, С. Філоненко, Б. Червака, М. Якубовської та ін. Про неї пишуть тижневики «Друг читача», «Голос України», «Літературна Україна», «Дзеркало тижня» та ін. Проте, незважаючи на посилену увагу до Марії Матіос із боку критиків і літературознавців останніх років, її надбання вивчене ще недостатньо, особливо щодо окреслення морально-етичних особливостей роману «Солодка Даруся».

Мета наукової роботи – дослідити художню багатогранність морально-етичного світогляду народу у романі «Солодка Даруся» української письменниці кінця ХХ – початку ХХI ст. Марії Матіос, установити зв’язок моралі українців з історичними подіями 30-х – 70-х рр. на Буковині й Галичині.

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

– узагальнитиосновні концепціїосмисленняморально-етичної проблематики в літературознавстві;

– дати тлумаченняпоняттям«мораль» й «етика»;

– з’ясуватиморально-психологічнівиміриконцептів “гріх-кара-каяття” у творі Марії Матіос «Солодка Даруся»;

– з’ясуватизначення сакрального у формуванніперсонажа («Солодка Даруся»), а також роль культуриповедінки й мислення, способу життя літературного героя у відтворенніморально-етичнихзасад народу;

– розкрити художнє втілення ідеалу людини віруючої, розглядаючи моральні принципи народу;

– виявити роль морально-етичних нормухудожньомуосвоєнні проблем збереженнядовкілля, пошануваннятваринногойрослинного світів, а такожїх органічнийзв’язокізвіруваннями мешканців Буковини;

- розкрити культуру поведінкиперсонажів у ставленні до природи як до чинника, що стає репрезентатором феномена моралі у романі Марії Матіос «Солодка Даруся».

Об’єктом дослідження є історико-психологічнийроман сучасної української письменниці Марії Матіос «Солодка Даруся».

Предмет дослідження – вивчення особливостей художнього відтворення морально-етичних проблем народу в 30-х–70-х роках ХХ століття в буковинському й галицькому ареалах (на прикладі твору М.Матіос «Солодка Даруся»).

Структура роботи обумовлена внутрішньою логікою розкриття теми дослідження, характером предмета, а також поставленою метою та основними завданнями роботи. Дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел, який налічує 16 позицій. Загальний обсяг роботи – 25 сторінки.

Закрыть

Морально-этические проблемы в романе Марии Матиос Сладкая Даруся

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.