Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 56

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Управління соціальною роботою.. 5

1.1. Відображення різних сторін соціального управління. 5

1.2. Функції управління. 9

1.3. Автоматизація функції в соціальній роботі 13

1.4. Основні поняття і види організаційних структур управління. 17

1.5. Організаційні методи управління. 22

1.6. Методи створення організації і реорганізація. 29

Розділ ІІ. Орган управління соціальною роботою в Україні 32

2.1. Структура соціального захисту населення. 32

2.2. Управлінська структура Рівненського обласного центру соціальних служб для молоді 39

Розділ ІІІ. Аналіз розвитку мережі соціальних служб молоді. 48

Висновок. 52

Перелік використаної літератури та інших інформаційних джерел. 54

Додатки. 55

Вступ

Управління – це явище соціальне. Будь-яке суспільство має потребу в управлінні людьми, соціальними групами, в корекції їх поведінки,і це є необхідною умовою нормального функціонування суспільства. На певному етапі суспільного розвитку у зв’язку з розвитком кооперації і розділення праці виникає особлива галузь діяльності –управлінська.

Існують різні позиції відносно систем управління в області соціального обслуговування. Управлінські кадри в сфері соціальної роботи повинні володіти здатністю вирішувати соціально-політичні питання, вникати в зміст, етичні аспекти, підвищувати ефективність наданих послуг у відповідності з суспільними цінностями і законами.

Зміст процесу управління як процесу розкривається в його функціях, які являють собою вид діяльності, за допомогою яких суб’єкт управління впливає на управлінський об’єкт.

Одним з найважливіших етапів технології соціального управління є процес вироблення і прийняття рішень, які здійснюють за допомогою розроблених прийомів і методів організації роботи людей.

Головне завдання соціальної роботи як процесу управління в системі соціального обслуговування населення – допомогти розвинути творчий, життєвий потенціал, який заключається в кожному індивіді, посередництвом повноважень і адміністративних методів, захистити соціально незахищені верстви населення від негативного впливу стихійних ринкових відносин, негативних наслідків соціально-економічних реформ в суспільстві.

Складовою частиною загальної системи захисту є установи, які цим безпосередньо займаються. Органи соціальної роботи мають за мету здійснення політики держави, громадських структур, забезпечення людей потенційними життєвими благами, сприяння нормалізації соціально-психологічних відносин між ними, розвиток самостійності в управлінні, фактично всі організаційні структури суспільства в широкому плані займаються проблемами соціальної роботи. Однак, у вузькому розумінні вона здійснюється спеціалізованими органами, закладами, відомствами, які безпосередньо приречені до умов праці, побуту, дозвілля, охорони здоров’я, безпеки.

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб розкрити структуру управління, за допомогою якої здійснюється соціальна робота. Ця курсова робота складається із трьох частин. В першому розділі висвітлюються різні сторони соціального управління. В другому – поданий перелік органів управління соціальною роботою, а зокрема Рівненський обласний центр ССМ. В третьому розділі проводиться аналіз діяльності РОЦССМ.

Закрыть

Управление социальной работой в Украине. Состояние и проблемы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.