Влияние слухов на формирование общественного мнения

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 41

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЧУТОК НА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ.. 5

1.1 Сутність громадської думки. 5

1.2 Система факторів формування громадської думки. 9

1.3. Чутки як активний засіб модифікації суспільної свідомості 13

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЧУТОК НА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ.. 22

2.2 Обґрунтування та опис методик дослідження. 22

2.2. Психологічній та статистичний аналіз результатів експерименту. 28

ВИСНОВКИ.. 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 39

ДОДАТКИ.. 41

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Громадська думка є одним з найдавніших феноменів суспільного життя. Термін "громадська думка" вперше застосував у другій половині XII ст. англійський державний діяч лорд Д. Солсбері на означення моральної підтримки населенням країни дій парламенту. Поступово цей термін став загальноприйнятим.[12, c.118]

Громадська думка – специфічний вияв масової свідомості, що виражається в оцінках (вербальних і невербальних) і характеризує ставлення людей до суспільно значущих подій і фактів, актуальних проблем суспільного життя.

Масові психологічні явища виникають внаслідок того, що якась важлива інформація стає масовою або ж у людей виникає ілюзія володіння такою інформацією. Це відбувається або тоді, коли вони опиняються під впливом механізмів безпосереднього зараження, навіювання чи переконання, обличчям до обличчя стикаючись зі стихійними формами поведінки інших людей, безпосередньо викликають феномен наслідування, або ж опосередковано, дізнаючись про щось подібне через канали офіційної чи неофіційної комунікації.

Виникнення і розвиток того чи іншого виду мас і варіанти масової поведінки історично було найчастіше пов'язане з каналами неофіційної, неформальної інформації - насамперед з циркуляцією чуток і пліток. Власне кажучи, сама поява та активна циркуляція чуток і пліток завжди виступали в якості одного з наймасовіших психологічних явищ - особливої, інформаційної форми масової поведінки та формування психології мас. Феномен чуток і пліток добре знайомий практично будь-якій дорослій людині, однак на перший погляд іноді здається, що чутки і плітки малодоступні систематичному вивченню.

Створення певної громадської думки через чутки та плітки, маніпулювання громадською свідомістю і вплив на неї дедалі частіше стає невід’ємною частиною життя демократичного суспільства.

В цих умовах стає необхідним визначити, яким саме є вплив чуток на формування громадської думки.

Таким чином, практична необхідність проблем, винесених у заголовок курсової роботи зумовлюють актуальність теми дослідження, об’єкт і предмет дослідження, його завдання і мету.

Об’єктом дослідження курсової роботи є чутки і громадська думка в сучасному суспільстві.

Предмет дослідження – аналіз впливу чуток на формування громадської думки.

Мета курсової роботи: характеристика методів дослідження впливу чуток на формування громадської думки.

Мета передбачає розвязання наступних завдань:

- Визначити специфікацію поняття громадської думки в інформаційному просторі суспільства;

- Здійснити аналіз сукупності факторів формування громадської думки;

- дослідити вплив чуток на формування громадської думки.

Мета і завдання дослідження, логіка їх реалізації визначили структуру курсової роботи, що складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Влияние слухов на формирование общественного мнения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.