Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 32

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН 

ВСТУП.. 2

РОЗДІЛ І. ЖАНР ФІЛОСОФСЬКОЇ КАЗКИ У ТВОРЧОСТІ О. УАЙЛЬДА.. 5

1.1. Літературно-естетичні переконання автора. 5

1.2. Роль та місце “чарівних казок” у світовій літературі 8

РОЗДІЛ ІІ. ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ ФІЛОСОФСЬКИХ.. 13

КАЗОК О. УАЙЛЬДА.. 13

2.1. Гуманістичні мотиви казок О. Уайльда. 13

2.2. Парадокс, як форма вираження думки у казках О. Уайльда. 22

2.3. Особливості стилістики казок. 24

ВИСНОВКИ.. 27

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.. 30

ВСТУП

Актуальність. Оскар Уайльд – один із найславетніших письменників свого часу, глибокий, оригінальний мислитель, який запропонував нове розуміння мистецтва та його ролі в житті людини і суспільства. Він був прихильником досить розповсюдженої протягом ХІХ ст. ідеї “мистецтва для мистецтва”. Як його англійські попередники (Раскін, У. Пейтер та ін.) і французькі (Т. Готьє, Ш. Бодлер, С. Малларме), він схилявся перед Красою - гідним об’єктом для творчості. Основні принципи естетичної теорії митця зводяться до таких тез: Мистецтво не є засобом пізнання та перетворення дійсності, воно пізнає лише Красу, тобто саме себе. Життя і мистецтво абсолютно несумісні. [10, 76]

Позиція Оскара Уайльда очевидна: він проти приземленості, “наслідування правді”, міщанських прописів і порожньої риторики. Словом, проти всього того, що претендуючи на місце в мистецтві, не є мистецтвом. Ця особливість позиції і поглядів Уайльда знайшла вираження в його казках.

Казки є найбільш популярним з усього, написаного Оскаром Уайльдом, і кращі з них, так само як і його оповідання, безсумнівно виходять за межі літератури декадансу, що, у свою чергу, служить свідченням того, як тісно було письменникові в межах декадентської естетики. Його казки захоплюють та хвилюють серця читачів красою поетичної мови, утвердженням справжньої краси, добра, прав¬ди, справедливості та милосердя.

Казки англійського письменника вказують погляди на красу і мораль, віру в людину. Вони демонструють два варіанти поведінки, від яких залежить людська доля. Якщо люди будуть жорстокими і безсердечними, як герої “чарівних” казок, це призведе до горя і втрат. Якщо ж вони будуть щедрими на добро, дорожитимуть тими, "кого приручили", відчуватимуть відповідальність за все, що відбувається навкруги, відчують своє коріння, вони ніколи не будуть самотніми. Сум, який звучить у фіналі казок, свідчить, що письменник усвідомлює, наскільки мрія далека від реальності, те, яким буде життя, залежить від южного з нас.

Наукова розробка проблеми. Творчість великого англійського письменника, казкаря досліджувало багато науковців, літераторів, йому присвячено чимало монографій і статей, а саме, такі автори, як: Дриль О.А., Братко В., Дереза Л.В., Мартиненко А.У., Самійленко Л.І., Соколянський М.Г., Ярчук О.Д. та ін.

Таким чином, аналіз методологічних та теоретичних основ досліджуваної проблеми показав, що гуманістичні і філософські мотиви казок О.Уайльда є у центрі уваги науковців, словесників, методистів, письменників.

Проте доводиться констатувати, що спеціальних досліджень з даної проблеми як цілісного літературно-мовознавчого явища мною не виявлено.

Тому дослідження даної теми є актуальним.

Об’єкт дослідження: Казки Оскара Уайльда.

Предмет дослідження: художня своєрідність казок О. Уайльда.

Мета дослідження: дослідити гуманістичні мотиви в казках О. Уайльда.

Відповідно до мети, об’єкта розкриті основні завдання:

- розкрити літературно-естетичні переконання О. Уайльда;

-висвітлити роль та місце “чарівних” казок у світовій літературі;

-розкрити гуманістичні мотиви в казках О. Уайльда;

-розглянути парадокс, як форму вираження думки в казках О. Уайльда;

-проаналізувати особливості стилістики в казках автора.

Робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел.

При написані курсової роботи були використані монографії, публікації з наукової літератури та періодики, навчальна література, твори письменника.

Закрыть

Гуманистические мотивы сказок Оскара Уайльда

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.