План

1. Сексологія як наука. Методи досліджень в сексології.

2. Поняття про сексуальність, її біологічні, психологічні, поведінкові, медичні, культурні, соціально-правові аспекти. Сексуальність у межах різних категорій цінностей.

3. Психосексуальний розвиток людини та статева соціалізація. Особливості фазового розвитку та зміни співвідношення біологічних, психологічних, соціальних компонентів у становленні сексуальності.

4. Гендерні особливості сексуальної поведінки. Чоловіча та жіноча сексуальність. Сексуальні ролі.

1. Сексологія як наука. Методи досліджень в сексології.

Сексологія як наука, була сформована кілька тисячоліть тому, але у вигляді наукової дисципліни виділена недавно. У сексології розглядаються питання про статеве дозрівання людей. Тут можна отримати відповіді на багато цікавлячих людину питань досить простою і досить доступною мовою. Сексологію викладають в обмеженій кількості навчальних закладів, так що при необхідності можна зазирнути у підручник з сексології або в інтернет.

В даній дисципліні прийнято розглядати питання прояву сексуальності у людей різного віку. У сексологію досить гнучко і лаконічно включені такі дисципліни, як психологія, біологія, філософія та деякі інші, включаючи криміналістику. Це пов'язано з тим, що прояв сексуальності може бути абсолютно різним. Сексологію вважають описовою наукою, вона грунтується на різних дослідженнях, а не на припущеннях. У сексології розглядають і дають відповіді на ті питання, на які вже знайдені обгрунтовані докази. Тут не дають певні уявлення і припущення з приводу поведінки і реагування людей на ті чи інші ситуації, що стосуються сексуального аспекту. Соціологічні опитування показують, що більшість людей вважають сексологію дійсно потрібною і важливою наукою й дисципліною. Важливо правильно використовувати досягнення вчених.

Методи дослідження:

Найбільш часто в сексології застосовуються такі методи дослідження, як анонімні опитування, анкетування, інтерв'ювання. До числа інших методів, застосовуваних сексологами відносяться:

Експеримент, проведений з використанням тварин або добровольців.

Клінічні методи дослідження (обстеження або спостереження пацієнтів в процесі їх лікування).

Спостереження, яке може вестися як безпосередньо (у тому числі шляхом польових досліджень), так і за допомогою вивчення документальних матеріалів.


2. Поняття про сексуальність, її біологічні, психологічні, поведінкові, медичні, культурні, соціально-правові аспекти. Сексуальність у межах різних категорій цінностей.

Сексуальність людини — сукупність біологічних, психофізіологічних і емоційних реакцій, переживань і вчинків людини, пов'язаних з проявом і задоволенням статевого потягу. Сексуальність є вродженою потребою і функцією людського організму. Людина народжується з певним фізіологічним сексуальним потенціалом, далі сексуальність формується вже в рамках індивідуального життєвого досвіду. У цілому ж, сексуальність людини обумовлена інтегрованим взаємодією біологічних, психічних і соціокультурних факторів.

Є дуже багато форм людської сексуальності. Сексуальність людини включає широкий діапазон поведінки та процесів, фізіологічні, психологічні, соціальні, культурні, політичні, духовні або релігійні аспекти сексу, а також людське сексуальну поведінку. Сексуальність, як і інші аспекти поведінки людини, носить як біологічний, так і соціальний характер: деякі характеристики сексуальності закладені генетично, інші формуються в процесі соціалізації.

Фізіологічні механізми, що обумовлюють формування та здійснення сексуальних реакцій невід'ємно притаманні людині як біологічному виду, їх формування є генетично обумовленим. У той же час, оскільки людина має не тільки біологічну, але й соціальну природу, формування сексуальності виявляється пов'язаним з умовами його існування: соціальним оточенням, умовами життя і т. д. На формування сексуальності впливають також такі фактори, як, наприклад, повноцінність харчування.

Оскільки до моменту початку статевого дозрівання, коли починають проявляти себе закладені в людину сексуальні потреби, особистість людини вже значною мірою сформована, на розвиток сексуальності впливають вже наявні в цей період особистісні риси, такі як ступінь засвоєння моральних норм, агресивність, інші позитивні та негативні соціальні риси. Переважання в період статевого дозрівання агресивних та інших антисоціальних рис характеру може спричинити формування сексуальних потреб, які відхиляються від норм. На формування сексуальності впливає також рівень інтелектуального розвитку, оскільки в основі вищої форми розвитку сексуальності людини — еротичної любові, наявність якої відрізняє людину від інших тварин, лежить насамперед інтелект.

Хоча основним у процесі формування сексуальності є відкладення та інші форми самостійного освоєння індивідом дійсності, на нього також впливають діючі в суспільстві цілеспрямовані програми формування сексуальності, які можуть як придушувати всі «ненормативні» форми її прояву, так і сприяти формуванню її «нормативних» форм на основі наукового сексуальної освіти. Необхідно враховувати, що придушення сексуальних реакцій найчастіше спричиняє перехід сексуального напруги в інші емоційні форми, у тому числі в пов'язані з агресією.

Сексуальність є невід'ємною ознакою фізичного та психічного здоров'я, як у молодому, так і в літньому віці. Відзначається, що збереження сексуальних потреб у старості характерно для людей з більш високим рівнем інтелекту, що мають більш високу якість життя, виявляли велику сексуальну активність у молодому віці. Сексуальність є невід'ємним бажанням проявити своє внутрішнє лібідо для трансформації зовнішнього прояву поведінки в матеріальному середовищі.

Психосексуальний розвиток - один з аспектів індивідуального психічного розвитку, в процесі якого формуються статеве самосвідомість, статева роль психосексуальну орієнтація людини. Починається з перших місяців життя і повністю завершується до 20-25 років вступом індивіда в період зрілої сексуальності (початком регулярного статевого життя з постійним партнером).

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

Психология сексуальности 1

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.