Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 30

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 2

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУДНОСТІ Й НЕОСУДНОСТІ В ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 4

РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 9

2.1. Поняття суб’єкта злочину 9

2.2. Ознаки суб’єкта злочину 10

РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУДНОСТІ СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ 14

3.1. Осудність: поняття та риси 14

3.2. Обмежена осудність 18

3.3. Неосудність 21

3.4. Відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння 25

ВИСНОВОК 27

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 29

ВСТУП

На перший погляд здається, що всі основні питання складної, багатогранної, міждисциплінарної і дуже цікавої проблеми осудності та неосудності достатньо проаналізовані і дослідженні, і що дискусія точиться лише довкола окремих положень, однак це – на перший погляд, про що свідчить вивчення протягом тривалого часу значного за обсягом, багатого за змістом і різноманітного за характером матеріалу в юридичних та медичних виданнях.

На сьогодні багато надзвичайно важливих питань, пов’язаних з осудністю і неосудністю, все ще лишаються дискусійними, деякі – лише окреслені без належного їх розвитку і дослідження, деякі – взагалі не були висвітлені.

Теоретична і практична зацікавленість проблемою осудності обумовлена перш за все тим, що вона пов’язана зі складною формою суспільного буття і соціальної діяльності людей, а саме – їх здатністю бути винними і відповідальними за свідомі й цілеспрямовані вольові вчинки.

Крім того, існує окремо виділена категорія обмеженої осудності, яка сама по собі становить надзвичайно багатогранну і глибоку тему на перетині психіатріі та юриспруденції, медицини та права. В контексті розгляду понять осудності й неосудності слід розглянути і базові питання обмеженої осудності як перехідного стану.

Поняття осудності та неосудності (а також обмеженої осудності) стосуються

Численні дослідження, здійснені філософами, психіатрами, психологами, статистиками і правознавцями, показують, що фізична й духовна сфери людини знаходяться, по-перше, в сфері загальних законів природи, і по-друге, в сфері причин, притаманних лише людині як мислячій істоті, її розуму й всім, пов’язаним з нею, психічним діянням.

Метою представленої роботи виступає комплексний теоретико-правовий аналіз проблеми осудності і неосудності в кримінальному праві, проведений за такими напрямами:

- всебічний аналіз правових актів, що діють в Україні як джерел правового регулювання осудності і неосудності;

- розгляд проблем застосування права в галузі правового регулювання осудності і неосудності.

У рамках даних напрямків передбачається вирішити наступні завдання:

- виявити тенденції розвитку норм в галузі правового регулювання осудності і неосудності з урахуванням сформованої практики;

- визначити зміст понять «осудність», «неосудність», «обмежена осудність» згідно чинного законодавства і правозастосовчої практики.

Об'єкт і предмет дослідження визначаються тематикою роботи, її метою і завданнями.

Об'єктом наукового аналізу цієї роботи є інститут осудності і неосудності як теоретична категорія і як правове явище соціальної дійсності. Предметна спрямованість визначається виділенням і вивченням, в рамках заявленої теми, нормативно-правових джерел: як законодавства, так і судової практики. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод. 

Закрыть

Вменяемость и невменяемость

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.