Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 51

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ АДАПТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. 5

1.1. Загальне уявлення про адаптацію.. 5

1.2. Дисгармонії адаптаційних процесів. 16

1.3. Зміна психічних станів дитини у зв’язку з госпіталізацією.. 24

1.4. Адаптація дитини до медичного закладу. 27

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ПЕРЕБІГУ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ДО УМОВ ЛІКУВАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.. 32

2.1 Завдання та методика дослідження. 32

2.2. Особливості перебігу адаптації дітей до умов стаціонару при первинній госпіталізації 35

2.3 Організація психологічної підтримки дитині у період госпіталізації 40

ВИСНОВКИ.. 48

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 50

ВСТУП

Однією з надзвичайно важливих проблем психологічної науки є розкриття закономірностей збереження психічного і психологічного здоров’я особистості у кризових життєвих ситуаціях. Життя плинне, суперечливе, малопередбачуване: не встиг пристосуватися, відчути стабільність існування, як трапляється таке, що докорінно змінює плани, суттєво впливає на самопочуття, змушує пристосовуватися до нового, незвичного, складного. На життєвому шляху людини зустрічається багато перешкод і проблем. Вони спричиняють тяжкі емоційні переживання, вимагають від людини активізації всіх її потенційних можливостей. Однією з надзвичайно складних життєвих ситуацій є розлади у стані здоров’я. Хвороба перекреслює життєві плани і перспективи, вимагає перегляду життєвих сценаріїв, впливає на систему зв’язків з оточуючими, характер діяльності людини. Особливо складними є ситуації, пов’язані з хворобами дітей. Незагартована дитяча психіка зустрічається з необхідністю пережити складні випробування, які містять як фізіологічні, так і психологічні складові. При найбільш різких відхиленнях у стані здоров’я виникає необхідність госпіталізації дитини.

Госпіталізація - це слова, яке викликає гостру тривогу навіть у дорослої людини. Що ж відчуває дитина? Яким великим випробуванням стає вона для неї. Необхідність перебування у стаціонарному відділенні лікарні пов’язане з руйнуванням багатьох звичних форм поведінки. Особливо важким для дитини є початковий період госпіталізації, коли відбувається первинне звикання дитини до нових умов, відбувається адаптація.

Проблемі адаптації присвячена значна кількість досліджень в психології, медицині, фізіології, філософії, соціології. Це також одна з важливих проблем сучасної психологічної науки. Найвідчутніший внесок у теорію соціально-психологічної адаптації внесли Л.С.Виготський, А.Ф.Лазурський, В.І.Лєбєдєв, А.В.Петровський, Л.А.Петровська та інші вчені. Більшість праць, присвячених проблемі соціально-психологічної адаптації, включає розробку і вибір її критеріїв (Брудний В. І., Зотова О. І.).

Адаптація дітей до медичного закладу - це процес перебудови її поведінки і діяльності, це зміна її емоційного стану від первинно напруженого до збалансованого, емоційно нейтрального. Від ефективності адаптації значною мірою залежатиме як процес та наслідки лікування, так і швидкість видужування. Як показує практика, частина дітей не відчуває адаптаційних труднощів, вони виконують усі вимоги лікарів, легко добирають друзів. У інших дітей виникають труднощі у встановлення соціальних контактів, виконанні правил поведінки. Таким чином тема адаптації дітей до медичного закладу є актуальною і потрібною у наш час.

Об’єкт дослідження у даній роботі є адаптація дітей.

Предмет дослідження - соціально-психологічна адаптація дітей до умов лікувального закладу

Мета дослідження – проаналізувати особливості адаптації дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку до умов стаціонару при первинній госпіталізації

Структура роботи. Дане дослідження складається зі вступу, двох основних розділів та висновків. У кінці роботи вміщено список використаної літератури та додатки.

Закрыть

Адаптация детей в лечебном учреждении

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.