Теория государства и права в системе юридических наук

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План 

Вступ. 3

1. Шляхи виникнення держави. 5

2. Основні теорії виникнення держави. 9

3. Закономірності виникнення права. 12

4. Типологія держави. Форми переходу від одного типу до іншого. 16

5. Предмет теорії держави і права. 23

5.1 Функції теорії держави і права. 25

5.2  Метод теорії держави і права. 26

6. Теорія держави і права в системі суспільних наук. 30

7. Теорія держави і права в системі юридичних наук. 34

Висновок. 38

Список літератури. 39

Вступ

Теорія яка перевірена практикою і має науковий характер, вказує шлях державно-правового будівництва, допомагає досягти найбільших успіхів у ці справі. Значення теорії можна порівняти з людиною, яка знає куди йти і де досягти певних цілей, яких вона прагне.

Хоча практика являється критерієм істини, теорія повинна передувати з практиці, прогнозувати розвиток держави і законодавства. При допомозі теорії можна і потрібно прогнозувати розвиток державно-правових явищ. Цінність теорії полягає в тому, що вона виконує такі функції: відображає державно правові явища, аналізує і узагальнює їх, прогнозує, моделює і оцінює їх з позицій загально людських цінностей. При допомозі теорії вдалось сформувати концепцію, принципи правової держави і громадянського суспільства, які почали реалізовуватись в нашому суспільстві.

Теорія являється методом пізнання і розвитку сучасності. Вона дає визначення основних понять і категорії правознавства, які служать методом для галузевих юридичних наук. Наприклад, правильне визначення поняття права має надзвичайно важливе значення не тільки для правознавства, але і для практики, в розвитку і функціонуванні держави, суспільства, політичної і економічної системи. Це має значення для кожної конкретної людини, оскільки загальна теорія займається розробкою концепцій прав людини.

Теорія держави і права потрібна для студентам-юристам, щоб краще зрозуміти історію держави і права. Вона дає теоретичну підготовку до вивчення окремих галузь права. Загальна теорія держави і права допомагає правильно реалізувати і застосовувати норми права, примати законні і обґрунтовані рішення. Без знання дії нормативно-правових актів в часі, просторі, по колу осіб не можна кваліфіковано приймати рішення по справі, вирішувати юридичні спори тощо.

Вивчення теорії держави і права має на меті підготувати студентів до аналізу і узагальнення державно правових явищ. Її вивчення необхідне для того, щоб випускники юридичних вузів могли самостійно застосовувати теоретичні знання в практичній роботі, щоб розвивати правове і діалектичне мислення. Теорія держави і права підвищує рівень професійної культури юриста і його правосвідомість.

Закрыть

Теория государства и права в системе юридических наук

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.