План

1. Постановка психологічного діагнозу

2. Корекція негативного ставлення до навчання

1. Постановка психологічного діагнозу

Психологічна діагностика спрямована на розпізнання будь-якого відхилення від нормального функціонування або розвитку особистості, на визначення стану конкретного об’єкта психічної діяльності.

Психологічний діагноз установлюється психологом на основі результатів психодіагностичного дослідження і повинен включати:

1.оцінку стану вищих психічних функцій і динаміки психічної діяльності (структура дефекту та ступінь вираженості);

2.оцінку порушень емоційно-вольової сфери (нестійкість, ригідність–пластичність, збудливість, рівень тривоги), описання порушень та ступеня вираженості;

3.оцінку особливостей особистості (ціннісна орієнтація, мотиваційна сфера, самооцінка, рівень вимог).

Перший компонент психологічного діагнозу враховує стан вищих психічних функцій (пам’ять, увага, мислення, мовлення, сприйняття) та параметри, які характеризують динаміку психічної діяльності.

Емоційно-вольовий аспект психологічного діагнозу враховує почуття, афекти, емоції, настрій та відображає суб’єктивну реакцію на дійсність.

Особистісний компонент відображає сукупність внутрішніх умов, на які накладаються зовнішні впливи, і відносин індивіда з навколишнім середовищем.

Виділяють 4 ступені вираженості порушень психічних властивостей, станів, функцій та інших елементів психологічного діагнозу.

Перший ступінь порушень – найбільш легкий, виражається незначними порушеннями психічних функцій, властивостей, станів, які можуть бути компенсовані. Подібні розлади можуть мати епізодичний характер та бути спровокованими підвищеним або тривалим навантаженням, стресовими ситуаціями тощо. Порушення першого ступеня не обмежують, а лише утруднюють життєдіяльність.

Другий ступінь порушень – більш стійкі, але помірно виражені розлади вищих психічних функцій, порушення динаміки психічної діяльності (малорухомість, інертність або патологічна лабільністьпсихічних процесів), стійкі емоційно-вольові порушення (емоційна ригідність, підвищена чутливість до зовнішніх подразників), виражені особистісні зміни (особливості ціннісних орієнтацій), мотиваційно-особистісні порушення, психічний інфантилізм. Такі порушення обмежують реалізацію різних категорій життєдіяльності (за обсягом і ступенем складності).

Третій ступінь порушень – стійкі та виражені розлади вищих психічних функцій, порушення динаміки психічної діяльності (структурні порушення та зниження рівня мнестично-інтелектуальних процесів, виражене зниження здатності до навчання), виражені емоційно-вольові порушення, особистісні зміни. Такі порушення заважають навчанню і призводять до соціальної дезадаптації.

Четвертий ступінь порушень – стійкі, дуже виражені порушення вищих психічних функцій, неможливість виконання тривалої діяльності, виражені розлади емоційно-вольової сфери, що повністю дезорганізують діяльність або роблять її неможливою, особистісний дефект, зумовлений некритичністю, неадекватною самооцінкою, деформацією або несформованістю мотиваційної сфери.

Подібні порушення роблять практично неможливим виконання більшості видів життєдіяльності.

За нашими даними, для психологічної діагностики необхідно використовувати неструктуроване психологічне інтерв’ю, стандартизований багатопрофільний метод дослідження особистості, особистісний опитувальник Р. Кеттела та методику психологічної діагностики типів ставлення до хвороби. 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 10

Бесплатная работа

Закрыть

Основы психокоррекции 11

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.