Деятельность профсоюзов в Украине

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 33

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ 3

Розділ І. Правовий статус профспілок 5

1.1. Історія розвитку профспілкового руху в Україні 5

1.2. Профспілка – субєкт трудового права 8

1.3. Принципи діяльності профспілок 11

Розділ ІІ. Утворення та діяльність профспілок 15

2.1. Легалізація профспілок 15

2.2. Припинення діяльності профспілок 19

Розділ ІІІ. Представницька та захисна функція профспілок в сучасних умовах 25

Висновок 29

Список використаної літератури 33

Вступ

Важлива роль у забезпеченні і захисті прав та інтересів працівників належить профспілкам. Трудові та соціально-економічні права працівників, з огляду на їх часте порушення роботодавцями, потребують особливого захисту. Для того, щоб здійснювати свої функції, професійні спілки беруть участь у трудових правовідносинах. Їх повноваження регламентуються чинним законодавством.

На сучасному етапі розвитку нашої держави належне функціонування трудових правовідносин неможливе без наявності системи захисту їх учасників. В умовах підготовки до прийняття нового Трудового кодексу України необхідно окреслити шляхи подальшого розвитку та удосконалення правового регулювання діяльності профспілок як суб'єктів трудових правовідносин, їх роль у правовому регулюванні праці, а також розробити ті правові механізми, що дозволять профспілкам ефективно захищати права та інтереси працівників.

На сьогоднішній день в Україні йдуть складні процеси пристосування у профспілках.

Якщо на великих підприємствах профспілкові організації мають визначений досвід роботи з захисту прав і інтересів своїх членів і володіють для цього засобами, то колективи малих підприємств, такими можливостями не володіють. Тобто, найчастіше працівники малих приватних підприємств не знають своїх прав, а власники не зацікавлені в створенні профспілкового органа на своїх підприємствах.

Мета написання даної курсової полягає в досконалому законодавчому дослідженні всіх понять, що стосуються профспілок, їх поняття, ознак, сфери діяльності та історичного розвитку.

Відповідно до поставленої мети можна визначити такі завдання:

1) охарактеризувати процес розвитку профспілкового руху;

2) розглянути професійну спілку як суб'єкта трудових правовідносин;

3) визначити основні завдання та принципи профспілок;

4) охарактеризувати основні повноваження профспілок у правовому регулюванні трудових правовідносин;

5) зясувати як захищають профспілки працівників.

Актуальність даної теми полягає в значенні проспілкових органів у розвитку трудових відносин, тобто, комплекс узагальнених структурних елементів діяльності профспілкових органів в Україні.

Об’єктом характеристики є напрямки діяльності, на які націлені профспілкові органи при вступі в трудові відносини.

Предметом курсової роботи є роль професійних спілок у правовому регулюванні праці.

Методологічною основою курсової роботи є система загально-філософських, загальнонаукових та спеціальних методів пізнання правових явищ. За допомогою діалектичного методу було досліджено професійну спілку як учасника трудових правовідносин.

Застосування історичного методу дозволило з'ясувати, яким чином відбувалось зародження та становлення профспілкового руху в Україні. Формально-логічний метод застосовувався при тлумаченні правових норм, дозволив встановити, як профспілка взаємодіє з іншими суб'єктами трудових правовідносин.

Отже, із врахуванням вищевикладеного потрібно проаналізувати відносин, що склалися в сфері діяльності профспілкових організацій по захисту законних прав та інтересів працюючих, а також визначити роль профспілок по підвищенню ефективності функціонування профспілкових органів.

Закрыть

Деятельность профсоюзов в Украине

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.