Анализ художественного произведения зарубежной литературы в школе и условия его эффективности

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні основи аналізу твору зарубіжної літератури у школі 5

1.1. Основи методики опрацювання художнього твору. 5

1.2. Проблеми аналізу художнього твору на уроках зарубіжної літератури в школі 6

1.3. Аналіз твору на засоби виразності 17

Розділ 2 Методичні рекомендації аналізу детективних  творів Е.По і А.Конан Дойля на уроках зарубіжної літератури. 25

Висновки. 37

Список використаної літератури. 39

Вступ

Актуальність дослідження. “Національною доктриною розвитку освіти України” визначено необхідність орієнтувати школу на особистість учня в умовах єдиного європейського освітнього і культурного простору. У вирішенні цього завдання особливого значення набуває вивчення зарубіжної літератури, оскільки мистецькі твори представників світової культури породжують в уяві читачів образну картину світу, сприяють естетичній насолоді, духовному збагаченню, формують широкий світогляд, творчі здібності, загальнолюдські цінності. Реформування шкільної освіти в контексті Болонської декларації спрямовується на узгодження зі світовими освітніми стандартами, і пошук оновлених педагогічних технологій літературної освіти, серед яких особливе місце займає аналіз художніх творів як основний спосіб спілкування між творцем художнього твору й учнем-читачем.

У сучасних умовах розвитку національної освіти вимоги до вивчення творів зарубіжних письменників змінюються, оскільки реформування сучасної літературної освіти вимагає, крім оволодіння скарбами українського письменства, залучення школярів до цінностей “інонаціональної” літератури та формування здатності читачів - інофонів сприймати втілені в перекладних художніх творах естетичні й духовні цінності (О. Ісаєва, Ж. Клименко, Л. Мірошниченко). Паралельне вивчення вітчизняної і зарубіжної літератури в загальноосвітній школі стимулює виявлення специфіки осягнення творів інонаціональної літератури, встановлення відмінностей між аналізом художніх творів зарубіжної літератури і вивченням творів вітчизняної спадщини.

З огляду на це виникає необхідність удосконалення методики викладання літератури в цілому, зокрема – оптимізації комплексного підходу до аналізу художніх творів.

Специфіка викладання зарубіжної літератури зумовлює необхідність цілісного сприймання “інонаціонального” характеру художнього твору, розкриття змісту і створення методичної системи комплексного використання різних типів аналізу художнього твору в процесі вивчення зарубіжної літератури.

Об’єкт дослідження – процес вивчення зарубіжної літератури в старших класах загальноосвітньої школи.

Предмет дослідження – методика комплексного застосування різних типів аналізу художніх творів у процесі вивчення зарубіжної літератури.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити ефективність методики комплексного використання різних типів аналізу художніх творів у процесі вивчення зарубіжної літератури старшокласниками.

Для досягнення поставленої мети в дослідженні визначено завдання:

- обґрунтувати комплексний підхід до використання різних типів аналізу художніх творів як спосіб поглиблення цілісного сприймання творів;

- визначити специфічні ознаки текстуального, оглядового та ознайомлювального типів аналізу;

- визначити основні етапи, принципи та умови комплексного підходу щодо використання різних типів аналізу художніх творів.

Закрыть

Анализ художественного произведения зарубежной литературы в школе и условия его эффективности

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.