Особенности работы социального педагога в учреждениях реабилитации детей с ограниченными возможностями

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 61

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ.. 5

1.1. Діти з особливими потребами як об'єкт соціально-педагогічної роботи. 5

1.2. Зміст соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю з обмеженими функціональними можливостями. 8

1.3. Реабілітаційний центр як суб’єкт соціально-педагогічної роботи з дітьми-інвалідами  16

1.4. Особливості роботи соціального педагога в закладах реабілітації дітей-інвалідів  20

РОЗДІЛ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖНЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОТЕРАПІЇ В РОБОТІ З ДІТЬМИ ІЗ ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ.. 28

2.1 Організація та методика проведення експериментальної роботи. 28

2.2. Методичні рекомендації проведення ігротерапії 36

2.3. Аналіз результатів дослідження. 50

ВИСНОВКИ.. 56

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 59 

ВСТУП

Актуальність дослідження. Інвалідність у дітей означає істотне обмеження життєдіяльності, вона сприяє соціальній дезадаптації, яка обумовлена порушеннями в розвитку, ускладненнями в самообслуговуванні, спілкуванні, навчанні, оволодінні в майбутньому професійними навичками. Освоєння дітьми-інвалідами соціального досвіду, включення їх в існуючу систему суспільних відносин вимагає від суспільства певних додаткових заходів, засобів і зусиль (це можуть бути спеціальні програми, спеціальні центри по реабілітації, спеціальні навчальні заклади тощо). Але розробка цих заходів повинна ґрунтуватися на знанні закономірностей, задач, сутності процесу соціальної реабілітації.

Створення системи ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів при здійсненні професійної, медичної та соціальної реабілітації осіб з обмеженими фізичними і психічними можливостями дає змогу завершити формування цілісної реабілітаційної системи в Україні, проводити цілеспрямовану загальнодержавну політику запроваджувати новітні реабілітаційні методики, спільними зусиллями спрямувати їх на допомогу та вирішення проблем дітей- інвалідів.

Проблемою соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями займається велика кількість науковців: Н. Грабовенко, І. Іванова, А. Капська, Л. Коваль, І. Звєрєва, В. Ляшенко, М. Малафєєв, В. Тесленко тощо. На даний час у науці накопичений чималий досвід практичної роботи з дітьми-інвалідами (Т. Носова, Ж. Петрочко, В. Ткачова, К. Щербакова та ін.).

Актуальність теми дослідження викликана потребою удосконалення практичної реабілітаційної роботи з дітьми-інвалідами, впровадженням нових методик роботи з даною категорією.

Об’єкт дослідження: діти з обмеженими можливостями.

Предмет дослідження: соціально-педагогічна робота з дітьми з обмеженими можливостями в умовах реабілітаційного центру.

Мета курсової роботи теоретичного обґрунтувати та експериментально перевірити особливості роботи соціального педагога в закладах реабілітації дітей із обмеженими можливостями та надати рекомендації щодо вдосконалення його діяльності.

Завдання дослідження:

Розглянути сутність та зміст соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями.

Усвідомити соціальну та соціокультурну значимість реабілітаційної діяльності в роботі з дітьми-інвалідами.

Дослідити особливості роботи соціального педагога в закладах реабілітації дітей-інвалідів.

Проаналізувати організаційно-методичні аспекти використання ігротерапії в роботі з дітьми з обмеженими можливостями та зробити відповідні висновки.

При проведенні дослідження використовувалися такі методи дослідження: теоретичні: аналіз психологічної, соціологічної, соціально-педагогічної літератури для визначення основних положень, які складають базу науково-теоретичного дослідження; визначення сутності поняття „дитина-інвалід”, „соціальна реабілітація”; синтез; систематизація; узагальнення; емпіричні: обробка та аналіз отриманих у результаті дослідження даних.

Структура роботи: Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Особенности работы социального педагога в учреждениях реабилитации детей с ограниченными возможностями

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.