Объекты посягательства в преступлениях против окружающей среды по Уголовному закону Украины и их общественная ценность

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ 3

Розділ І. Поняття та загальна характеристика злочинів проти навколишнього природного середовища. 5

1.1. Поняття злочинів проти довкілля та їх ознаки. 5

1.2. Об’єкти посягання проти довкілля. 7

1.3. Суспільна цінність об’єктів посягання в злочинах проти довкілля. 10

Розділ ІІ. Види злочинів проти навколишнього природного середовища. 13

2.1. Злочини проти екологічної безпеки. 13

2.2. Злочини у сфері земле використання, охорони надр, атмосферного повітря. 15

2.3 Злочини у сфері охорони водних ресурсів. 19

2.4 Злочини у сфері лісовикористання, захисту рослинного і тваринного середовища. 22

Розділ ІІІ. Відповідальність за злочини проти навколишнього природного середовища. 27

3.1. Кримінальна відповідальність за злочини проти довкілля. 27

3.2. Судова практика про злочини проти природного навколишнього середовища. 32

Висновок 40

Список використаної літератури 43

Вступ

У сучасному світі природне навколишнє середовище відіграє дуже важливу роль у житті людини, адже природа утворює це середовище, що оточує людину. Саме довкілля є сукупністю умов, які складають природну основу, сферу існування людства, будучи водночас джерелом життя людини, її благополуччя, процвітання та захисту.

Актуальність теми дослідження полягає у взаємодії суспільства з природою, що завжди було, є і буде найголовнішою умовою існування людства. Усе те, що виробляє й споживає людина, створюється шляхом використання природних ресурсів, тому роль природи для людей постійно зростає. Не випадково її охорона є конституційною вимогою, що зафіксовано в Конституції України.

Незважаючи на вжиті заходи, гострота екологічної безпеки не зменшилася. Сьогодні практично не можливо назвати такі явища та процеси навколишнього середовища, на які не вплинула діяльність людей. Та найжахливішим залишається те, що ця діяльність не завжди є правомірною і корисною для самого навколишнього середовища. І тому, держава, щоб хоч якось врегулювати це питанняприймає нормативно-правові акти, які регулюють раціональне використання природних ресурсів, охорону довкілля від забруднення і, які спрямовані на захист життя та здоров'я населення від небезпечних природних явищ, тобто на забезпечення екологічної безпеки для людини й середовища, що її оточує. Так поступово складаєтьсясистема однорідних правових норм й правових інститутів.

Наукові погляди завжди знаходили своє відображення у чинному законодавстві. Спочатку це — правові засади використання природних ресурсів для господарських потреб й захисту права власності на природні об'єкти.

Наукове обґрунтування проблеми захисту довкілля з'являється лише у XX ст. Законодавче закріплення воно дістає лише у другій половині цього століття.

Охорона довкілля є важливою функцією нашої держави. Тому в Особливій частині Кримінального кодексу України існує спеціальний розділ, присвячений охороні довкілля. Даний розділ аналогічно і називається – «Злочинипроти довкілля», де встановлюється відповідальність за найнебезпечніші правопорушення в галузі природного навколишнього середовища.

Об’єктом дослідження курсової роботи є кримінальне законодавство України.

Предметом дослідження курсової роботи є суспільна небезпека злочинів, вчинюванихпротинавколишнього середовища.

Метою роботи є дослідження суспільної небезпеки злочинів, вчинюванихпроти навколишнього середовища в світлі сучасного кримінального законодавства України, яка передбачає виконання таких завдань:

1) дослідити поняття й види злочинівпротидовкілля;

2) охарактеризувати суспільну небезпеку злочинівпротиекологічної безпеки;

3) охарактеризувати суспільну небезпеку злочинів у сфері землі використання, охорони надр, атмосферного повітря;

4) охарактеризувати суспільну небезпеку злочинів у сфері водних ресурсів;

5) дослідити суспільну небезпеку злочинів у сфері лісокористування, захисту рослинного та тваринного світу.

Структура курсової роботи: курсова робота складається зі вступу, трьох розділів (перший розділ складається з трьох підрозділів, другий розділ складається із 4 підрозділів, третій розділ складається з двох підрозділів), висновку та списку використаної літератури.

Закрыть

Объекты посягательства в преступлениях против окружающей среды по Уголовному закону Украины и их общественная ценность

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.