Психологические причины неуспеваемости младших школьников

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 30

Платная работа

Цена: 250.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 3

Розділ. І. Характеристика проявів зоціально-педагогічної занедбаності. 5

1.1. Причини соціально-педагогічної занедбаності 5

1.2. Ознаки та особливості педагогічної занедбаності. Ступені педагогічної занедбаності 8

1.3. Шляхи подолання педагогічної занедбаності 12

Розділ ІІ.  Рання профілактика і корекція соціально-педагогічно занедбаних дітей  15

2.1. Педагогічна корекція занедбаних дітей. 15

2.2.  Комплексна експрес-діагностика  соціально-педагогічної занедбаності дітей  17

Висновки. 20

Література. 21

Додатки. 22

Вступ

Соціально-педагогічна занедбаність – це стан особистості дитини, який проявляється в несформованості у неї властивостей суб‘єкта діяльності, спілкування, самосвідомості і концентрованості. Виражається в порушеному образі „Я”. Цей стан обумовлений соціально-психологічними умовами, в яких розвивається дитина.

Проблема невстигання дітей молодшого шкільного віку у навчанні є досить актуальною в наш час.

Необхідність спеціального вивчення невстигаючих учнів потрібна для того, щоб створити умови для максимального розвитку кожної дитини, і особливо звернути увагу на учнів, які в тому чи іншому відношенні відстають від своїх ровесників. Звідси гостра практична необхідність навчитися та навчити педагогів приймати і розуміти важких учнів, допомагати їм в подоланні життєвих труднощів. В кожній школі є педагоги, досвід яких є прекрасним підтвердженням того, що педагогічними засобами можна багато чого досягти. Шляхи ранньої профілактики занедбаності, можливість рішення проблеми природними засобами являється найбільш раціональним і гуманним.

Для науки і практики важливе значення має розкриття психологічних та педагогічних причин виникнення педагогічної занедбаності.

Кириленко Г.А. виділив такі основні причини неуспішності школярів: переважання, недостатня ефективність уроків, неякісний облік та контроль знань, погані побутові умови, негативний вплив батьків, психологічний бар‘єр між учителем і учнем.

Визначний психолог Овчаров Р.В. досліджуючи проблему педагогічної занедбаності виділив три групи основних причин:

1 група – низький педагогічний і культурний рівень батьків, неблагоприємність в сім‘ї.

2 група – незнання педагогами дитини, умов її виховання в сім‘ї, недостатня індивідуальна робота для попередження відхилень розвитку.

Отже мета нашої роботи глибоко висвітлити причини, ознаки, особливості прояву педагогічної занедбаності.

Об‘єкт: діти молодшого шкільного віку.

Предмет: соціально-педагогічна занедбаність.

Закрыть

Психологические причины неуспеваемости младших школьников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22 и (050) 297–73–76
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.