Особенности познавательной сферы младшего школьника

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. Теоретичне обґрунтування проблеми

1.1. Психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку

1.2. Особливості навчальної діяльності молодших школярів

1.3. Якісні зміни в когнітивному розвитку молодшого школяра

Розділ ІІ. Експериментальна частина

2.1. Діагностичне обстеження особливостей пам’яті у дітей дошкільного віку

2.2. Аналіз результатів дослідження

2.3. Вправи для розвитку уваги і пам’яті

Висновки

Література

Додатки

Вступ

Вищі пізнавальні функції - це складні психічні процеси, які формуються протягом життя людини. Вони соціальні за своїм походженням, пов'язані з програмуванням життєдіяльності людини шляхом постановки мети та завдань. Унаслідок цього психічна орієнтація стає довільною, виникають особливі види уваги, пам'яті, сприймання: довільна увага, довільна пам'ять, спостережливість.

Особливість вищих психічних функцій полягає в тому, що спочатку вони виступають як форма взаємодії між людьми і лише пізніше - як внутрішній, тобто інтрапсихологічний процес. Тому мислення, мова і уява, спрямовані на виконання вищих пізнавальних функцій та багато в чому визначають свідомість особистості.

Процеси становлення вищих пізнавальних функцій досліджували Л.А.Венгер, В.В.Давидов, О.К.Дусавицький, Д.Б.Ельконін, О.В.Запорожець, С.Д.Максименко, Л.Ф.Обухова, М.М.Поддяков, В.В. Рєпкін, В.В.Рубцов, О.В.Скрипченко, Л.І Фомічова та інші фахівці.

З пізнавальною (когнітивною) сферою особистості пов'язані дослідження загальнихпитань психічного розвитку та його періодизації (Б.Г.Ананьєв, Д.Б.Ельконін,Е.Еріксон, Г.С.Костюк, О.М. Леонтьев, Б.Ф.Ломов, С.Д.Максименко,В.А.Роменець), а також вікових особливостей (Л.І.Анциферова,М.Й.Боришевський, Е.Еріксон, І.С.Кон). Мислення, мова і мовлення, уява досліджувались як провідні когнітивні складники інтелекту.

Праці О.Ф.Бондаренка, Е.де Боно, І.О.Вачкова, В.М.Келасьєва, С.І.Макшанова, В.О.Моляко, К.Роджерса, Н.Роджерс, Р.Стернберга, Д.Халперн, Н.Ю.Хрящевої, Т.С.Яценко та інших дослідників свідчать про можливість розробки методів і прийомів впливу на психічний розвиток, створення відповідних тренінгових систем і середовищ.

Існує три основні сфери, в яких психологічно розвиваються діти, -- пізнавальні процеси, особистість і міжособистісні стосунки. Всі вони повинні діагностуватися, якщо ставиться завдання визначити рівень психологічного розвитку дитини, для цього існують спеціальні методики.

Психодіагностичній оцінці в рамках комплексу методик належать процеси сприймання, уваги, уяви, пам”яті та мислення дитини.

Отже, темою нашого дослідження ми обрали: „Особливості діагностики пізнавальної сфери молодших школярів”

Об”єкт дослідження: молодші школярі у процесі діагностики їх пізнавальної сфери.

Предмет дослідження: процес психодіагностики пізнавальної сфери молодшого школяра

Завдання:

1) зробити теоретичний аналіз проблеми діагностики пізнавальної сфери молодших школярів;

2) експериментально дослідити особливості пізнавальних сфери молодших школярів, зокрема таких психічних процесів як пам”яті та уваги.

3) узагальнити отримані результати дослідження.

Закрыть

Особенности познавательной сферы младшего школьника

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.